Magyar Csaba : Az eltérített

"Az ufológiában az eltérítés egy olyan eseményt jelöl, amikor távoli csillagokból érkezett földönkívüli lények embereket ragadnak el ágyukból, autójukból vagy egyéb helyekrõl, hogy aztán az ûrhajóik fedélzetén megvizsgálják õket, és nem éppen humánus eszközökkel orvosi beavatkozásokat végezzenek rajtuk. Az eltérítések okairól, céljairól, illetve a végrehajtóik kilétérõl szinte azóta folyik a vita, hogy az eltérítések megkezdõdtek a hatvanas évek elején. Nemrégiben egy új elmélet látott napvilágot, miszerint az eltérítéseknek vajmi kevés köze van idegen lényekhez." (www.paranormal.hu)

 

Rácz János heves szívdobogással, szorongva ébredt. Megint visszatér? álma gyötörte, utazást nyert a semmibe. Hiába húzódozott, egy a kiadó marketingazgatójára emlékeztet? szakállas alak a díjkiosztón torkaszakadtából üvöltött vele: "a nyereményt át kell venni!".

Máskor álmából felriadva úgy érezte, csupán néhány pillanat van hátra az életéb?l, olykor pedig saját jelentéktelensége hasított szinte fájdalmasan a tudatába. Az els? kávéval aztán többnyire sikerült elhessenteni a zavaró gondolatokat.

Most viszont a kissé görbehátú lektor szorongása görcsössé fokozódott. Szokása szerint ébredés után azonnal bekapcsolta a tévét, hogy még félálomban végighallgassa a reggeli híreket. Ám aznap már az els? mondatok el?zték az álmosságot a szeméb?l. A kopaszodó férfi ijedten h?költ fel az ágyában, hiszen az elhangzottakból semmit sem értett, holott ugyanaz a jólismert m?sorvezet? olvasta be a híreket. Bár az egyes szavak értelmét külön-külön képes volt felfogni, mégis a bel?lük összerakott mondatok jelentés nélkül hullottak darabjaikra az agyában.

Rácz János hiába váltogatta rémülten a csatornákat, még az autóreklámokat sem tudta követni, a lakáshitel-konstrukcióban pedig már az els? törleszt?részletnél elveszítette a fonalat. Kikapcsolta a televíziót, mosdatlanul magára kapott valamit, és lerohant a szemközti kisboltba.

A barnára sült, új tulajdonosn? hiába fogadta mosolyogva vev?ihez igazított dekoltázsában, a lektor rémülete pánikká változott, amikor rájött, hogy az újságcímek épp olyan idegenül csengenek, mint a tulaj tejfehéren csillogó köszönése.

Rácz János nem értette, hogyan változhatott meg ennyire  a világ egyetlen éjszaka alatt. Remeg? lábbal lépett ki az üzletb?l, a jelenség okát kutatva. Pillantása zavartan cikázott a lejt?s utcán, és még idejében sikerült elkerülni a találkozást egy Floridában megrendezett MLM tanfolyamról nemrégiben visszatért környékbeli ismer?sével.

"Offshore adóparadicsom a megoldás a globális kihívások korában", ötlött hirtelen a lektor eszébe egy újabb értelem nélküli mondat. Mepróbálta maga elé képzelni az adóparadicsomot, ám ehelyett újabb képek vetültek a tudatába. Sötétzölden fluoreszkáló, félgömb alakú helyiségben ült egy a fejére er?sített, hajszárító búrára emlékeztet? eszköz alatt. A "Sikerstratégia hét lépésben" cím? kiadványt olvasta fel, miközben egy valótlanul hosszú, szalagszer? kéz bátorítólag szorongatta a vállát. "Elfelejtesz mindent" csendült újra a fülébe a géphang.

A zaklatott lektor céltalanul járkált fel-alá a környez? utcákban, míg végül elhatározta, hogy hazaindul. A gyalogátkel?nél zöldre várva, a kellemetlenül h?vös szélben fázósan húzta össze magán sebtében felkapott, vékony kabátját. A görnyedt testtartású férfi ujjába belevágott a nejlon bevásárlószatyor.

Már lelépett a járdáról, amikor majdnem elsodorta a fekete egyter?. A 00000-1 rendszámú limuzin vezet?je füléhez emelte telefonját. Rácz János néhány másodpercig nézte a távolodó autót, majd megnyugodva bólintott.

 

Legutóbbi módosítás: 2008.04.08. @ 07:00 :: Magyar Csaba
Szerző Magyar Csaba 174 Írás
Már gyerekként is tudtam, hogy írni jó, mégis hosszú időre megfeledkeztem róla. Kicsit a véletlennek is köszönhetem, hogy újra felfedeztem magamnak ezt a nagyszerű játékot.