H.Pulai Éva : Magyar költészeti siker

Turczi István költ? két m?ve szerepel az Európai Költészeti Akadémia napokban megjelent EUROPOÉSIE/Poetry Europe cím? antológiájában.

 

Turczi István költ? két m?ve szerepel az Európai Költészeti Akadémia napokban megjelent EUROPOÉSIE/Poetry Europe cím? antológiájában, amely a szervezet els? versgy?jteménye.

 

Turczi István elmondta: a Barátság és az Azokra gondolok cím? m?vei szerepelnek az antológiában, amelyet John F. Deane szerkesztett és az ír Dedalus Press jelentetett meg. “22 költ? m?ve szerepel a könyvben, ráadásként pedig egy ír költészeti blokk” – mondta a költ?, akit tavasszal lett az 1996-ban alapított, luxembourgi székhely? Európai Költészeti Akadémia rendes tagja.

 

“Hatalmas megtiszteltetés, hogy az európai költészet legkiválóbb alkotói engem választottak harmincadiknak maguk mellé” – fogalmazott Turczi István, aki szerint az elismerés f?leg külföldi megjelenéseinek köszönhet?. Verseit olvashatták a szlovák, a spanyol, a román, a kínai, a mongol és az angol olvasók is. Hozzátette: az is szerepet játszhatott megválasztásában, hogy 2008 ?szén Az irodalom tiszteletbeli doktora címet vehette át az UNESCO égisze alatt m?köd? World Academy of Arts and Culture acapulcói kongresszusán.

 

“Mivel a könyvfesztivállal egy id?ben tartották az éves közgy?lést, így még nem mutatkozhattam be személyesen, de mindenki megértette, a Minden ablak nyitva – Válogatott versfordítások cím? könyvem bemutatóján kötelességem részt venni” – tette hozzá Turczi István.

 

“Sajnos a költészet sehol sem számíthat nagy olvasótáborra, de jó tudni, hogy a magyar költészet ott van az európai horizonton, hogy számon tartják az itteni alkotókat is” – jegyezte meg a József Attila-díjas költ? akadémiai tagsága kapcsán.

 

Forrás: kulturpart.hu-MTI

 

 

Turczi István (Tata, 1957. október 17.– ), költ?, író, m?fordító, szerkeszt?, m?vel?désszervez?, irodalomtudós

.

1978-ban végzett az ELTE BTK magyar-finnugor szakán, ahol bölcsészdoktori fokozatot szerzett. 1978 és 1983 között a M?vel?dési Minisztérium irodalmi és m?vészettájékoztatási munkatársaként dolgozott, majd 1983-tól egy ideig szabadfoglalkozású íróként és újságíróként m?ködött. 1988-tól a Kilátó c. világirodalmi rádiómagazin szerkeszt?-m?sorvezet?je, majd 1995-ben a Parnasszus c. televíziós költészeti vetélked? m?sorvezet?je lett, ugyanezen évben megalapította az azonos cím? költészeti folyóiratot és könyvkiadót, melynek mai napig alapító f?szerkeszt?je.

Turczi István az 1980-as évekt?l kezdve folyamatosan publikál, napjaink irodalmi életének talán egyik legjelent?sebb és legsokszín?bb alkotója, verseskötetei, regényei, drámái, rádiójátékai folyamatosan jelennek meg. A Parnasszus folyóirat f?szerkeszt?jeként feladatának tartja a magyar költészet szolgálatát, az ifjú tehetségek felkutatását és a már befutott szerz?k segítését, publikációs lehet?séghez juttatását egyaránt, alkotói tevékenysége mellett napjaink egyik legaktívabb irodalomszervez?je, tagja a Magyar Írószövetségnek, a szervezet Költ?i Szakosztályának f?titkára, illetve tagja továbbá a Szépírók Társaságának és az Újságírók Országos Szövetségének. Költészetér?l Kabdebó Lóránt irodalomtörténész professzor írt kismonográfiát Rögeszmerend – Turczi István m?vének tragikus der?je címmel.

.

Forrás: wikipedia.org

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva