M. Laurens : JÖN MÉG GÖSZMÉKRE TÉK!

RÖNTGEN

M. Laurens

JÖN MÉG GÖSZMÉKRE TÉK!

(frottázs alias halandzsavers)

 

 

 

Mert jön még göszmékre ték,

S ték után sebula de senem fék.

Mék tudja, hogy fiberál e huni,

Vagy csak laspul a sunyi hunyi.

 

De  jön még göszmékre ték,

S kise-húzd parolád holnikék.

És gordollanta csapj reá hudul,

Hogy lássa bangis, bévül gutul.

 

Kérded tőlem, hogy bengemér.

Hogy gemér vagy csak tegedér.

Vagy még laspul a sunyi hunyi fék,

Mert jön még Új göszmékre ték!

 

 

 

( Pest-Buda 2013. szeptember 3.)

 

Utóirat:

E halandzsavers (frottázsvers) minden ellenkező elképzelés ellenére sem

szól senkiről és semmiről. Ha valaki valamire vagy valakire ráismer benne,

az pusztána véletlen műve lehet csak. A szerző minden ellenkező elképzelést

mély és bánatos megértéssel hárít, el a műfaj jeles hazai képviselőire való tekintettel!

 

———————————

Vellámnak szűz havát vedd

– avagy halandzsa Andy-Menőfi parafrász

 

Nos, de véljünk a véknyára viszontag. Nyammogós becere ez. Biz’ nyammogós.  Nyomdokolva. Ritmikailag reá térvén ehetős. Motivikai szándékkal tűnődve. Vere-vere.  Ahh. Kutyául élveteg ön(a)cél mélázik iszamós mélyek menté’. Menten el. A hol. A cél. Szerszám. Vesszeje új s új utaknak. Vakok népe. Langyak sihederje. Akasszátok a királyokat. Szögre.

Összevissza: enmagam rezdülöm, szökellem – önélveteg némberes numera.

 

P.s. Mik vogymuk! Anya, úr, isten!

 

kovácsági

 

——————————

Mi is történt itt, kérem. Fogtuk a magyar szókészletet, rászorítottuk a valóságra, megdörzsöltük a szerző képzeletével, majd az így felszínen körvonalazódó szöveget verssé nyestük és feltálaltuk a nyájas olvasónak.  

A szerző külön figyelmeztet, ne merészeljünk hasonlóságot keresni a kiábrándító értelem és e nagy érzékenységgel megírt sorok között, ezért csak halkan és szigorúan a szerző háta mögött jegyzem meg (laspulva, akár egy sunyi huni), hogy az első szakaszban felfedezni véltem némi magyarságot érintő intést persze aktuálpolitikai felhangot nélkülözve persze.

Hogy ez voltaképpen ’engemér’ vagy tégedér’, a végére már mindegy is, hangulata azért van (nekem is). A lényeg, hogy bévül gutultam kissé én is, míg olvastam és arra gondoltam, a Szerző vajon miért kért röntgenezést erre a műre…

 NHI

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.10. @ 15:04 :: M. Laurens
Szerző M. Laurens 223 Írás
Hogy ne legyen titok: a valódi nevem azonos az 1899-ben Nagyváradon született közismert kabarészerzőével, akinek számtalan ismert bohózatán nevetünk a mai napig. Az Ő tiszteletére nem használom a Lőrincz Miklós nevet az írásaimnál. Mottó és ars poetica: Építs Templomot Szeretetből, s ne zárd be soha ajtaját a betérő előtt,ki melegségre vágyik! Építsünk Mi Mind Templomot mindazoknak, kik nem képesek önerejükből téglát hordani hozzá! A Szeretet Templomának oltárán mindig égjen a gyertya, mely fennen hirdeti a szeretet dicsőségét az elfásult világban! M. Laurens ( 2004 )