Boér Péter Pál : Kegyelem

 

 

Kopognak a Vezér irodájának ajtaján, aki székében hátrahőkölve mered az ajtóra, ehhez ugyanis nincs hozzászokva, titkára mindig, mindenkit előjegyzett időpontban vezet be. Csak úgy, nem is lehet eljutni a szobájáig, a tizenhat belső őrállást lehetetlen kikerülni. Emlékezett abból az időszakból, amikor még nem volt Vezér, ilyenkor a rutin válasz:

– Tessék.

Fegyveres katona lépett be, lejelentkezett és engedélyt kért jelentésre.

– Mondjad!

– Vezérünk, tisztelettel jelentem, elkészült a mauzóleum.

– Milyen mauzóleum?

– A tisztelt Vezér mauzóleuma.

Ekkor gondba esett, nem ugrott be neki elsőre, hogy a csacska nép irányába tíz évvel ezelőtt tett egy gesztust, akik azt képzelik, hogy egyszer majd ő is, mint bárki más, meghal. Hadd higgyék, hogy legalább ebben egyenlő velük, így kiadta a parancsot egy majdani mauzóleum építésére.

– Köszönöm, elmehetsz!

– Kérek engedélyt jelenteni!

– Mit akarsz még mondani?

– Az építésvezető kérdezteti, hogy szeretett Vezérünk milyen dátumtól szeretné igénybe venni. Nem feltétlenül percre pontosan, de legalább napra és órára. Igen nagy különbségek vannak ugyanis az előzetes beállításban, úgymint hűtőkamra, páncélterem, tartósítószerek, balzsam stb.

A Vezér enyhén megszédült, de strapához szokott ember lévén, rutinszerűen megkérdezte, hogy is hívják az építésvezetőt.

– Barkos Jurgami, főmérnök.

– Nagyon helyes. – És akkurátusan egy kockás füzetbe tintaceruzával beírta a nevét.

– Téged hogy hívnak fiam?

– Engem? Nagy megtiszteltetés Vezérünktől, hogy ezt kérdezi. Laki Darama, őrvezető szolgálatára!

La-ki Da-ra-ma, írta be a kockás füzetbe, nem elhamarkodottan, jól olvashatóan a Vezér.

– Kérek engedélyt jelenteni! – buzdult fel az őrvezető, aki sosem került még ilyen közel a legnagyobb emberhez.

– Mondjad fiam!

– Tisztelettel jelentem Vezérünknek, nem kell félni a haláltól, nem jön az olyan gyorsan. Öregember nem vénember!

– Hol hallottál te ilyen ostobaságokat?

– A nagymamám mondta még gyerekkoromban.

– Sok ilyent mond még a nagymamád?

– Szokott még.

– Hány éves?

– Jelentem, 72.

– Öregember nem vénember, ezt mondta a nagymamád? – vonta össze a szemöldökét a 73 éves Vezér. – Szabad érdeklődnöm a kedves nagymama neve után?

– Drama Baramának hívják, és igen-igen messze lakik, nagyon ritkán találkozunk.

– Mennyire messze?

– Jelentem, km-ben nem is tudom megmondani, de úgy két-három nap vonatozás.

– Akkor egy pillanatig állj ott az ajtóban! – vette a telefont és beleszólt. – A…, mi a neve a helységnek fiam ahol a nagymama lakik?

– Trunda.

– A trundai helyi alapszerv vezetőjét kérem! A Vezér vagyok. Most hagyja a jelentést, tegyen róla, hogy három másodpercen belül vonalba legyen! Ne vágja magát haptákba, hanem csinálja, amit mondok! Igen, én vagyok! Maga sem ugráljon, alapszerv-vezető! Figyeljen, van önöknél egy Drama Barama nevű nőszemély?

– Igen, igen… talán reggel hat órára, ha megfelelne, hozzanak össze egy fogadóbizottságot a kedves hölgy számára!

Az őrvezető az ajtóban nagyon megörült, ő nem tudhatta, hogy a fogadóbizottság a kivégző osztag fedőneve Vezéréknél.

– Hol szolgálsz fiam?

– A hatodik gyalogezred, harmadik századának, négyes szakaszában, Trabacs tizedes rajában.

– Pillanat… – Vette a kagylót. – Kapcsolják kérem a hatodik gyalogezredet. Rendben! A parancsnokkal beszélnék, a Vezér vagyok. Igen, igen! Ülj le, pihenj! Kérnék egy fogadóbizottságot Trabacs őrvezető részére, reggel fél hatra. További két fogadóbizottság kellene az őrségem parancsnokának, valamint egy bizonyos mérnök részére. Igen, csak úgy, ahogy szokták, semmi extra, semmi cécó, szokványos, normális fogadóbizottság. Maga fiam elmehet, kifelé menet küldje be a titkáromat.

Az őrvezető előremenetelének délibábját látva az éjszakai homályos folyosón, boldog mosollyal baktatott végig, hogy, hogy nem, az összes őrponton felszólítás, jelszó kérés és minden egyéb nélkül. Valószínűleg az őrök azt hihették, ha valaki éjszaka, katonaként bejut az épületbe, örüljenek, hogy senki nem vonja őket felelősségre hátráltatásért, annak ellenére, hogy elméletileg magát a Vezért is csak felszólítás és jelszó után engedhették volna át. Természetesen, ezt soha nem tették, tisztelegtek és örültek, hogy megérik a másnap reggelt.

A titkár jelzett a helyiségek közötti belső kommunikációs rendszeren.

– Jöjjön be!

– Igenis Vezérem! – és bement.

– Holnap reggel négy külön fogadóbizottságra – magunk között vagyunk -, négy terven felüli kivégző osztagra lesz szükség. Az egyik a mauzóleum építésvezetőjének, a másik, egy bizonyos öreg hölgynek, a harmadik a katonának, aki éppen elment, akit kivégzése után posztomusz hadnaggyá léptetek elő. Temetése a legteljesebb katonai tiszteletadással történjen!

– Szabad érdeklődnöm, hogy mi történt?

– Maguk itt – maga és a titkosszolgálat – ülnek a babérjaikon, míg én összeesküvést lepleztem le ennek a katonának a segítségével. A nagyanyja – valószínűleg a katona tudtán kívül, sőt a magam részéről meg vagyok bizonyosodva, hiszen jóravaló, együttműködő, szimpatikus legény, a haza szolgája és nem mellesleg az enyém, a mauzóleum építésvezetője, az őrség parancsnoka, az életemre törtek! Rajta kívül utólagos jutalmazásban senkit nem részesítek!

– Bátorkodom megjegyezni, hogy az őrség parancsnoka a sógorom. Nem lehetne… – és itt a titkár nagyon vékony kötélen kezdett táncolni, nem volt benne biztos, hogy reggel fogadóbizottság elé szeretne ő is állni. Bátortalan kísérletet tett sógora megmentésére.

– Sógora? Ő az őrség parancsnoka?

– Igen, jelentem.

– Ne katonáskodjon velem! Milyen rendfokozatban?

– Főhadnagy!

– Hány éve szolgál?

– Összesen tizenegy.

– Na most kimegy és hoz egy kegyelmi kérvényt!

A titkár gépiesen, merev arcvonásokkal – stresszes munkájában amúgy is gyomorfekélye állandóan gyötörte -, zaklatottan kiment a kegyelmi kérvényért, holott tudta, hogy a Vezér ilyeneket soha nem hagy jóvá.

Ráírt mindent, amire szükség volt. Ügyvéd, bíróság, ilyen apróságok nem szükségeltettek, mindössze név, lakcím, életkor, az azonosításhoz szükséges adatok, ebben az esetben katona révén, rendfokozat is. Bement és átnyújtotta. A Vezér vette a tintaceruzát és reflexből ráhajolt a papírra, majd lendületből megállította a karját és felnézett. Elmosolyodott!

– Mondja Krapka, hány éves a maga sógora?

– Jelentem…

– Ne jelentsen, maga nem katona!

– Harminc.

– Na, figyeljen ide, olyat teszek, amit még soha! A maga kedvéért, mert meg vagyok elégedve a munkájával, ezt a kis incidenst leszámítva, hogy csak úgy besétált az őrségen keresztül egy ártalmatlan, sok galádságról leplet lerántó, segítőkész egyén, ebben a pozícióban, ha meg nem tudom, akkor valamit tesznek, hogy azt a mauzóleumot használatba kelljen vennem. Holott mi már megbeszéltünk, hogy a népet, esetleges halálom előrevetítésével nem szabad szomorkodtatni, és abba sem szabad beavatni őket, hogy ez nem fog bekövetkezni, hiszen nem vagyok olyan, mint ők, mint maga, mint az a katona, mint mások. Én megbocsátok a maga sógorának, úgy gondolom, hogy a reggeli fogadóbizottság helyett, tíz év javító-nevelőrehabilitálás elégséges lesz.

Nézte a titkárját, és nem értette, hogy miért nem tör ki belőle az örömujjongás.

Meg kell adni, a titkár is elég jól ismerte már munkaadóját, felfogta, hogy ezt a hatalmas kegyet nagyobb szabású csaholással illik viszonozni és borús arcát jó színészhez méltóan egy másodperc alatt ujjongó derűssé varázsolva, ugrándozni kezdett a 60 év körüli úriember.

– Drága Vezérünk, ha maga mindent megtesz a népért, ön is elvárhatja, hogy a nép is mindent megtegyen magáért. Köszönöm!

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.07.28. @ 10:00 :: Boér Péter Pál
Szerző Boér Péter Pál 755 Írás
Nagyváradon születtem, 1959-ben. Nem mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bánt volna velem az élet, de még a szorítóban vagyok! Családtagjaim hiperoptimistának tartanak, azt hiszem nem véletlenül. A humort – ezen belül a szatírát, abszurdot – és a romantikát egyaránt kedvelem. Empatikusnak, toleránsnak gondolom magamat. Egész életemet Erdélyben éltem, élem. Anyám révén erősen kötődöm a székelységhez, de Ők már csillagösvényen járnak Apámmal. Nagyon érdekel a teológia, filozófia, nyelvek, irodalom, és sok egyéb. Fiatalon kezdtem verseket írni, ám a rövid próza vált a nagy kedvenccé. Köteteim: 2010 – “Nagyító alatt” – novelláskötet 2011 – “Le a láncokkal” – novelláskötet 2012 – “A nonkonformista” – novelláskötet 2013 – “Engedélykérés”- novelláskötet 2013 – “Megtisztult ablakok” – regény 2016 – "Fenyőágon füstifecske" – regény 2017 – "Ködös idill" – két kisregény 2018 - "Szabályerősítő" (Válogatott novellák) - e-book Írásaim jelentek meg a Bihari Naplóban, a Reviste Familiaban, a Comitatus folyóiratban, a Várad folyóiratba, a Brassói Lapokban, a Reggeli Újságban, a “7torony” irodalmi magazin antológiáiban (2010-2016), a Holnap Magazin antológiájában, a Holnap Magazin nyomtatott mellékletében, az Irodalmi Jelenben, a kolozsvári Tribunaban, a bukaresti rádióban és máshol.” A világháló adta lehetőségekkel élek: Lenolaj irodalmi és kulturális műhely A Hetedik Héttorony irodalmi magazin MagyarulBabelben CINKE Holnap Magazin PIPAFÜST Szabad szalon Penna magazin Bukaresti rádió AlkoTÓház Weblapom: http://boerpeterpal.blogspot.com/