Nagy L Éva : álmok

 

 

álmok

mily’ messzire láttok

kiterített lelkem

üszkösödő lábbal

porig tapostátok

kitagadott

a rongyos szél is

mely éjszakákon verdesi

a csonttá fagyott ágat

kopogtat ablakomon

a várakozó bánat

nyújtom a kezem

kergetem a vágyat

ujjaim közt átcsorog

a fájdalmas bánat

tántorog az éj

mintha részeg lenne

pedig csak az álmok

szédelegnek benne

álmok-álmok

felétek kiáltok

segítsetek

vinni a keresztem

amit Isten

reám vésett

nem álom ez

                valóság

                               ítélet

 

Legutóbbi módosítás: 2013.12.14. @ 13:14 :: Nagy L Éva
Szerző Nagy L Éva 67 Írás
beköszöntő kip-kop megjöttem köztetek vagyok talán ha mást nem is egy verssort hagyok ’54-ben születtem a sors fekete árnya sikoltott felettem éltem életem fénnyel és árnnyal küszködöm ma is e cudar világgal mióta ősz szitált sokkal bölcsebb lettem tudom hogy mi fontos mit kell ma már tennem szeretni az embert nagy- nagy tisztelettel örömet szerezni mindezt tiszta szívvel poéták Ti jóságarcú társak fogadjatok be hát Isten oltalmával