Ecsedi Éva : A rovarok fénybe repülése

 

Es? szitált, szürke borús koradélután volt. A messzeségben villámok cikáztak lilán. A leveg?nek fémes szaga volt. Mintha rozsdás vasdarabok áztak volna. A talaj átható szaga volt ez. Érces földje párologtatta magából. Körös-körül amerre nézett csak puszta csupasz hegyeket látott. Töredezett csúcsai fénylettek az es?t?l. Az alatta elterül? sík völgyben félkör alakú kupolák egymástól egyforma távolságban olyanok voltak, mint a földb?l kibúvó gombák kalapjai. Bár már nem is emlékezett rá, mikor látott utoljára valódi gombát, ami az erd?k nyirkos földjéb?l kibújik. De az is rég volt, amikor utoljára a földön járt.

Éppen szabadságát töltötte a feleségével. A napfényes tengerparton napoztak és boldogok voltak. Aztán autóval mentek volna a közeli városba, hogy valamit vásároljanak az ebédhez. A hajt?kanyarban beléjük rohant egy furgon, és frontálisan ütköztek. ?nem volt bekapcsolva, és kirepült az autóból, de a felesége ott maradt. És benn égett a kocsiban. Amikor azonosítani kellett a holttestét elájult. Pedig sok furcsa dolgot látott már életében. Különös életformákat, és sok halottat is. De ez más volt. Akkor az Alice teste feküdt a boncasztalon, és elszenesedett teste úgy hatott rá, mint akit áramütés ért. Elájult. Igen. Nem szégyellte, mért kellett volna. Akit szeretett az többé nincs.

Egy ideig nem dolgozott, de rosszabb volt. Így hát kérte magát azonnali szolgálatra, és minél távolabb a naprendszerben, ahol egyedül lehet. Nem akart emberek közt lenni, sem más életformák közt.

Így került a keltet? telepre.

A telepen több száz kupola alatt rovarok tojásai várnak arra, több százezer, hogy kirajzzanak. Még most sem tudta, mire is szolgálnak ezek a fémes test? rovarok. Ezt nem mondták neki, csak annyit, hogy egyetlen egyszer kikelnek és kirajzanak. Még csak nem régen, három földi éve, hogy megépítették a telepet. De akkor a telepesek, kisid? elteltével nem vállalták tovább az örzését, és hiába volt a kecsegtet? juttatás érte. Egyik napról a másikra elmentek. Ezért keresett a tröszt olyan embert aki hosszú távra vállalta az ?rzést. Annyi dolga volt csak, hogy napjában háromszor ki kellett mennie a h? szabályozókat ellen?rizni. Bár a leveg? lélegezhet? volt, az es? savassága miatt kénytelen volt szkafanderbe bújni. Persze ha nem esett, akkor mehetett anélkül is. De ez ritkán fordult el?. Ezt az egyet utálta csak. Úgy érezte, megfullad a sisak mögött. És az es? cseppjei rettenetesen idegesítették, ahogy csorogtak folyamatosan a plexin.

De menni kellett, mert id?nként el?fordult, hogy egyik másik szabályozó kiakadt, és leállt a f?t?rendszer. Akkor pedig több ezer tojás elpusztulhatott, ha nem sietett, és id?ben meg nem javította.

Azt nem tudta mikor is lesz a rajzás. A telepet véd? er?tér folyamatosan be volt kapcsolva. De az ? megfigyel? ?rhelye ezen kívül esett. Az er?teret majd akkor kell kikapcsolnia, amikor a rajzás megindul. Hogy a rovarok ki tudjanak jutni.

Amikor végzett, visszament a kis ?rbázisra. És végre kibújhatott a szkafanderb?l. Már nagyon éhesnek érezte magát, gondolta eszik valamit. A kis konyhában elég élelemadagolója volt. Öt évre elegend? mennyiség? élelemmel volt ellátva. Kiválasztotta a zöldség omlett menüt és egy gombnyomással, már jött is m?anyag tányéron a g?zölg? omlett. T?rhet? íze volt. De nem nagyon figyelte az ízeket, mert közben olvasott. Nagyon sokat olvasott. A számítógépen, az összes fellelhet? földi irodalom megtalálható volt. Verseket is írt. Már több száz verse volt. És bár tudta, ezeket senki nem fogja elolvasni, ? csak írt tovább. Már nem csak az emlékeir?l írt, hanem bármir?l, ami az eszébe jutott.

Esténként pedig elalvás el?tt a magával hozott néhány igazi könyvét olvasgatta. Bár már kívülr?l tudta mindet. Ez mégis megnyugtató érzés volt, ha kezébe vehette.

Így aludt el ezen az estén is. Aztán álmodott, és mint mindig álmában Alice jelent meg. De mostani álma különös volt. Mert Alice mosolygott és felé közeledett kitárt karokkal. Amikor odaért, átölelte. Egyre szorosabban, hogy már alig kapott leveg?t. És csak mosolygott közben. Erre riadt fel, leizzadva, és leveg? után kapkodva. Valami fojtó szag terjengett a leveg?ben. Érzete, ez klór. De honnan kerül az ?rbázisra klór, amikor hermetikusan záródnak az ajtók. Gyorsan öltözött fel, és kirohant a vezérl? helyiségbe, aminek hatalmas ablakán keresztül kilátott a telepre. A vezérl?pulton pirosan villogott a vészjelz?, de a figyelmeztet? sziréna nem kapcsolt be, és ezt különösnek találta. Mert automatikusan bekellene kapcsolnia, ha bármi idegen anyag kerül a leveg?be.

Megnézte a bejárati zsilipet is, akkor látta, résnyire nyitva van. ?bezárta el?z?leg, amikor visszajött. Ezt tudja. Gyorsan visszazárta a biztonsági kapcsolóval.

Majd visszament a vezérl?be. A fojtó szag kezdett megsz?nni, ahogyan a légcsere sz?r?k dolgoztak. De valami különösre lett figyelmes, amikor kinézett az ablakon. Fények cikáztak a kupolák körül. Tudta meg kell nyitni az er?teret. Eljött a rajzás ideje.

De az is furcsa volt neki, hogy miért épp most, hisz több évet mondtak neki, hogy még van id? b?ven. Megnézte a mér?m?szereket, és azok is azt jelezték a rajzás megindult.

Ok. Akkor kikapcsolás beindítva. A központi bázisnak jelentést tett. Azok pedig visszajeleztek, hogy mindent az el?írtaknak megfelel?en csináljon.

Na ja, már el is kezdte. Nem, majd vár rájuk, amíg megadják a jelzést.

Állt az ablaknál és figyelte, amint a narancs szín? fényben, a felkel? nap fényében a kis kupolák is megnyílnak. Erre várt igazából, mert nagyon akarta tudni, mik is ezek a rovarok. És miért olyan fontos a trösztnek.

És akkor mozgást észlelt, a kupolák szétnyíltak és fekete galamb nagyságú rovarok kezdtek el?ször csak lassan felemelkedni a leveg?be. Még ilyet nem látott, ilyen rovarokat. Mintha fekete acélból lettek volna. Mintha nem is él? szövet, hanem kis robotok lennének. És a zaj, amit szárnyukkal keltettek, még a hangszigetelt falakon át is érz?dött. Remegett a lába alatt a padló. És egyre több és több, száz és ezer, és százezer rovar rajzott ki. És a felkel? nap fényében szikrázott fekete testük. Már elég magasra szálltak, amikor a nap elérte a csúcsot, és ekkor a rovarok a nap felé kezdtek repülni. Egyre magasabbra, szinte eltakarták az egész eget, elsötétítve az alattuk lév? területet. Amikor már több ezer méter magasan repültek, egyre csak egy irányban, olyan volt, mintha összekapcsolódtak volna, egységes rendszerré. Ámulva figyelte, hogyan válnak a rovarok egyé. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Gömb alakot vettek fel. És ekkor a gömb közepe szétnyílt. Fehér fénynyaláb indult el bel?le, egyenesen az ?rbázis felé.

Amikor a fény elérte a bázist, megállt. És a vakító fényb?l, alig kivehet? alak kezdett kibontakozni.

Hosszú fekete ruhában volt, haja derekáig ért. Az is fekete volt. Majd egyre láthatóbbá vált. Bénultan állt és nem akarta elhinni, hogy ez megtörténhet.

Az alak egy n? volt, és ahogy közeledett már az arcát is látni lehetett. Alice volt az, és mosolygott, karjait kitárva közeledett felé, de mosolya gépies, érzelemmentes volt. És csak közeledett. Állt, nem tudott mozdulni, mintha valami megbénította volna. Az ablak millió darabra robbant, ahogy Alice keze hozzáért. És akkor odaért, ? csak mosolygott és azt érezte, nagyon boldog. Átölelte Alicet, Alice is ölelte, szorosan, egyre szorosabban. És mosolya már nem kedves volt, hanem vicsorgássá változott. Majd szájával az övére tapadt és csókolta er?sen még er?sebben, és szívta, egyre szívta….az életer?t. Amíg holtan nem rogyott össze.

Alice ledobta, mint egy zsákot. És csak mosolygott tovább. Még beljebb ment a vezérl?ben és egy mozdulattal felkapta a széket, amin ? dolgozott a számítógépnél, és egy lendítéssel összetörte a gépet. Nem kellenek a hazug verseid, sziszegte mosolyogva. Majd megfordult és visszalebegett a fekete gömbbe. Ami bezáródott mögötte és felemelkedett.

A rovarok királyn?je visszatért a fénybe.

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2008.01.10. @ 09:41 :: Ecsedi Éva
Szerző Ecsedi Éva 56 Írás
Mottóm: "Az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül ezért-azért; egyszóval mindenért. Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik hozzám tartozik, a másik elhelyezhetetlen."