H.Pulai Éva : 1878. január 12.-én született Molnár Ferenc

Molnár Ferencr?l nagyon nehéz tárgyilagosan írni: Molnár Ferencnek lelkes rajongói és dühödt ócsárlói vannak. Irodalmi alakja halála óta is az indulatok kereszttüzében áll. Közben az egész magyar irodalomból ? a világszerte legismertebb nev? és m?v? író, közben színházaink újra meg újra sikerek közepette újítják fel vígjátékait.

 

Molnár Ferenc 1878. január 12-én született egy német eredet? zsidó polgárcsaládba. Édesapja, Neumann Mór (1848–1907) sebész volt, de sokáig üzemorvosként dolgozott: el?bb a Margit híd építésénél, majd a Ganz Gyárban. Édesanyja Wallfisch Jozefa volt.

Középiskolai tanulmányait 1887 és 1895 között a Lónyai utcai Református Gimnáziumban végezte. Ekkor már aktívan újságírónak készült, de szülei nyomására 1896-tól egy évig a genfi egyetemen, kés?bb Budapesten jogot tanult. Ebben az id?szakban már cikkei jelentek meg budapesti napilapokban, többek közt a Pesti Hírlapban, hazatérte után a Budapesti Naplóban. Ezzel párhuzamosan irodalmi m?veken és idegen nyelv? színdarabok fordításán is dolgozott. Ekkoriban magyarosította nevét, azzal az indokkal, hogy felmen?i közt akadt molnár.

Els? nagy felt?nést kelt? írása az 1901-ben megjelent szatirikus regénye, Az éhes város volt. Ugyanebb?l az esztend?b?l származik az Egy gazdátlan csónak története cím? lírai kisregénye, melyben egy 15 éves lány tragikus szerelmi történetét beszéli el. Els? önálló színpadi m?ve A doktor úr volt, amely nagy sikert aratott az 1902. novemberi Vígszínházbeli bemutatón.

1906-ban feleségül vette Vészi Margit fest?-írón?t, f?szerkeszt?je, Vészi József leányát, ez a házasság azonban nem volt tartós. Fél év után különköltöztek, bár a válásra csak négy év múlva került sor. Egy lányuk született, Molnár Márta aki kés?bb Sárközi György író felesége lett. Els? külföldi színpadi sikerét 1907-ben aratta Az ördög cím? színdarabjával. 1908-tól már több városban is játszották színpadi m?veit (Bécs és Berlin mellett Olaszországban és az Egyesült Államokban is), de a polgári társadalom kritikája miatt az el?adások nem mindig találtak kedvez? fogadtatásra. Legnagyobb sikerét a Liliommal aratta. Az 1909-es budapesti bemutató után 1912-ben a bécsi el?adás következett. 1934-ben Fritz Lang megfilmesítette, és alapjául szolgált az 1945-ben a Broadwayen bemutatott Carousel (Körhinta) cím? musicalnek. Molnár Ferenc 1907-ben írta meg mindmáig népszer? A Pál utcai fiúk cím? regényét.

Az els? világháború alatt Galíciában volt haditudósító; err?l írta 1916-ban az Egy haditudósító emlékiratai cím? könyvét. 1922-ben feleségül vette Fedák Sárit, de ez a házasság is hamarosan válással végz?dött. Az 1920-as és 30-as években sok könnyed színdarabot írt, amelyek korának legnépszer?bb színpadi szerz?jévé tették.

A fenyeget? nemzetiszocializmus el?l 1937-ben Svájcba, majd 1939-ben New Yorkba menekült. Amerikában súlyos depressziója ellenére forgatókönyveket és színdarabokat írt. 1949-ben mutatták be a Broadway-en Panoptikum cím? darabját. Harmadik felesége Darvas Lili színészn? volt. 1952. április 1-jén New Yorkban halt meg.

Egy, kett?, három

Az Egy, kett?, három Molnár Ferenc drámája. Az ?sbemutatója 1929-ben volt a Vígszínházban, Emlékezetes el?adás volt 1974-ben, a Madách Kamaraszínházban, ahol Márkus László játszotta Norrison f?szerepét. Kés?bb TVfelvételt készítettek a Madách színház el?adásáról.

Norrison bankelnök éppen egyhetes szabadságára készül, amikor a vártnál korábban betoppan a bankházba Lydia, a Norrisonéknál vendégesked? amerikai milliomoscsemete. Kiderül, hogy Lydia már három hónapja egy egyszer? taxisof?r, Fusz Antal felesége. Ha ezt szülei megtudják, hatalmas botrány lesz, és valószín?leg a papa és Norrison cége közti fúzió se fog létrejönni.

A dolgok békés elrendezése tehát Norrisonnak is érdeke, ezért az elnök tervet eszel ki. Ha már a fiatalok elválni nem hajlandók, akkor ezt a kínos házasságot kell ragyogó partiként feltüntetni. Norrisonnak a szül?k érkezéséig egy órája van Antal teljes átformálására, amit egy b?vész ügyességével hajt végre. Norrison biztos kez? irányítása alatt olajozottan megy a személyzet alkotta gépezet, s ez alatt az egy óra alatt a fiatalember fokozatosan elveszti személyiségének összes tartozékát: nevét, gondolatait, viselkedését, társadalmi hovatartozását. Új ruhát, autót, lakást, pénzt kap, Norrison kinevezi egyik vállalatának élére, s a munkáspárt helyett mostantól a golfklub tagja.

A feszített tempójú egy óra végén az elnök még intellektussal is ellátja a fiatalembert: a szokásos társalgási témák mindegyikére betanít egy-egy divatos szólamot. Fusz Antal, most már mint a gyors karriert befutott gróf Anton Dubois-Schottenburg készen áll apósa és anyósa fogadására. Norrison a rutinmunka végeztével még nyugodtan eléri vonatát, a jól végzett munka azonban nem tölti el örömmel, keser?en jelenti ki: az emberiség, amely így rendelkezésére állt, szégyellheti magát.

Forrás: hu.wikipedia.org

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:32 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva