H.Pulai Éva : Egy új ábra szerint járványszer?en terjed a boldogság

Az ábra a 2000-ben felvett, barátokat, házastársakat és leszármazottakat tartalmazó kapcsolati háló legnagyobb összetev?jét mutatja. Körök jelzik a n?ket, négyszögek a férfiakat. Az összeköt? vonalak jelzik a kapcsolat jellegét: fekete színt kaptak a leszármazottak, pirosat a barátok és házastársak. Szín jelzi az adott egyén és társadalmi kapcsolatai boldogságát is: a kék szomorú, a sárga boldog, a szürke árnyalatai pedig a két érzelmi állapot közti átmenetet jelentik

 

A boldogság gyorsabban terjed a boldogtalanságnál, és a pénznél is nagyobb hatással van életünkre – állítják új tanulmányukban amerikai kutatók, akik szerint a gazdasági válság miatt egyre romló hangulatban jó tudni: sokat javít saját közérzetünkön, ha minél több boldog emberrel vagyunk közelebbi-távolabbi kapcsolatban.

 

Az emberek egymásra gyakorolt hatását vizsgálták

 

A kutatókat is régóta foglalkoztatja a boldogság (illetve a boldogtalanság), sokféle hatást tanulmányoztak már a lottónyereményt?l az állásvesztésig, betegségig, de eddig nem foglalkoztak azzal, hogy milyen hatást gyakorolnak egymásra az emberek. Fowler és munkatársai a vizsgálatba bevont személyeknek négy lehet?séget kínáltak fel id?r?l-id?re, saját helyzetük értékelésére: “bizakodtam a jöv?ben”; “boldog voltam”; “élveztem az életet”; “úgy éreztem, vagyok olyan jó, mint mások”.

 

Az így nyert adatokból, illetve a résztvev?k kapcsolati rendszereinek elemzéséb?l kiderült, hogy a boldogság “társaságkedvel?”: a boldogok hajlamosak egymás közelében csoportosulni. Akinek több a társadalmi kapcsolata, az általában boldogabb is, de az egyén boldogsága mégsem a kapcsolatok számán múlik alapvet?en, hanem azon, hogy a kapcsolati személyek között menyi a boldog

Számszer? következtetések

 

Az összegy?jtött adathalmazból számszer? következtetéseket is levontak a kutatók. Egy boldog barát átlagosan 9%-kal növeli meg saját boldogságunk esélyét, egy boldogtalan pedig 7%-kal csökkenti. A kutatók felismerése szerint nemcsak a közvetlen kapcsolatok számítanak, de még “ismer?söm ismer?sének” boldogsága is hatást gyakorolhat rám. Egy boldog személlyel való közvetlen kapcsolat 15%-kal növeli boldogságom esélyét, barátom boldog barátja 10%-kal, barátom barátjának boldog barátja pedig 6%-kal járul hozzá boldogságom esélyéhez, hatása tehát egyáltalán nem elhanyagolható. Tehát el?fordulhat, hogy akit egyáltalán nem ismerek, sohasem találkoztam vele, a barátom barátjának a barátja, az nagyobb hatással lehet érzelmi állapotomra, mint egy rakás pénz, – állítják a kutatók.

 

Ahogy az ábrán is látható, a kapcsolatok bonyolult hálóvá szöv?dnek. A boldogságérzés kialakulásában a kapcsolati háló szerkezetének is szerepe van: nem mindegy, hol van saját helyünk ebben a hálóban. Nemcsak barátaink száma játszik szerepet, hanem az is, hogy barátainknak hány barátja van. Ránk akkor gyakorolnak igazán nagy hatást, ha központi helyet foglalunk el a kapcsolati hálóban.

 

A hatásokat még legalább két tényez? befolyásolja er?sen. Az egyik a távolság. A másfél kilométerre lakó barát hatása 25% lehet, a távolabb lakóké viszont lényegesen kevesebb. Ugyanilyen összefüggést lehet felfedezni a szül?kkel együtt vagy azoktól távolabb él? gyerekek, együtt vagy egymástól távol él? házastársak kapcsolatában is. A közvetlen szomszéd hatása igen jelent?s (34%-kal növelheti a boldogság esélyét), ugyanabban a házban egy távolabbié viszont lényegesen kisebb. A távolsághoz hasonló szerepe van az id?nek is.

 

“A boldogság keresése tehát nem öncél. Saját boldogságunk er?sen kihat sz?kebb-tágabb környezetünk, barátaink és azok barátainak boldogságára is” – mondják a tanulmány szerz?i.

 

[origo] Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:35 :: H.Pulai Éva

Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva