H.Pulai Éva : rkény István drámaírói ösztöndíj

rkény István drámaírói ösztöndíj
Beadási határid?: 2009. február 28.

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet pályázatot hirdet fiatal drámaírók részére a 2009-as évre. (Az ösztöndíj naptári évre szól.) Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színm?vek létrejöttét, valamint lehet?séget adjon azon fiatal pályakezd? drámaírók részére, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a m?fajhoz. Az ösztöndíjak odaítélésér?l az oktatási és kulturális miniszter által felkért szakmai kuratórium dönt.

 

Pályázati felhívás az Örkény István drámaírói ösztöndíj elnyerésére

.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 5 f?
Pályázhatnak: 1969. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó
Az ösztöndíjat egy évre szóló tervvel lehet megpályázni. Az ösztöndíjasok
munkatervük megvalósításáról, eredményeikr?l az év végén kötelesek
beszámolni.

.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1. a pályázati adatlapot
2. szakmai önéletrajzot
3. a pályázó irodalmi és/vagy színházi m?ködésének dokumentációját, eddig
megjelent vagy bemutatott m?veinek listáját (bemutatott m? hiányában egy
korábban írt alkotás teljes szövegét)
4. két elismert pályatárs (drámaíró vagy színházi szakember) ajánlását,
5. a megírandó m? alapos ismertetését, valamint a készül? drámából egy
részletet

.

A pályázatokat 3 példányban és elektronikus formában (CD) az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézethez kell benyújtani személyesen
munkaid?ben (hétf?-péntek: 8-16.30) vagy postai úton.
További információ az OSZMI címén vagy a 375-1184 telefonszámon kérhet? Horváth Herminától.

Cím:
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
1013 Bp. Krisztina krt. 57.
Beadási határid?: 2009. február 28.

.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
A pályázók a döntésr?l a bírálattól számított 10 munkanapon belül írásban
kapnak értesítést az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet részér?l.
Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. Az ösztöndíjat a Magyar M?vel?dési Intézet és Képz?m?vészeti Lektorátus folyósítja.
A pályázati felhívás beszerezhet? az Oktatási és Kulturális Minisztérium
ügyfélszolgálati irodáján, letölthet? a minisztérium

(http://www.okm.gov.hu) és az OSZMI (http://www.oszmi.hu) honlapjáról.

Forrás: szinhaz.hu

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:32 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva