Szarka Emese : Meghalni, érted? 4.

  VIII.

1. Sötét a képerny?. Zsivaj. Vízcsobbanás. Lassan kitisztul a kép. Uszoda – M.-t látjuk egy füves részen – jobbra mellette fa – sötétkék leped?n ülve, térdeit átkulcsolva, háttal.  Egyszín?, sötétkék mezben, haja egybefonva.

 Sok év után ismét a tömegben. De kívül mindenen.

Küls?ségek víziója…

 A kép egyre világosodik, mintha a Nap fénye aranyozná be, mígnem egészen fehér lesz.

 2. A vízben tükröz?dik alakja. Torzan.

 Ez a legmélyebb. Itt kevesen is vannak. Távol. T?lem… határtalan szeretet önt el…

 A suttogó hang, mely nem M-é.

HANG/ZS.

 Most.

 Lassított felvétel. A tükörkép egyre nagyobb, árnyék vetül rá, a lány teste, kitárt karokkal, el?red?lve a vízbe hull. A hullámok összecsapnak fölötte. Most alulról látszik az esése. Csukva van a szeme, majd kinyitja. Nem kapálódzik. Nyugodtan ereszkedik lejjebb. Szemét megint lehunyja. Nyel egyet.

 Csak a tátogást látni, hallani semmit. Alul, feliratozva jelenik meg:

 M.

Barátok nélkül haltam meg, de a magány éltetett.

 Zs. suttogó hangja.

 ZS.

 Nem.

 Egy hosszú kéz nyúlik a víz alá, megmarkolja a jobb karját.

 Normál sebesség? felvétel, ahogy M. emelkedik felfelé.

 3. kép: Egy ezüst nyaklánc, a végén kereszttel. Közben vízcseppek hullnak le; koppanásuk feler?södik. A medál himbálódzik jobbra-balra, csillogva. A mögötte lev? arc homályos (mintha göndör fürtök lennének), fényárban úszik. Az izgatott tömeg moraja.

 Hirtelen teljes csönd.

 ZS. (Suttogva.)

Érted jöttem.

 M. suttogása.

 M.

 Értem?

Ölj meg!…

IX.

 M. áll a Sziklánál. El?ször csak az árnyéka látszik. Fehér sort, fehér póló; sz?kén csillog kibontott haja. Napfelkelte. Öt óra. Piroslik az ég alja. Tiszta az ég, sehol egy felh?.

 El?ször nagyon messzir?l csak a tájat látni – nagy totál, és valami tompa, halk zenét. (Ákos Test c. album: Idelenn idegen [4:49])

 „Nem értem

Azt hiszem, tévedtem

Rossz helyre érkeztem

Mert itt vagyok

Szárnyatlan

Angyal egy városban

Tudja, hogy máshol van

És kiszolgáltatott

A kutató fények

Áldozatra lesnek

Várják a sötétet

Engem keresnek”

 A szöveg egyre érthet?bb.

 „Nem értem

Kegyetlen véletlen

Egy idegen testében

Ébredtem fel

 

Figyelem magamat

Akár egy másikat

Jót mond vagy igazat?

És mit énekel?”

A kamera lesvenkel a pontra, M-re. (A zene egyre hangosabb.) Bal oldalról mutatja. Fején fülhallgató.

„Elfojtott dühömet ne lássa más

Csak a falak ?rizzék titkomat

Mert bennem ?rült láng ragyog

Én idelenn idegen vagyok…”

 M. magában énekli Ákossal együtt ezt a versszakot.

 „Termékeny bánat

A szél üdvözli a fákat

Kiterjesztett szárnyak

Hiánya fáj.”


M. hangosan dalra fakad. Mélyen, átélve.

– „Elfojtott dühömet ne lássa más

Csak a falak ?rizzék titkomat

Mert bennem ?rült láng ragyog

Én idelenn idegen vagyok…”

Távolodik vissza a kamera.

 Zs. normál er?sség? hangja.

 ZS.

És monda: vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit szeretsz… és áldozd meg ott ég? áldozatul a hegyek közül egyen. /Mózes I. 22, 2./

 Sötét képerny?. Felhangzik Ákos test c. albumáról a Test c. szám [4:29].

„A lelkedben hiszel

De a testedben élsz

A lelkedhez menekülsz

Ha a testedt?l félsz

(Test)

Megrémülsz t?le

Ha sajog vagy kér

De nem adnád oda semmiért

az érzést

Mikor a test a testhez ér…

 

A test a testhez ér

Sajog és kér…

 

Benned is minden éjjel

Háború dúl

Fájdalmad kimondhatatlan

Lelkeden a tested az úr

(Test)

Megrémülsz t?le

Mikor a tested megkísért

De nem adnád oda semmiért

az érzést

 

Mikor a test a testhez ér…

A tested megkísért…

 

Akárhová nézel

Halálos béke van

Gyilkol a csönd

Minden pillanatban

(Test)

Megrémülsz t?le

Talán túl vörös a vér?

Pedig nem adnád oda semmiért

az érzést

Mikor a test a testhez ér…

 

A test a testhez ér…

Túl vörös a vér…”

A szerepl?k listája fut.

 X.

 Az utolsó akkordoknál egy hamvazó tálca végét látni – rajta M. –, amint beszippantják a lángok.

 Egy Pannon GSM telefon képerny?jén sorra jelennek meg a bet?k egymás után:

 „A jeleket félreértelmeztem. Én kerestem. ?talált meg.”

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:37 :: Szarka Emese
Szerző Szarka Emese 27 Írás
Senkisem ... * 1982. Janus arca 22.