Szarka Emese : Burokban 7

II/4-5

NEGYEDIK JELENET

Kisebb, otthonosabb betegszoba. Kékre festett falak, az ágyak oldalán fehér csempe. Négy ágy ugyanolyan elrendezésben, mint az el?bb. Kett?n egy-egy id?s néni, most a jobb oldali elüls?n van a fiatal Gyerek. Balra egy h?t?szekrény. Szemben nagyobb ablak, melyen árad be a fény.  A Gyerek sárga pizsamában felülve fekszik az ágyon, arca még mindig puffadt, de vonásai nyugodtak. Boldognak t?nik. Mellette egy id?s hölgy szipog.


NÉNI Tudja, az uram mindig jó ember volt. Nem ivott, nem dohányzott. Már tizenegy éve, hogy elment. Miért nem követtem én is azonnal?

 A Gyerek ad neki egy zsebkend?t a  fiókjából. Bíztatóan megsimogatja a karját.

 GYEREK Ne mondja ezt. Nem véletlenül maradt életben. A gyerekeinek szüksége van magára.
NÉNI Köszönöm a kedvességét.

 A Gyerek mosolyog. A néni feláll.

 NÉNI Iszom egy kávét az automatából. (Kimegy)

 Bejön a N?vér I, egy fotóalbumot hoz a kezében. A Gyerek ágyához tol egy széket, s leül.

 N?VÉR I. Na, szia, megjöttem. ?a kisfiam, ugye, milyen aranyos? Ez itt a férjem, akir?l már annyit meséltem. Itt ismerkedtem meg vele a kórházban. Gyomortükrözni kellett, amit én csináltam, állítólag akkor szeretett belém. Onnantól kezdve mindig engem kért, hogy vegyem le neki a vért. (Bejön a Doktorn?)
DOKTORN?Szia kicsi lány! Mi újság?
GYEREK  (Hálásan) Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy áttettek ebbe a szobába.
DOKTORN?  Jaj, hát egy ilyen fiatal leány nem maradhat abban a nyomasztó légkörben. Itt azért jobb egy kicsit, nem?
GYEREK  De igen. Sokkal. Köszönöm. Hogy van a katéteres néni? Olyan szörny? volt, amikor felém nyújtotta a kezeit segítségért könyörögve, és én nem tehettem semmit.
N?VÉR I.  Sajnos felfekvéses is a mámika, úgyhogy egyhamar nem fog helyrejönni. Már két hónapja bent van, és még csak egyszer látogatták meg. (Fejcsóválva) Én nem tudom, mi lesz így vele.
DOKTORN?  Jól van, ne szomorítsuk már el a kicsi lányt. Hogy vagy?
GYEREK Köszönöm, ötpercenként hasmenésem van, egyébként minden rendben. Csak  a víz nem akar apadni.
DOKTORN?  (Meglátja a képeket, föléjük hajol) Ó, ezeket a fotókat még én se láttam.
N?VÉR I. Most lettek kész a húsvétiak, ezeket még tényleg nem mutattam.
DOKTORN?Várni kell, amíg a gyógyszer hat. Viszont, nem jó, hogy ilyen hasmenésed van, másik vastablettát fogunk kipróbálni. Hoztam neked egy tollat, hogy ezzel írd a leveleidet. (A Gyerek kezébe adja, aki teljesen elámul, nagyon megörül)
GYEREK Ó, nagyon szépen köszönöm. Ez gyönyör?.
DOKTORN?Ugyan már, csak egy egyszer? toll.
GYEREK Akkor is. (Kipróbálja egy papíron, hogy fog.) Nagyon tetszik. Köszönöm.
DOKTORN?Na jól van, mindjárt kezd?dik a vizit, megyek. (A n?vér vállára teszi kezét) Te is gyere lassan, még be kell kötni a hármasban a két infúziót. Hagyd itt a képeket.
N?VÉR I. Jól van, máris megyek. (A Gyerekhez) Addig nézegesd, mindjárt visszajövök.

 Bejön egy másik n?vér. Súrolószert hoz, meg egy kis vödröt és két rongyot.

N?VÉR II. Hahó, mi újság?
GYEREK Szia. (Meglátva a nyúzott arcát) Ó, te voltál lent az éjszakás?

 Komótosan el?bb a többieknél mossa le a szekrényeket, közben folytatja a beszélgetést, végül megáll a Gyereknél.

N?VÉR II. Ühüm.
GYEREK Szegény, nem sokat aludtál.
N?VÉR II. Nem baj. Ma még délig itt vagyok, aztán megyek haza aludni. Ma megint én fogyok éjjel ügyelni.
GYEREK (Felkacag) Ez muris, én szoktam ilyen bakikat véteni.
N?VÉR II.  Hát, ami azt illeti, fogyni sem ártana. (Elnyom egy ásítást) Meg ez a meger?ltet? koncentrálás.
GYEREK (A szekrényen való lassított felvételként ható törölgetését figyelve, felvont szemöldökkel) Aha…
N?VÉR II  (A szekrényen álló nyitott fényképalbumra mutatva) Ez a macskád?
GYEREK Igen.
N?VÉR II.  Gyönyör?szép szürke. A szeme zöld, igaz?
GYEREK  Hát még éjjel. Mintha nagy, kerek smaragdok ragyognának a sötétben.
N?VÉR II  A lakásban alszik?
GYEREK  Már id?s, jobban szeret bent lenni. De azért nyáron élvezettel vadászik a verebekre. Bölcsebb mindenkinél, akit valaha is ismertem. (A N?vérre néz. Úgy mondja, hogy nem világos, a macskára érti, vagy rá) Egyek vagyunk.

 A n?vér zavartan becsukva helyezi vissza a helyére az albumot.

 GYEREK Már régóta érdekel, milyen a n?vérek helyzete? Amikor felvetted az adataimat, akkor meglepett, hogy azt mondtad, ti nem írhatjátok le a betegség pontos nevét, például azt, hogy „ödéma”, vagy „tetániás görcs”, tehát amolyan szakszavakat nem használhattok, mindent körül kell írnotok. Miért van ez? Pedig sokat tudtok, hallottam, amikor az egyik beteg tüneteir?l beszéltetek, s?t az egyik n?vérnek igaza is volt az egyik szimptómával kapcsolatban, szemben az orvos diagnosztikájával.
N?VÉR II. Igen, nem jó szemmel nézik, ha valamelyikünk okoskodik. Megvan, hogy a n?vér mit tudhat, mibe szólhat bele. Pedig mi is sokat tanultunk az iskolában, pláne az orvosok mellett, de nem nagyon figyelnek ránk, noha a tudással nem lenne baj. Meg hát érdekel is minket, csak nem hagynak kibontakozni. Nem ismerik el a munkánkat. Egyre kevesebben vagyunk. Ezen meg valamiért csodálkoznak.
GYEREK A betegek se nagyon ismernek el titeket. Érdekes látni mind a két oldalt. A legtöbb beteg csak azt látja és hallja, hogy bent, a n?vérszobában beszélgettek, nevetgéltek, de arról fogalmuk sincs, hogy így vezetitek le az állandó feszültséget. Így pihentek az örökös rohangálás mellett.

 Vizit. A N?vér II. mosolyogva kacsint a Gyerekre, majd távozik a tisztítószerekkel. Hangosan köszönve jön a Doktorn?, az alacsony, dundi F?orvosn? és valamivel kés?bb N?vér I., N?vér III. A betegek kórusban köszönnek vissza, legutoljára a Gyerek.

F?ORVOSN?(A Gyerekhez) Hogy vagy?
GYEREK A víz nem nagyon akar lemenni.
F?ORVOSN?Igen, er?sebb gyógyszert kapsz, a Furosemid hatékonyabb lesz. Mivel a vese és a szív teljesen rendben van, azt leszámítva, hogy ezek a szervek is úsznak a vízben, megint csak azt mondhatjuk, amit már hét évvel ezel?tt a gyerekklinikán diagnosztizáltak nálad, hogy a fehérjéd a bélrendszered útján t?nik el valahogy. Felszívódhat, mert nem a vizeleten keresztül távozik. Nagyon rosszul tetted, hogy vegetáriánus lettél, hiszen fehérjehiányban szenvedsz, ez az aszkétizmus pedig maga után vonja a rengeteg ionhiányt is. Mióta álltál rá erre az önpusztító étkezésre? És egyáltalán, honnan jött ez az ötlet?

 Mindenki figyelmesen, lélegzet visszafojtva hallgat.

GYEREK (Tele érzelemmel) Tavaly nyáron falun nyaraltam egy rokonomnál, aki tudja, mennyire szeretem és sajnálom az állatokat. Ezért is szokott bent marasztalni, ha esetleg tyúkot vág, vagy más (hangsúlyozva) disznóságot m?vel. (A F?orvosn? elmosolyodik, majd egyre jobban elkomorul) Egyik alkalommal csörgött a telefon. Felvettem, mert csak nem akarta abbahagyni. Mivel sürg?s volt a hívás, kimentem az udvarra, hogy szóljak, keresik. Amit láttam, attól földbe gyökerezett a lábam. Egy örökkévalóságnak t?nt, pedig állítólag csupán néhány másodperc alatt zajlott le az egész. Egy libának rosszul vágta el a nyakát, és az leugorva az asztalról, tehetetlenül, vérezve verg?dött a földön, esetlenül csapdosva a szárnyaival. Akkor megfogadtam, hogy többet nem eszem húst. Attól a naptól fogva rá se bírtam nézni, mindig csak a szenved? állatot láttam magam el?tt.

 A többiek meghatódva szipognak, szemüket törölgetik. A F?orvosn? észbe kap.

F?ORVOSN?De hát ezeket az állatokat ezért tenyésztik, erre vannak… teremtve.
GYEREK Nem. Az ember nem teremt, hanem pusztít. De most már elfogadtam ezt, megértettem. Akkor azonban borzalmasan éreztem magam.
F?ORVOSN?Most viszont már túl vagy rajta. Szükséges állati fehérjét enned, különben nem tudsz helyrejönni. A vegetáriánus életmód nem teljesen veszélytelen. Egy felmérés szerint a gyerekklinikák tele vannak vashiányos, vérszegény, alultáplált és vézna vega kis gyerekekkel, akik koncentráció zavarral küszködnek. (Mosolyog, kedvesen) Tartózkodni kell a végletekt?l.
DOKTORN?Aurea mediocritas. (Megsimogatja a haját)
GYEREK (Megfontoltan) Igen. Arany középút…

ÖTÖDIK JELENET

Este. Ugyanott. Neonfény. A szoba közepén ülnek a betegek, közrefogva a lányt. Az egyikük megpróbálja befonni a haját.
N?vér III. megáll az „ajtóban”, egy ideig figyeli ?ket.

 N?VÉR III. Nem úgy kell azt csinálni!

 Lerakja a kezében vitt gyógyszeres tálcát, majd odafurakodik a lány mögé. Átveszi a fonatot, kézzel kibontja és szépen befonja a haját. A Gyerek lehunyt szemmel, mosolyogva élvezi.

GYEREK Ez sokkal jobb, mint ahogy anyukám csinálta régen.
N?VÉR III. Á, ugyan.
GYEREK Ez isteni volt. Olyan kellemes bizsergést érzek a fejb?römön, ami elandalít. Anyukám ennél vadabb volt. Megmutassam? De nem lesz kellemes.

Helyet cserélnek, most a n?vér ül. A Gyerek a fés?vel huzigálni kezdi a hajat, türelmetlenül rángatja a n?vér fejét. A többiek nevetnek a fej groteszk rángatódzásán.

 N?VÉR III. Hát ez tényleg nem túl kellemes.

 A Gyerek is nevet, a n?vér is. Felpattan, tapsol egyet

Na, mars az ágyba, mindenki! Nekem még dolgom van. Maguk meg aludjanak, ne halljam hajnalig trécselni önöket! Reggel nagy vizit.

 Az id?sek egyszerre nyögnek fel Jaj, már megint?

 Rövid id?n belül már mindenki horkol. A lámpát lekapcsolják, csak a Gyerek ír még sietve valamit. 

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:37 :: Szarka Emese
Szerző Szarka Emese 27 Írás
Senkisem ... * 1982. Janus arca 22.