Magyar Csaba : Sajtból van a Hold?

A világot megosztó kérdés.

Az egyre inkább elmérgesed? polémia az utóbbi hónapok során végletekig megosztotta a társadalmat. Olyannyira, hogy már a politikai pártok is els?sorban e kérdés megítélése alapján határozzák meg magukat.

A szkeptikusok szerint, a közvéleménykutatók a népesség 47 százalékát sorolják ide, már a kérdés felvetése is nevetséges, hiszen hogyan is lehetne egy égitest sajtból? Ki tudja hány tehén és mennyi tej kellene egy ekkora tömeg? sajtlabda el?állításához, továbbá még a jelenlegi fejlett technológia sem lenne képes összegyúrni ezt a töméntelen anyagot, az elkészített ementáligömb pályára juttatásáról már nem is szólva.

Ezzel szemben a sajthív?k azzal érvelnek, hogy a Teremt?nek teljesen mindegy, hogy a Holdat különféle k?zetekb?l vagy éppenséggel sajtból hozza létre. Azt is hozzáteszik, hogy a holdraszálláskor vett minták sem tekinthet?k bizonyítéknak, hiszen az amerikai asztronauták csupán a Hold töredéknyi területét járták be, így, amennyiben a mérések egyáltalán megbízhatóak, a felszíni talajminták legfeljebb arra engednek következtetni, hogy égi kísér?nk nem 100 százalékig sajtból áll. Az egyéb megfigyelések, például az égitest színe és mintázata pedig teljesen összhangban állnak a régi dalban is megénekelt állítással, miszerint sajtból van a Hold. Egyes vélekedések azt sem zárják ki, hogy más, távoli égitestek esetleg vattacukorból vagy éppen mazsolás kuglófból épüljenek fel.

 

A látszólag ártalmatlan kérdés felvetése óta még a Tudományos Akadémiát is megosztva, egyre hevesebb közéleti viharokat korbácsolt. Két hete az ellenzék népszavazást kezdeményezett a probléma megoldására, bár ezzel kapcsolatban felmerült, hogy az ilyesféle objektíven megválaszolható állítások igazságtartalmának eldöntésére nem a többségi elv a legmegfelel?bb. Mindenestre az ellenzék a miniszterelnök nyílt színvallását követeli újonnan indított Holdsajtó nev? lapjában, melyben a Vatikán egy magasrangú tisztségvisel?jének azon kijelentésre is hivatkoznak, miszerint az Úr útjai kifürkészhetetlenek.

Természetesen az eszkalálódó helyzetben az üzleti élet sem maradt tétlen, az élelmiszerlobbi, ezen belül is a Sajtimport?rök Szövetsége egy új, a holdi bányajog egyszer?sített bejegyzésére vontakozó törvény megalkotását sürgeti.

Néhány politikus felel?tlen kijelentései miatt pedig az eddig a periférián megbúvó széls?séges Újhold mozgalom is vérszemet kapott, a szeptember 28-i holdfogyatkozáskor az éj leple alatt Pannóniás lobogóval vonultak fel és a Mez?gazdasági Minisztérium el?tt a "Vesszenek a sajtgy?löl?k!" rigmust skandálva óváriból gyúrt lövedékekkel sorozták meg az épületet. A biztonsági ?r elmondása szerint komolyabb sérülés nem történt, a helyszínre vezényelt rend?ri rohamosztag vezet?je ráadásul elismerte, hogy a sajtlgolyók ehet?ek, mitöbb ízletesek voltak.

 

A nemzetközi méreteket öltött ügy hullámai már az ENSZ Biztonsági Tanácsát is elérték, a nagyhatalmak, ezen belül is els?sorban Kína és az Egyesült Államok a Holdat stratégia élelmiszertartalékként teljes egészében maguknak akarják.

Ennek következtében tegnap a világ vezet? m?vészei és tudósai közül jónéhányan azzal a kéréssel léptek fel, hogy miel?tt testvér testvér ellen fordulna, a beláthatatlan következményeket elkerülend? meg kellene próbálni közösen fellépni és néhány megfelel? eszközt a Holdra juttatva egyszer és mindenkorra eldönteni a kérdést.

 

Úgy t?nik azonban, hogy a fortyogó indulatok közepette megegyezésre semmi esély, és amúgyis kit érdekel az igazság?

Legutóbbi módosítás: 2019.09.17. @ 08:08 :: Magyar Csaba
Szerző Magyar Csaba 174 Írás
Már gyerekként is tudtam, hogy írni jó, mégis hosszú időre megfeledkeztem róla. Kicsit a véletlennek is köszönhetem, hogy újra felfedeztem magamnak ezt a nagyszerű játékot.