Gati Katalin : Karthágó

A történet i.e XII.sz-ba vezethet? vissza, amikor a mai Tunéziának számító területet még Numidiának nevezték. Uralkodójuk király volt. A f?níciaiak kiváló keresked?k hírében álltak. Bejárták körbe a Földközi-tenger partjait, miközben kereskedelmi kiköt?ket, városokat alapítottak.
Numidiában az els? kiköt?t i.e. 1.101-ben Uticában (ejtsd : Utikában) építették. A másodikat i.e. IX.sz.-ban Sousse-ban, mely ma is teherhajók fogadására szolgál.
(Napjainkban Magyar kereskedelmi hajókat is lehet id?közönként látni, melyek a csepeli kiköt?b?l inulnak.)

A IX.sz.-ban a f?níciai uralkodónak két gyermeke volt: Alicia a szép és okos n?, fiú testvérét Pigmalionak hivták. A fejedelem halála után a nép Aliciát akarta megválasztani az ország élére, aki férjezett volt.
Pigmalion tudta, ha a lánytestvére kerül a trónra, akkor a férjének is hatalma lesz. Ezt nem tudta elviselni és megölte a sogorát, majd a testvérét is üldözni kezdte .
Alicia Numédiába menekült megmaradt h?séges népével ,akik mindvégig kitartottak mellette. Ott Szeretettel fogadták, és megvendégelték ?ket. Alicia szeretett volna telket vásárolni, ahová letelepedhetne népével. Numidia királya hallani sem akart arról hogy idegenföldr?l érkezett emberek földtulajdonhoz jussanak. Csak vendégségr?l lehetett szó. Alicia kérte a királyt:
– Nem kell nekem nagy terület, elég csak akkora, amekkorát bekerít egy bika b?re.
Csodálkozott a király mondván:
– Hát az még arra sem elég hogy ráfeküdjél , nem hogy a népeddel elférj rajta! Egész életedben állni akarsz?
Végül is engedett a király. Alicia leölette a legnagyobb bikát, majd a b?rét cérnavékonyságÃ?¹ darabokra szabdalta. Végeiket összecsomozta, majd az egészet felgombolyította. Miután elkészült, átadta a királynak, hogy ezzel mérje le a nekik szánt földet. A tengerparthoz közeli dombon le is mértek vele egy jó nagy darabot, ahol aztán házakat épitettek maguknak. Nevet is adtak városuknak: i.e. 814-ben született Karthades, ami azt jelenti hogy Ã?Å¡j város.
Id?vel házaságok lévén keveredtek a helyi numidokal. Az Ã?Å¡jváros kiszélesedett, és f?városá n?tte ki magát. Keveredésük lévén Ã?¹j népcsoport jött létre. ?k lettek a punok. Kés?bb az ország neve is Punicia lett.
A Numid királyt magával ragadta Alicia szépsége, jósága, és okosága – mélyen beleszeretett. Alicia nem merte visszautasítani, attól tartva, hogy haragjában a király elpusztítja a népét, inkább felgyÃ?¹jtotta magát. Halála után a király nem bántotta Alicia népét. Tisztelettel, fájó szivvel gondolt rá amíg élt.
A punok okosak gazdagok, bátor és er?s harcosok voltak. Elfoglalták a környez? szigeteket.
I.e.264-ben a rómaiak felszabadítóknak kiadva magukat, elindították a hosszú háborÃ?¹t a punokal, ami 118 évig tartott, i.e 246-i.e 146-ig.
A rómaiak el?ször elfoglalták Sziciliát, majd a többi kis szigetet is. I.e 146-ban betörtek Numidiába, ahol vastagon felsózták Karthades gazdagon term? földjeit, hogy többé ne termjen rajta semmi. 100 évig igy is maradt.
I.e.46-ban Cézár gy?lést szervezett Rómában, hogy megvitassa: most már jó lenne felszedni Karthadesben a sóréteget, és az országból éléskamrát kialakítani a rómaiak számára.
I.e.40-ben hozzá is fogtak a munkához. A halott föld újra dúsan term? vidékké vált. A rómaiak dúskáltak a javakban. a bort, búzát, olivát..stb. hajószámra hordták el, és halmozták fel raktáraikban. Építményeket húztak fel maguknak.
Karthadest átkeresztelték Karthage-ra (ejtsd:Karthágóra).
Mindenkit – akik nem tartoztak a latin kultúrához – barbároknak neveztek. Ágy a punok aztán barbárok néven váltak ismertté a kés?bbiekben.

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:37 :: Gati Katalin