Bonifert Ádám : Volt egyszer egy játékos versíró verseny

Megesett egy alkalommal (pár éve), hogy egy irodalmi m?veket is közl? honlap versíró versenyt hírdetett. Err?l mesélek el most néhány dolgot.

 

Volt egyszer egy nyilvános, játékos költ?i verseny. Hogyan  is zajlott le?  Íme, mert lehet némi tanulsága.

 

A versenykiírás f?bb elemei a következ?k voltak:

 

1/   Téma: az emberi érzelem, ezen belül nincs megkötés, minden lehet, ami a fogalomba belefér.

2/  Versforma: 8 soros vers, szótagszám nincs megkötve, de a minimális rímelés elengedhetetlen (legalább 2-2 sor rímeljen)

3/  Vannak el?re megadott szavak, melyeket be kell építeni a versbe, úgy hogy önmagukban, vagy más szavakkal együtt értelmes szöveget adjanak. 10 db ilyen szót kell beapplikálni: áradt, disznósajt, kalitka, kemény, l?dörgés, még, nyár, ráncos, szád, vasaló.

A szavakhoz lehet ragot illeszteni, de értékesebb, ha a megadott alapformában használjuk fel.

4/ Bárki több verssel is benevezhetett, de maximum hárommal.

 

Az értékelés a következ? módszerrel történt:

 

1/ Azokat a verseket, amelyek nem feleltek meg a kiírásnak, kizárták (pl. nem minden megadott szót építettek be, vagy beépítették ugyan, de értelmetlen szövegként)

2/ A versek a nyilvánosság el?tt a versenyszakaszban névtelenül jelentek meg, de az eredményhirdetés után közzétették a teljes listát: ki, milyen verssel szerepelt, hány pontot kapott, hányadik lett és a legtöbb vers esetén 1-2 mondatos szöveges értékelést is adtak.

3/ Az értékelés az olvasók, érdekl?d?k részér?l történt meg, pontszámokkal a következ?k szerint:

– Sajnos… …..(1)

– Nem rossz….(2)

– Jó……………(3)   

– Nagyon jó…..(4)

– Prémiumpont.(5)

Prémiumpontot csak külön indokolással lehetett adni.

 4/ A játékos verseny tisztaságát az garantálta, hogy a f?védnök nemcsak ellen?rizte, hanem külön figyelte is a verseny lefolyását abból a szempontból, hogy összejátszás, klikkesedés, szándékos ellenszavazás, stb. ne történhessen, mert ebben az esetben a pontozás érvénytelenné vált minden érintett részére. Pontozni csak nyilvánosan, névvel lehetett. Vagyis a vers névtelen, a pontozás nyilvános volt.

 

Én magam két „alkotással” vettem részt, ezek az alábbiak voltak:

 

Nyári l?dörgésre emlékezve

 

Veled MÉG a L?DÖRGÉS is oly jó,

szánkból DISZNÓSAJT illata ÁRADT,

RÁNCOS b?römön, mint a VASALÓ

futkosott a szád, s érte a számat,

ez volt a NYÁR, és ez volt a remény,

KALITKA ajtón kitört a lélek,

s bár KEMÉNY volt a szenvedés érted,

mégis a tiéd ez a költemény.

 

Éhség

 

A KALITKÁBAN RÁNCOS DISZNÓSAJT,

a NYÁR az ablakokon BEÁRADT,

a L?DÖRGÉSBE lábam belefáradt,

kellett volna inkább egy kis vaj,

de nem találtam, KEMÉNY volt a próba,

MÉG korgott gyomrom, nagyokat nyeltem,

a SZÁD ízét is lassan elfeledtem,

s belerúgtam a hideg VASALÓBA.

 

A „Nyári l?dörgés” megosztott els?-második helyezett lett és külön értékelték, hogy minden sora rímes volt, valamint a megadott formában használta fel a szavakat, és a szótagszám végig tízes, megegyez?en a megadott szavak számával.

Az „Éhség” esetében a humoros hangulatot emelték ki, a hatodik helyen végzett.

 

Aztán, csak úgy balhéból, az egyik verset beküldtem egy netes irodalmi lapba, és megjelent, mint “komoly” írás!! No comment!

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2009.01.29. @ 10:38 :: Bonifert Ádám
Szerző Bonifert Ádám 311 Írás
Álmodó realista vagyok, a magam módján írogató ember. Szeretem a baráti hangulatú, egymást segítő alkotó közösségeket, nem szeretem a marakodást és a klikkszellemet. De az értelmes vitákat elfogadom.