Kerekes Tamás afterman : 1968

globális rendszerkritika vagy baloldali fasizmus?

Egy francia, fiatal láncdohányos egyetemista hatvannyolcban tüzet kért a nanterre-i egyetem uszodájának avatásán a minisztert?l. Daniel Cohn Bandit provokációjára büntetés várt. Kicsapták. Állítólag megkérdezte a minisztert?l, hogy a fiatalokról szóló hivatalos fehér könyvében a minisztérium nem említette a szexuális problémákat.

A miniszter azt válaszolta, hogy „ha nem bír magával, miért nem ugrik a hideg vízbe?”

A jelenetnél jelen lév? Timur Link esküszik rá, hogy a beszélgetés a következ?képpen zajlott:

A diák kérdése: ”Miniszter úr, miért nem engedélyezik az egyetemeken a koedukált kollégiumokat”.

-„H?tse le magát, fiatalember!”, hangzott a rapid válasz.

-„Ha maga impotens, attól még hagyhatna bennünket ba..ni” válaszolta az a diák, akib?l a frankfurti választások alkalmával Európai Néppárti képvisel? lett, aki a Zöldek csoportját képviseli a mai napig. Daniel Cohn Bandit, aki a legendás id?ben csak Vörös Dany-ként emlegettek.

 

 

 

A kiadó

 

Mi volt 1968 voltaképpen? Ifjúsági mozgalom, diáklázadás, nemzedéki lázadás, társadalmi tiltakozás, életstílus-reform, kulturális forradalom?

 

Különböz? okokból forrongott a kritikusan gondolkodó ifjúság szerte a világon, az Egyesült Államoktól kezdve Nyugat- és Kelet-Európán át egészen Japánig. Ám összekötötte ?ket a változtatási szándék, mert nem kevesebbr?l volt szó, mint egy jobb világról. Az elnyomottak szabadságáról, a társadalomban való részvétel mindenkit megillet? jogáról, a demokrácia kiszélesítésér?l.

 

Norbert Frei, a Jénai Egyetem történészprofesszora sorra veszi az eseményeket és mozgalmakat, rávilágít indítékaikra, eszmei hátterükre, nemzetközi összefüggéseikre, és mérleget von, hogy mi maradt 1968-ból.

 

A hatvanas évek forradalma Kelet-Európában hatvannégyben kezd?dött. Hruscsov ellen fellépett Brezsnyev és ezerkilencszázhatvannégyben leváltotta. Ugyanekkor a csehszlovák gazdaságban katasztrofális fordulat következett be, éveken keresztül borzalmas helyzetben élt az ország. A kormány elrendelte a „húsmentes csütörtököt” A bizonytalan állami támogatás és az állampolgárok támogatása miatt azonban enyhíteni kellett a rend?rállam szigorán. A cenzúra lazább lett, a m?vészek, írók, filmesek nagyobb szabadságot kaptak és néhány nyugati utat is engedélyeztek filmrendez?knek

Szlovákia azonban ennek ellenére elnyomásban élt. A Tvar nev? irodalmi magazint beszüntették. Megvoltak a határai annak, hogy mit lehetett leírni, mondani. A csehszlovákokat azonban nagyon boldoggá tette ez a kis szabadság is, amit kaptak. Mivel már nem voltak teljesen elvágva a Nyugattól, a cseh fiatalok rögtön beugrottak a nyugati kultúrába, „Texasskit” -farmernadrágot kezdtek hallgatni, klubokba jártak, hogy „big beatet” hallgassanak, ahogy ?k nevezték, rock and rollt. Prágában több hosszú hajú, szakállas, több farmeros-szandálos fiatal járkált, mint bárhol másutt Közép Európában. Gyülekezett a loncsos hajú lázadó fiatalsága Csehszlovákia szívében, vagy tán még az ötvenes évek lázadói? 1965. május elsején, amikor a kommunista világ többi része a munkáshatalmat ünnepelte, a prágai fiatalok királlyá koronázták nemzedékük szimbolikus figuráját, a hosszú hajú, szakállas beatniket, Allan Ginsberget, a Beatkölt?t, akib?l így lett a verseiben megörökített Kral Majales, Május Királya.

 „Omm” -kántálta a zsidóból lett buddhista, aki még akkor is az új, izgalmas nyugati világ megtestesít?je volt, sok prágai fiatal számára, amikor áttért a keleti vallásra. Koronázási beszéde alatt kis cintányérokat ütögetve énekelt egy buddhista himnuszt. Pár napig követte ?t a titkosrend?rség a belváros sötét, díszes utcáin, majd deportálták. Ki kit rázott fel ezekben az években. A piaci nagyhatalmak a fogyasztói létet tagadó álmodókat? Kelet a Nyugatot, az új idolokkal, a Maókkal, a Guevarákkal? Vagy a nyugat a gúzsba kötött keletet, a zenében exportált szabadságmámorral? ’68-ban az embereknek elegük lett abból, ami a maguk világában nyomasztotta ?ket: az unalmas konformizmusból, a szovjethatalomból, az államosított terrorból, vagy a háborúból, és mindenütt minden hatalmaskodásból. A legendás évben tanultam meg tisztelni Che Guevara , Daniel Cohn Bandit, Rudi Dutschke nevét- Kerekes Tamás- és könnybe lábadt a szemem, mikor megtudtam, hogy Che gerillái a bolíviai hegyekben a saját vizeletüket itták hónapokig., Miért? A világforradalomért? Ez évben a Földön elszabadult a lázadás szelleme, és rögtön az er?szaké, magyarázza a kiadó. A lázadást nyílt agresszióval válaszolta meg minden hatalom: szabadságharcukban megtizedel?dött népek, véresre vert tüntet?k, meggyilkolt lázadók, merénylet áldozataivá vált emberjogi vezet?k és reformpolitikusok. Emléktáblák szegélyezik útjukat. Ám az USA elnöke és a Kreml ura is riadtan memorizálta addig ismeretlen, hosszú hajú, szelíd tekintet?, álmodozó diák nevét. De az er?szak ellenére, feketék, n?k, diákok, fegyverrel megtámadott vagy hatalmi sakkban tartott kis nemzetek álltak ki magukért-amint a történelem, kés?bb megmutatta, nemhiába.

Mindezt kivételesen progresszív szellemi élet kísérte, és aktív, sokszavú, beavatkozó m?vészet: hangos viták, filozófiai divatok, sokkoló drámák, társadalomkritikus költészet, kultfilmek és mágikus dalok. A kor idoljai, f?leg az új baloldal választott h?sei közt rengeteg a mitologizált alak, s tárgyi kultúrájában is sok a könnyen beazonosítható és karikírozható elem. Ám ’68 mégsem olvad fel a kedélyesen ironikus retro küls?dleges megközelítésében. Ezt igazolja a könyv is. A kötetre még vissza kell térnünk, fantasztikusan jó.

 

Kerekes Tamás

1968 után a Földön élni már nem ugyanazt jelenti, mint el?tte. A nagy jelent?ség? év több tekintetben is a jelen megértésének kulcsa lehet: legyen szó fiatalságról, zenér?l, világpolitikáról, háborúról, médiáról vagy a gazdaságról, sok mindenben járult hozzá világunk jelenkori képéhez. A kötet az amerikai Civil Rights Movement kezdeményezését?l kezdve a Haigt-Ashbury ellenkultúra megnyilatkozásain keresztül kitér a hollandiai, és japán tiltakozó mozgalmakra is, amelyekr?l-véleményem szerint-magyar nyelven most olvashatunk el?ször.

Kerekes Tamás

 

Norbert Frei
1968. Diáklázadások és globális tiltakozás

 

Corvina Kiadó

www.corvinakiado.hu

porkolab.corvina@lira.hu

____________________________________________

Legutóbbi módosítás: 2019.08.15. @ 11:23 :: Kerekes Tamás afterman
Szerző Kerekes Tamás afterman 28 Írás
Kis András vagyok. Cegléden élek. Hobbym az olvasás