Magyar Csaba : Panelkapcsolás

 

Amióta kormányunk bevezette és általánosan kötelez? érvény?vé tette a Kétszáz gondolat programját, soha nem tapasztalt mérték? nyugalom és boldogság köszöntött népünkre.

A béke és az egyetértés aranykorát éljük, nincs többé engedetlenség, nincsenek többé romboló viták, váratlan, az egyetemes fejl?dést megakasztó ötletek. Elt?ntek az egyéniesked?k, a világmegváltás hamis illúziójával házaló kóklerek.

Civakodás helyett a munkahelyekr?l és az otthonokból mindenfel?l egyetért? diskurzus hallatszik, hiszen mára minden f?ben ugyanaz a kétszáz gondolatpanel lakozik. Az iránymutatás nehéz terhe teljes mértékben gazdasági és politikai vezet?inkre hárul. És ez így van jól.

A kérdés legfeljebb az, hogy melyik sémára melyikkel a legcélszer?bb válaszolni, minthacsak valamiféle furcsa sakkot játszanánk. Ám el?relátó módon, ehhez is felbecsülhetetlen szolgálatot nyújt a könyvesboltokban és a közkönyvtárakban bárki rendelkezésére álló Panelkapcsolás cím? kit?n? segédkönyv.

Mint kiderült, egy csekélyke veszélyt csupán a 17-es és a 73-as sémák egymásutáni alkalmazása hordoz, némi szabad társításra adva lehet?séget. Azonban, amíg szakért?ink kidolgozzák az új megoldást, vezet?ink messzemen?kig megbíznak az önként vállalt állampolgári fegyelem visszafogó erejében.

A Kétszáz gondolat programja nemcsak népünk zavartalan nyugalmát és jólétét biztosítja, de bevezetésével hatalmas lökést kapott a kultúra. Ezen belül is különösképpen a költ?i fantázia szárnyal; "5-re 7 vagy 7-re 5? 200, 18 és 35", állami díjjal frissen kitüntetett poétánk ihletett sorait idézve.

Bármilyen hihetetlen, e nagyszer? és korszakos változáshoz, a Kétszáz gondolat programjának megvalósításához, nem kellett egyéb, mint néhány gondosan megválasztott tévésorozat és hírm?sor, illetve az ezeket átfogó és hozzájuk szervesen kapcsolódó reklámblokk.

A hatás szinte észrevétlenül, mégis teljes bizonyossággal bekövetkezett, a továbbiakban mindössze a gondolati panelek szabadid?s tevékenységként is végezhet?, mantraszer? ismételgetése hárul ránk. Ám népünk általános boldogságáért cserébe, semmi kis ár ez.

Én néhány társammal együtt, komoly áldozatot hozva, azért maradtam ki a programból, hogy küls? szemlél?ként lejegyezhessem a történelmi változásokat. Kérem, mégse sajnáljanak. Jutalmul egy nagylelk? ígéretet kaptam; az els?k között vehetek részt a következ?, még magasabb társadalmi fejlettséget megcélzó Ötven gondolat kísérleti programjában.

 

Legutóbbi módosítás: 2008.07.06. @ 14:31 :: Magyar Csaba
Szerző Magyar Csaba 174 Írás
Már gyerekként is tudtam, hogy írni jó, mégis hosszú időre megfeledkeztem róla. Kicsit a véletlennek is köszönhetem, hogy újra felfedeztem magamnak ezt a nagyszerű játékot.