Szarka Emese : Burokban 1

Tragédia 3 felvonásban

SZEREPL?K

ANYA, el?ször 35 körüli, majd 45, könyvel?
APA, el?ször 37 körüli, majd 47, könyvel?
GYEREK, el?ször 5 év körüli, majd elmúlt 12, végül 18 múlt.
N?VÉR I.
N?VÉR II.
N?VÉR III.
ASSZONY
DOKTORN?
F?ORVOSN?
HANG
MÁS ID?SEBB N?K
MENT?S FÉRFI ÉS N?
NÉNI
ALTEREGÓ, a Gyerek Doppelgängere, kivetített énje, bens? hangjának, vagy ahogy több helyen is szerepel, Árnyékának megszemélyesít?je.

SZÍN

 Els? és harmadik felvonás vidéken, egy családi házban. Második: a második jelenet egy utcában, majd egy kórteremben, utolsó jelenet otthon.
    Az Alteregó és a Gyerek által mondott szövegrészek szorosan illeszkednek egymáshoz, ezért megszakítás nélkül követik egymást. Az Alteregóból is ebb?l látszik, mennyire nincs (nem lehet) szava a Gyereknek – ezért a bens? monológ hangja bizonyos értelemben mindig kicsit „kilóg” a színpadról.
Öltözete azonos a Gyerekével; alakját és f?ként arcát homály fedi, sosincs er?s megvilágításban.
    Az Els? felvonás els? jelenetében az Alteregó jelenik meg ugyanabban a ruhában, mint a Harmadik felvonás harmadik jelenetében a Gyerek.

ELS?FELVONÁS

 

Els? jelenet

 Középen ünnepl?ben megáll a kellemes hangú Alteregó.  Szavalni kezd.

Reményik Sándor

Kegyelem

El?ször sírsz.
Azután imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék er?d.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal.
Szótlanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A b?n, a betegség, a nyomorúság.
A mindennapi szörny? szürkeség
Tömlöcéb?l nincsen, nincsen menekvés!

 S akkor – magától megnyílik az ég.
Mely nem tárult ki, ki átokra, imára,
Er?, akarat, kétségbeesés,
B?nbánat – hasztalanul ostromolták.

 Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe veled.
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull.

 Akkor – magától – sz?nik a vihar.
Akkor – magától minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény,
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Meghajol és kimegy.

 

 MÁSODIK JELENET

 Függöny fel.

Jobbra el?l étkez?: barna konyhaasztal három székkel, mellette kis telefonasztal, felülr?l lámpa lóg le. Mögötte a konyha egy alacsony, pultszer? választófallal elkülönítve az étkez?t?l, melyen cserepes virágok díszelegnek. A falon konyhaszekrények, alul mosogató. E mögött a bejárati ajtó – egy lefelé vezet? lépcs?vel egy vonalban –, amely nem látszik, de majd hallani a nyitódását, csukódását. Hátul középen lépcs? vezet lefelé az irodába. Olyan a meredeksége, mélysége, hogy ha az ember az ötödik fokán áll, derékig még jól kivehet?. Ett?l balra van a hálószoba, amely nem látható.

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:37 :: Szarka Emese
Szerző Szarka Emese 27 Írás
Senkisem ... * 1982. Janus arca 22.