Kerekes László : A tökéletes ember

Ez az írás a második próbálkozásom a prózában. Hosszú el?készítés után született. Ma már nem pontosan így írnám meg, de ez szubjektív, persze. A kritikus vélemények segítenének csiszolni az elbeszélést.

Csöndesen üldögélt az erkélyen, és a távoli hegyekbe kapaszkodó felh?ket nézte.
    Az es? monoton kopogása a tet?n szinte hipnotizálta.
    Az egyik felh? egészen mélyre siklott.
    – Fügefalevél a kopár hegy szemérmén – gondolta magában mosolyogva.
    Még volt egy teljes órája.

    A ház tompa zajai most nem zavarták.
    Teljesen elmerült az es?cseppek hallgatásában.
    Érzékeny füle sorra bontotta ki a ritmusokat, az egyszer?, ismétl?d? dallamokat, amint a víz a különböz? felületekre hullott.
    A cserepeken gitárként pendült, az ereszen dobolt, az erkély vaskorlátján a havasi kürt hangján szólt.
    A férfi keze megrándult, mintha vezényelné az égi kórust, de azonnal el is ernyedt.
    Csak hallgatta, itta ezt a különleges zenét.

    Amikor eljött az id?, lassan készül?dni kezdett.
    Az es? elállt, mire a Klubba indult.

    – Még öt percig jóindulatú leszek, utána kitör bel?lem az állat! – mondta az Orvos egy nagy sóhaj kíséretében.
   Az asszisztensn? kuncogott. Dús, vöröses hajkoronája vele bólogatott.
    Ismerte már jól a férfit, tudta, hogy sosem lenne képes gorombáskodni a betegekkel.
    Kevés hervasztóbb munka van pedig egy orvos számára, mint egy rendel?intézetben robotolni. Betegek minden percben. A folyosóra sem léphet ki anélkül, hogy valaki meg ne szólítsa.
   Arcok százai. Nevek, panaszok, gyógyszerek. Mindig ugyanazok a betegségek, semmi különlegesség. A fején hordott tükröt néha elfelejti levenni, amikor végre hazaindulhat.
    Még szerencse, hogy csak heti egy napot kell letudnia, a többin ott van a kórház, új, modern, szép, szinte európai. Mintha egy másik kontinensre utazna.
    Ezen a hétf?n kicsit jobban elfáradt. Vagy talán csak szórakozott volt.
   Az asszisztensn? végzett a pakolással, átöltözött, és egy percre megállt.
    Az Orvos mindig ráadta a kabátot, és együtt indultak el, bár egészen másfelé laktak.
    – Nem jön, doktor úr? – kérdezte végül.
    A férfi fölkapta a fejét.
    – De… Természetesen – felelte, és lassan fölállt, letette a köpenyét és nyúlt a kabátjáért.
    – Valami baj van?- kérdezte a n?.
    – Nem, dehogy. Kicsit elgondolkodtam.
    – Azt látom.
    A n? ezt már csak gondolta, de nem mondta ki.
    Szó nélkül fölvette a m?sz?rmét, és kinyitotta az ajtót.
    Az Orvos beült a kocsiba, és ráhajtott a Klub felé vezet? útra.
    A f?útvonalról nyíló, csöndes kis utcában szerényen bújt meg a Klub. Felt?n? reklámnak híján volt, egy kert kerítése fölött lógott az egyszer? tábla.
    A kapun belül, pár méteres séta után nyílt a bejárat.
    Els? ránézésre egyszer?, családias söröz?nek látszott.
    Hat gyalult asztal, szintén fából készült székek, ízléses, régi sörreklámok a falon.
    A helyiség végében állt a bárpult, ahol a kétf?s személyzet f?hadiszállása volt. Innen egy nagy üvegajtón át lehetett lesétálni a pár lépcs?n a Klubba.
    Négy snooker-asztal, mindegyikhez pár szék, kisasztal – ennyib?l állt a berendezés.
    Az Orvos rendszertelen id?közönként találkozott a Barátjával itt, s beszélgettek parti közben, olykor helyette is, de utána föltétlenül.

Ezen a napon, játék után, üresen várta ?ket a sarokasztal.
    Pár percig hallgattak, miközben az Orvos a söröspohár fölött kíváncsian nézte a barátját.
    – Készen lettél vele?- kérdezte végül.
    – Készen. Éppen, miel?tt elindultam volna ide – mosolyogott a másik.
    – Találtál címet is?
    – Ühüm. Es?erny? szonáta. Szerintem találó. Már csak le kell írnom az egészet.
    – Ha nem ismernélek, el sem hinném, hogy fejben szerzel zenét. Még most is olyan hihetetlennek t?nik.
    – Ó, igen. Persze – bólintott a Zeneszerz?.
    – Az emberek úgy képzelik, hogy egész nap ülök a zongora vagy a számítógép el?tt, és folyamatosan agyára megyek a szomszédoknak.
    – Nincs is szomszédod – nevetett az Orvos.
    Erre ittak még egy pohárral.

    – Lassan összeáll a bemutató koncert anyaga. Eljössz majd?
    – Persze. Szeretem a jó zenét. És Te eljössz a következ? m?tétemre?
    A Zeneszerz? kacagott.
    – Ott a helyem! Föltéve, hogy lehetek az asszisztensed.
    – Képes lennél rá, ahogy ismerlek. És még a fogókat sem tévesztenéd össze a csipeszekkel – somolygott az Orvos.
    – Megírhatnád egy szatírában, de persze úgy, hogy a segéd kétbalkezes. Az ügyes dilettánsokon nem lehet nevetni.
   – Honnan tudod, hogy nem írtam már meg? – kacsintott a Zeneszerz?.
    Az Orvos egy pillanatra meghökkent, aztán megcsóválta a fejét.
    – Olykor magam sem tudom, mikor vegyelek komolyan.

    Az utolsó hangok is elcsendesültek a hangversenyterem sarkaiban.
    A néma figyelem azonban még ott vibrált az arcokon. Nem mozdult senki, még a kezek sem emelkedtek tapsra, a szájak sem nyíltak ovációra.
    Hosszú percek teltek el, míg végre valaki megmoccant.
    A karmester állt csak a pódiumon, szemben a közönséggel. Kezében remegett a pálca.
    Tudta, hogy meg kell szólalnia, de mit is mondhatna? Akárcsak a néz?k, ? is a zene hullámain ringatózott még.
    A torkát sem merte köszörülni, szentségtörésnek érezte volna a hangot. Valaki lassan fölállt, és egyre többen követték a példáját.
    A székek halkan súrlódtak, ahogy óvatos szoknyák és nadrágok érintették.
    Kifelé tartottak az emberek, egyetlen szó, egyetlen gyors mozdulat nélkül.
    Még az el?csarnokban is csak suttogva szóltak, de amikor a kapu szárnyai lebegni kezdtek, fokozatosan magukhoz tértek.
    A kinti friss leveg?n ki-ki útjára indult, s az élmény erre a napra kicsit boldogabbá tette többségüket.

    A sajtótájékoztatón kevesen voltak, ami nem is meglep?, elvégre nem könny?zenei koncertr?l volt szó.
Ismer?s arcok, a néhány kulturális újság, rovat zenei munkatársa régóta jó ismer?snek számított.
    Jegyzeteiket lapozgatva, türelmesen vártak.
    A Zeneszerz? pontos volt, mint mindig.
    – Mester, elmagyarázná a címet?
    A kérdez? egy szürke szem? n? volt, az a típus, amely magára vonja a tekintetet. Mély hangja szinte súrolja a homlokot, lágyan és lassan beszél, mozdulatai kiszámítottnak hatnak, még a tüsszentése is.
    – A cím? Egy érzést próbáltam megfogni, azt a momentumot, amikor az es?csepp még szabadon hullik, mámorosan zuhan, de a következ? pillanatban egy eserny?nek ütközik, és vége… Az es?csepp utolsó boldog pillanata.
    – Az erny? is allegorikus, de a túl hosszú címeket senki sem szereti – mosolyodott el.
    Id?sebb, kecskeszakállas férfi vette magához a szót.
    – Érdekes megoldás, hogy a szonáta alatt végig szaval egy láthatatlan hang a zenekari árokból. Az els? percekben kicsit zavarba ejt?, mert megosztja a figyelmet.
    – Ez is volt a szándék. Nem tartom az érzéseket szépen megrajzolt szivárványnak. Ahonnan jönnek, az mindig egy kicsit kaotikus. Csak akkor tisztulnak le, amikor teljesen a tudatára ébredünk.
    A gúnyoros arcú, sötét hajú és szemüveg? kritikus visszatette a tányérjára a félbemaradt szendvicset.
    – Vajon mi az oka, hogy a koncert elején nagyon sok a látványelem: lézer, táncosok, színpadon átvonuló emberek, aztán mindez percr?l percre csökken, és végül csak a zenészek maradnak, meg a csillárfény?
    – Úgy gondoltam, hogy a mi kis forgatagos világunkból indulok ki. Ahogyan mélyül az érzés, úgy reked kívül fokozatosan a felszíni kavargás.
    – És mi a célja a koncert anyagával? Megjelenteti? Lesz koncertkörút?
    – Erre nem tudok válaszolni. Nincs semmilyen tervem. Ha megkeresnek majd ilyen ötletekkel, akkor majd válaszolhatok – villant meg a szemében a der?.
    Amikor a sajtótájékoztató végetért, a szürke szem? n? szinte odafutott hozzá.
    – Mester!
    – Igen?- állt meg csodálkozva.
    – Már régóta szeretnék Önt?l kérdezni valamit.
    – Parancsoljon, kisasszony.
    – Vajon Ön tör?dik a saját m?veivel egyáltalán?
    – Hogy érti ezt?
    A n? ajka olyan lassan nyílt, mintha csókra várna. Halkan, tagoltan beszélt.
    – Csodálatos m?veket ír, és ezt tudja jól! Ami kikerül a kezéb?l, azt viszik, mint a cukrot. Még a kritika sem fanyalog, csak dicsér, lelkendezik. És mit csinál maga, hogy még több emberhez eljuthasson???
    – Semmit.
    – Pontosan! Semmit sem tesz, hogy rendes reklámot kapjon. Még menedzsere sincs.
    A férfi szólni akart, de a n? leintette.
    – A mai világban kell a publicitás, reklám, szponzorok. Mindenki, aki igazán befutott, így csinálja.
    – Miért kellene nekem „befutnom”? Zeneszerz? vagyok, nem primadonna.
    – De így nem ismerik elegen! Mennyi embert tehetne boldoggá a muzsikájával! Rájuk nem gondol?
   – Nézze, kisasszony. Hiszek abban, hogy akinek éppen az én zenémre van igénye, ahhoz el is fog jutni. El?bb vagy utóbb. A hírnév nem nekem való. Nagyon jól tudom, mi mindennel jár együtt. Végiggondoltam már ezt. Maga szerint hogy érzik magukat azok a sztárok, akiket a médiaguruk szeszélye már ejtett? Tegnap az utcára sem mehetett test?rök nélkül, botrány-kannibálok jártak a nyomában, egész hivatal kellett, hogy az ügyeit intézze. Ma csak akkor írnak róla, ha valami kínos dolgot m?vel. Holnap pedig összetévesztik a sarki f?szeressel. A népszer?séget könny? megszokni, de leszokni róla..Nehezebb, mint a drogról! Örökké megmarad a veszteség érzése. Maga szerint, kisasszony, lehet így egy teljes élet?
    A n? szemében mély tüzek lobogtak.
    – Remélem, nem gondolja, hogy rosszat akarnék magának.
    A férfi mosolya lassú volt, súlyos és talányos, akár a Szfinxé.
    – Maga jót akar. Nagyon jót. És ez így van rendjén.
    Az este lágy illatokkal telt meg, vidám bárányfelh?k szaladtak a szél után. Mintha nem is a március jégpálcikákkal szúrós h?vöse érkezne, a hatalmas ablakokon nem hatolt át a külvilág. Benn jó meleg volt.
    A terem sokat látott már, ezrek és ezrek jöttek, majd t?ntek el.
    Milliószor csattant fel a taps, az ünnepélyes, fennhangon kimondott nevek közül egyeseket az emberek emlékezetébe vésett, másokat a mély feledésbe sodort a történelem.
    Az Elnök átadta az utolsó díjat is. Az estélyi ruhás hölgyek, szmokingos urak kiözönlöttek a büféasztalokhoz, s a pincérek arcára nyomban ráfeszült a hivatásos mosoly.
    Az Orvos megállt egy pillanatra. Szép, fekete hajú, pici túlsúlyát ügyesen leplez? felesége nekiütközött.
    – Nézd csak- suttogta az Orvos, mintha ekkora tömegben bárki is meghallhatta volna. – Látod azt a vörös kép?, hadonászó alakot?
    Az asszony kutatva nézett a jelzett irányba.
    – Arra gondolsz, akinek máris majonézes a nyakkend?je? Mi van vele?
    – Nagymen? az illet?. Vállalkozásai vannak.
    – Akkor mit keres itt? Ez egy m?vészeti esemény!
    Az Orvos nekid?lt a márványoszlopnak.
    – No igen. ? barátja a m?vészeteknek. Azaz a m?vészeknek. Amióta több a pénze, mint az agysejtje, azóta minden komolyabb eseményre meghívatja magát. Imádja, ha szponzornak nézik, és kell? id?ben el is ejt egy-egy homályos megjegyzést err?l.
    A felesége der?sen mosolygott, és a svédasztalhoz kormányozta a férjét.
    – Szerezz nekem egy lazacos szendvicset kérlek, amíg még van.

    Edit, a szürkeszem? újságíró a kollégáival beszélgetett. Ha valaki megfigyeli ?ket, ahogy a Zeneszerz? tette, észreveszi, milyen rutinosan jár a szemük vendégr?l vendégre. Szakmai ártalom mindent meglátni, örökké résen lenni.

    Egy beugróban állt, laza, kényelmes tartásban, egyedül.
    Egészen halványan mosolygott csak.
    Lassan elszakadt a fal h?vösét?l, és a csoporthoz sétált.
    – Éppen magáról beszélgettünk!- kiáltott föl a sötét szemüveges.
    – Valóban?- kérdezte udvariasan. – Jót vagy rosszat?
    A szemében nem volt igazi kíváncsiság.
    – Bizonyos, hm… Pletykákat hallani önr?l.
    A férfi jelent?ségteljesen elhallgatott, és a Zeneszerz? arcát fürkészte. Egy kínossá váló percig várta a reakciót, de hiába. Felsóhajtott hát, és folytatta.
    – Úgy hírlik, hogy nem csak komolyzenével foglalkozik, hanem kirándulgat a könny?zene irányában is. Filmzenéket ír. Mégpedig álnéven, s?t álneveken.
    – Ez így nem pontos. Olykor besegítek egy-egy kollégának, ha kéri.
    – Milyen szerény! Állítólag több komoly díjas film is a maga m?ve! Vannak, akik fölismerik a keze nyomát, bármennyire sokoldalú is.
    – Vannak közös munkák, nincs értelme tagadni. De miért érdekes ez?
    – Mert soha nem szerepel a neve! Még közrem?köd?ként sem. Soha, semmilyen stáblistán nem olvasható.
    – Szorgalmas ember lehet, aki ezt kinyomozta – a der? jól láthatóan csillogott a szemében.
    – És nem csak ezt. Maga rockzenét is szerez. Slágereket!
    – Ez csak nem b?n?
    Edit köhintett, de csöndben maradt.
    – Nem gondolja, hogy elvesztegeti a tehetségét? Lealacsonyítja magát, és pont akkor, amikor olyan kevés az igazi zeneszerz?!
    – Nem gondolom, kedves barátom. Ami embereknek örömöt szerez, és senkinek nem árt, az nem lehet lealacsonyító. Az ajándék, amit oda kell adni.
    Erre nem volt mit mondani.
    Végül Edit megkérdezte:
    – Miért nem lehet tudni semmit az ön magánéletér?l? Semmi botrány, n?ügy, megvert pincér, kirúgott sof?r…
    – Mert magánélet, kisasszony, és ezt komolyan is veszem. – És most, ha megbocsátanak…
    Semmilyen indulat nem volt az arcán, amikor biccentett, és továbbment.

    – Háááát… Megpróbáltam – mondta a szemüveges.
   – Kíváncsi vagyok, hogy mivel lehet fölpiszkálni. Mert ilyen ember nincs.
    – És a repül?k sem szállhatnak föl, mert nehezebbek a leveg?nél, ugye?- kérdezte Edit.
    A  férfi csúnyán nézett rá, aztán szusszant egyet.
    – Jövök nektek egy sörrel. Nekem sem sikerült.

    Az Orvos és a felesége eközben a Karmesterrel beszélgetett.
    A Karmesternek kissé félrecsúszott a nyakkend?je, ami arra utalt, hogy a kezében lév? pezsg?spohárnak voltak már jócskán el?dei.
    – És akkor három piros zsetont tettem a 17-esre!- kiáltotta éppen, amikor a Zeneszerz? odaért.
    – És nyert?- kérdezte az asszony.
    – Hát persze! Szoktam! Néhány sajnálkozó tekintetet- felelte vigyorogva.
    – Nocsak! A Mester megérkezett. Épp a legjobbkor. Kezdtem kifogyni a történetekb?l, ezt a csinos asszonykát meg szórakoztatni illik.
    Az Orvos hangosan nevetett.
    – Hozok pezsg?t – mondta, és elsietett.
    – Rajta bezzeg nem látszik az ital. Biztos beoltotta magát ellene- dünnyögte a Karmester.
    – Hanem te aztán megérdemelted a kitüntetést, kolléga!
    A  Zeneszerz? az asszonyra nézett, ? meg vissza. A n? szeme egyszerre volt fürkész? és kifürkészhetetlen.
    – Örülök, hogy így gondolod – felelte, továbbra is a n?re függesztve tekintetét. Gondolatok villantak, egy pillanatig láthatatlan híd feszült közöttük, aztán el is t?nt.
    – Te vagy a legjobb – mormogta a Karmester.
    – Olykor sajnálom, hogy ismerlek. Amíg te föl nem t?ntél, én is zeneszerz? voltam.
    – Csak volt? – kérdezte a n?.
    – Csak voltam – bólogatott. – A mi kedves barátunk jön, és gy?z! Még látnia sem kell közben. Fogja magát, besétál hozzám, és letesz egy kottát az asztalra. Belelapozok. Aztán ott vége is volt a karrieremnek.
    – Ezt nem értem- mondta a n?.
    – Én sem értettem. Beállít egy ismeretlen egy zongoradarabbal, ami pontosan azt a témát fejti ki, amin öt éve dolgoztam. ? meg készen van vele! És az övé tökéletes! Megírta azt, amit én akartam, csak százszor jobban! Azóta megtette már néhányszor. Nem csinálok magamból hülyét…
    – Te vagy a legjobb karmester – mondta a Zeneszerz?.
    A férfi arcából kifutott a szín. Lassan szétnyitotta a markát, és a pezsg?spohár csörömpölve tört ezer darabra. Megrázkódott, és a fejét ingatta. Lépet egyet, aztán még egyet.
    – Amíg eszedbe nem jut, hogy vezényelj – suttogta, és bizonytalan járással a tömegbe indult.

    Az Orvos némán nézte a jelenetet.
    – Igazat mondott – dörmögte.
    Felesége úgy érezte magát, mint aki tornádóba került.
    A Zeneszerz? csak állt.
    – Hazamegyek. Mulassatok jól.
    Hátatfordított, és vissza sem nézve ment el.

    – Szörny? ember- szólalt meg végre az asszony.
    – Ugyan, miért? Mert tehetséges?
    – Nem azért.
    – Hanem?
    – Mert kikezdhetetlen. Mert nem lehet valakit szeretni, aki hibátlan. Mert örökké emlékeztet minket a tökéletlenségünkre!
    – Én szeretem – mondta az Orvos. – A barátom.
    – Te rajongsz érte!- kiáltotta az asszony.
    – Csodálod!
    – És ha igen? Miért baj az? A tehetséget el kell ismerni. Csak kicsinyes emberek féltékenyek arra, aki jobb náluk.
    – Neki nincs is szüksége rád. Mikor kért t?led bármit is? Mikor sírta ki magát a válladon? Ez nem barátság!    

    Az Orvos szomorúan bólintott.
    – A hegynek sincs szüksége senkire. Nekünk van szükségünk a hegyre. Hogy ne legyen minden sík, hogy ne lássunk minden kis buckát hegycsúcsnak…

    A  Zeneszerz? letette a kabátját, és a m?helybe sietett. Leült a munkaasztalához. Kezébe fogta a kicsíny vés?t, és egy pillanatra elt?n?dött.
    Aztán nekifogott, és a nyakék hamarosan virágzó rózsabokor alakját öltötte.

Legutóbbi módosítás: 2009.10.10. @ 14:16 :: Kerekes László
Szerző Kerekes László 3 Írás
Olykor írok, olykor olvasok. A versek már nem születnek bennem.