Vers

Vallomás

Ha itt lennél, megértenéd. Velem lennél, ha értenél. – Sétaközben, hideg napon odaadnám a kabátom, ha majd fáznék sem remegnék, szemeidben melegednék.   Magányodban csended lennék, ha tűz a nap óvó árnyék, tavaszodban kezdő virág karjaidban kinyílanák. – Neked lennék [… Tovább]

Vers

Sorslétra

Mászni egyre feljebb, kapaszkodni fokról fokra, nem nézni, hogy zsugorodnak a tárgyak, ami fontos, úgyis besűrűsödik, pingpongasztal zöldje beépül a növényzet klorofilljébe, visszaépíti a természet, benne zöldell tovább, hálója összetartja a Földet, nem számít már játszmák izgalma, pulzus lüktetése, arcok [… Tovább]

vegyes

Kora reggel

  Ritkul már a harmat gyöngye,szétpukkan a pára gömbje,átsuhan a lombok közt egy fénygitár,jókedvűen pengeti egy kismadár. Levélfüggöny sűrű rojtjasejtelmeket rejteget,a természet csupa talány,megfejteni nem lehet.

Vers

Különös nász

Különös nász   Násztáncot járnak ujjaink, tenyerünk egymáshoz simulva szeretkezik. Szemeinkben lángra gyúl a gerjedelem s szerelmes sóhajunk megtermékenyíti   a világegyetemet.  —————————————- Kedves Szerző! Ezt az írást a naplóba javaslom. Üdv: Zsó

Vers

Csak szórják…

  Varjak szállása lett nyárfád, lassan melléjük költözik a tavasz, ma még füst ölel ágat, szél csókol kitárt szárnyakat, avarban nyög a tél, mocskos házfalat simít a szél, eresz száját mossa reggelente a szürke köd, fölröppen egy álom – gőgicsél [… Tovább]

Vers

Ütött az óra

2007.01.03. – 16:38   Indulni kell, ütött az óra – Thanatosszal a kézfogóra. Búcsúzni tőled, erdei virág, kinek bibéjén zöld hernyó rág, s tőletek is, ti szálas szilfák. Árnyaitok az avarba írják törzseteknek mindenik görcsét; hány villám döntött volna hétrét, [… Tovább]