H.Pulai Éva : Haydn Év 2009 – Haydn összes miséje a Belvárosi F?plébánia-templomban

Joseph Haydn halálának 200. évfordulója alkalmából 2009-ben a zeneszerz? valamennyi befejezett egyházzenei alkotása megszólal a Belvárosi F?plébánia-templomban. Els?ként az Esterházy “Fényes” Miklós névnapjára 1772-ben komponált Nicolaimesse hangzik el vasárnap délután.

 

Bubnó Tamás karnagy az MTI-nek elmondta, hogy november 22-éig összesen tizenhárom alkotás hangzik el, köztük az 1760-ban keletkezett Rorate caeli messe is, amelyet korábban ugyan nem egyértelm?en Haydnnak tulajdonítottak, de a zenetörténet ma már az ? szerzeményei közé sorol.

Az els?ként fölhangzó Nicolaimesse is a korai m?vek közé tartozik, 1772-ben fejezte be Haydn, abban az esztend?ben, amikor a híres Búcsúszimfónia is keletkezett. Miklós herceg névnapjára rövid misét írt Haydn, aki abban a tekintetben is zseniális volt, – jegyezte meg a sorozatszerkeszt? Bubnó Tamás – hogy minden hagyományosan kötelez? misetételt megkomponált, de “s?rített” és a szólamokat mesterien kapcsolta össze.

A Pécsi Székesegyház Mozart Kórusa és Zenekara Szamosi Szabolcs vezényletével adja el? a Nicolaimessét. Szólisták: Kuti Ágnes (szoprán), Megyesi Schwartz Lúcia (alt) Szigetvári Dávid (tenor) és Najbauer Lóránt (basszus). A sorozat minden részét a hagyományos tridenti rítus keretében mutatják be a Belvárosi F?plébánia-templomban.

“A sorozat páratlan lelki és zenei élményt kínál a hallgatóságnak: neves hazai és külföldi m?vészek, kórusok, zenekarok tolmácsolásában a Haydn-misekompozíciók tételei nem koncertszer?en, hanem a tridenti miserend által megszabott helyükön, az adott vasárnapra el?írt gregorián propriummal (változó részekkel) együtt szólalnak meg” – írja a templom honlapja.

Mivel XVI. Benedek pápa pártfogolja a tridenti rítust, vagyis a II. Vatikáni zsinat (1962-1965) liturgikus reformja el?tti szertartásrendet, Haydn korában pedig csak ez volt érvényes, úgy vélték a szervez?k, hogy érdemes a misék megszólaltatásában ehhez visszatérni.

A tridenti rítusnak a megújított liturgiától eltér? legszembet?n?bb sajátosságai a latin nyelv használata, a liturgia számos részének csendes végzése a pap által, aki a hívekkel közösen az oltárkereszt irányába fordul, továbbá a zenei és rituális formák aprólékos kidolgozottsága és ünnepélyessége – olvasható a templom honlapján.

 

A Haydn-év 2009 programsorozata magas színvonalú, különböz? m?vészeti ágakat felölel? rendezvényekb?l áll, amelyek nemzetközi viszonylatban is kiemelkednek. A programok között a szakmai elit mellett a klasszikus zenét szeret? közönség és a fiatalok is megtalálják a számukra érdekes kapcsolódási pontokat. A jubileumi programot a Haydn-témában, illetve az adott kor tekintetében érintett, kulcsfontosságú partnerek, egyéb kulturális intézmények, szervezetek programjavaslatai alapján alakította ki a Haydn Tanácsadó Testület. A Haydn-év 2009 eseményei által megismerhet?vé válik Haydn egész munkássága, különös tekintettel a Magyarországon töltött id?re, az Esterházy család, illetve a kor, amelyben Haydn élt és alkotott. A programoknak két fontos központja van: a Haydn életében kiemelked? szerepet játszó fert?di Esterházy-kastély és a régió, valamint Budapest. Eszterháza az exkluzív koncert-kuriózumoknak ad helyet (Malcolm Bilson, Orchestra of the Age of Enlightenment, Mosaïques-vonósnégyes, Tomasini-vonósnégyes), Budapest a széles tömegeket megszólító kulturális események helyszíne: Múzeum+ Haydn-nal a Szépm?vészeti Múzeumban, Haydn Maraton a Millenárison crossover-koncertekkel, „Haydn fejének” misztikus története a Bárka színház el?adásában.

A Haydn-év legkiemelked?bb rendezvénye május 31-e, Haydn halálának 200. évfordulója. Azon a napon a világ koncerttermeiben, így Magyarország több városában (Sopron, Esztergom, Pécs, Balatonfüred) és Budapesten a Liszt Ferenc Zenem?vészeti Egyetemen is felcsendül Haydn A teremtés cím? oratórikus m?ve. Az egész országot átfogó koncertsorozat ezúton kapcsolódik az osztrák kezdeményezhez, a nemzetközi World Creation Day-hez.

A KLASSZ Zenei Iroda azon a napon együttm?ködésben a Magyar Televízióval Haydn-maratont tervez a Millenárison: délt?l éjfélig Haydn-koncertek szólnak, a klasszikus zene keveredik más zenei m?fajokkal, szimfonikus zenekarok, kisebb formációk, nagy egyéniségek lépnek fel, zenés gyerekprogramok szórakoztatják a legkisebbeket, és a fiatalokat. A Liszt Ferenc Zenem?vészeti Egyetem és a Millenáris rendezvényeit a 4-es, 6-os „zenevillamos” köti majd össze. A zenei iroda célja ezzel a nagyszabású programmal, hogy ezen a napon minél több embert érjen el, és mozgasson meg a zene által

Forrás: infovilag.hu

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:35 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva