dr Bige Szabolcs- : Fehér virág, lila virág

(Mediterrán mítosz) *

  

Knüthosz sziklás hegyoldalán, s a dúsfüvű lankákon békésen legelésztek a király juhai. Két derék pásztor, kik egymásnak testvérei voltak, vigyázta a nyájat. A bíborpalástos Porphürion az egyik, és a fehér tunikás Leukothész a másik. Héliosz tüzes szekerén már készült elmerülni az Okeánosz hullámaiban, és a pásztorok is összeterelték állataikat, hogy induljanak haza, a király kővel kerített udvarára, mikor  sziklák mögül félelmetes oroszlán tört bömbölve a nyájra. A bátor pásztorkutyák megállították a vadállat rohamát. Ez hörögve kapkodott váratlan támadói felé, s éles karmai veszedelmesen közel csapdostak az ebek orra előtt. Alig tudták a csapásokat elkerülni. Egyiküknek nem is sikerült időben félreugrani, s az éles körmök felhasították az oldalát. Menten kiadta a páráját!

     A két pásztorfiú kihasználva a dúvad megtorpanását hajitódárdájokat, melyeket mindig kézügyben tartottak, összeszokott mozdulattal, két oldalról a fenevadba vágták.

     Egyszerre érte a halálos dobás jobbról is és balról is. Mindkét fegyver átjárta az állat tüdejét-szívét.

     Megnyúzták az elejtett oroszlánt, s a bőrét a hátukra véve büszkén hazahajtották a nyájat. A zsákmányt ajándékul adták a királynak, legyen hozzájuk a jövőben is jóindulattal. Megörvendett a király a  szép oroszlánbőrnek, de még jobban annak, hogy sikerült a nyájat megmenteni.

     — Bátor ifjak! — szólott a király. — Legyetek ma este vendégeim a lakomán, melyet barátaim, a hős bajnokok tiszteletére rendezek. Most már ti is közéjük tartoztok, mai tettetek után.

     Az ifjak megörültek a meghívásnak és boldogok voltak, hogy alkalmuk lesz megismerkedni híres daliákkal az est folyamán. Leukothész hazasietett tisztálkodni és frissen mosott köpenyt ölteni, de Porphürion fáradtságra hivatkozva inkább leült a kapukon kívül, a nagy tölgy alá pihenni, s hogy itt várja be visszatérő testvérét. Ott üldögélve szemlélte, miként érkeznek egymás után az istenek kegyeltjei, a közeli és távoli vidékek hősei.  Isteni sarjak mind, akárcsak a lakoma gazdája maga a király is. Mondják, a Felleghajtó Zeusz unokája. Hogy igaz-e, nem tudni, de az igaz, hogy nagyhatalmú király, rengeteg nyája, s barma van, és palotáját akkora kövekből emelt kerítés övezi, amit emberi kéz nem lenne képes felépíteni.

     Nem unatkozott a pásztor Porphürion, úgy bámulta az érkezőket, hogy csak arra figyelt fel, hogy a testvére ott áll előtte.

     — Gyere, menjünk, ne mi legyünk az utolsók! — szólott és beléptek a kapun.

     A szolgák a nagy szárnyas ajtó felé irányították őket. A király amint meglátta Porphürion gyűrött, vértől szennyezett köpenyét, rettentő haragra gerjedt.

     — Mit tettél, te balga pásztor? Hogy mersz ilyen öltözékben elém járulni, átlépni házam küszöbét? Ezzel beszennyezted házitűzhelyemet! Takarodjatok a szemem elől! Sújtson le rátok Zeusz haragja, hogy nővérének, a szentlángörző Hesztiának szentélyét így meggyaláztátok. Meg ne lássalak többé a földemen!

     — De juhaiddal mi lesz, ha minket elűzöl? — fordult a király felé a megrettent Leukothész.

     — Hahaha! — kacagott fel a király. — Ne féljetek, mindig a nyáj közelében maradok!

     Így is történt, mert alighogy az ifjak kiléptek a palotából, cisztuszrózsa bokrává változtak, mely ott nő mindenhol a legelők körül, a sziklák között, s dús kora tavaszi virágjaik köszöntik a frissen kihajtott nyájat. Leukothész fehér virágú lett, melynek szirmai simák, mintha kivasalták volna, és Porphürion lilaszínű, gyűrött szirmú virággá változott.

     Azóta ott díszelegnek a dombok lankáin, és falvak kertjeiben ezek bokrok, hogy emlékeztessék a halandókat az egymás iránti tiszteletre, s a családi tűzhely szentségére…

 

*

     A két szép bokor hivatalos elnevezése:

     Cistus incanus L . (vagy Cistus creticus L) a lila, gyűrött virágú,

     Cistus salvifolius (ang. Rockrose) a fehér virágú.

 

Legutóbbi módosítás: 2011.07.07. @ 17:53 :: dr Bige Szabolcs-
Szerző dr Bige Szabolcs- 634 Írás
Teljes nevem Bige Szabolcs Csaba. Orvos vagyok, nyugdíjas, Marosvásárhelyen végeztem 1960-ban. Most Olaszországban élek.