Tasev Norbert : Visszakövesült átok

kortárs, líra, költészet, költemény, szabadvers, prózaversVISSZAKÖVESÜLT ÁTOK

Visszametszett szárnyakkal, eltékozolt álmokkal még jó lett volna tovább szállni! Kinyitható, látó-szemekkel széjjel kiabálni, hátha még sikerülne megmenteni az Emberséget gyarló-lelkűek hontól! Minden Mindenség-percben melyet úgy kunyerálva lopunk az élettől százféle alakban sírjuk el jelenlétünk sebezhetőségét! Dallammá sikoltott fájdalmakat őriz hosszan kitartott csellóhang, vagy gordonka; szilánkosra tört szivárványos fény megmosdatja lelkeinket csupasz meztelenül! Sejtelmes félhomály uralkodik egyre már egymásért dobbanó szirom-szívekben, elrebegett babonás csókok intelmeiben reszketve földre-telepített Mennyország lüktet!

Szétkiáltott bűnbocsánat hallatszik át a mesélő-szemek retináján s kér biztosított audienciát! Túlélhető időket az ember csupán fokozatosan értheti s tanulhatja! Sorscsináló végzetünk is im már megkerülhetetlen; széthordott futóhomok-várakra épül minden, ha örök pillanatait e létnek hagyjuk elveszni! Megérthetni aligha lehet megosztó különbságek lényegét! Önző, vad érdekek kényszerítéseit, öncsaló, ádáz hajszák űzött, hitvány pénz-ígéreteit!

Gazdagságok életuntsága tartalmas perceken ritkán ha segít! Megvásárolni már ritkán lehet egy-marék boldogságot! Kétség és Remény, mint két ellentétes csapda kerít körbe összehazudott mindennapokban s húsunkba lelkünk megbélyegzett átkán együtt beleharap! – Vétkeinket rejtő alattomos éjek áramszünetébe álszent-hűséggel hitvány csalók is így menekülnek! Mohón kortyolgatva isszák a bosszú poharát, megrontó karrierek tiszavirág-mámorát! Mindent megváltó pénzek ócska hatalmára így feszítjük fel önmagunkat! Közös ítéleteinket el ne mulassza luxus-zsarnoki életérzésük avitt sivársága!

—————————-

1. Kohézió.

2. A felkiáltójelek helyes használatáról a helyesírási szabályzat egyértelműen rendelkezik, ettől el lehet térni ugyan művészi szabadságra hivatkozva, de ilyen markánsan eltérni hiba.

3. Célszerű törekedni rá, hogy amit írunk, annak értelme legyen, ennek itt például nincsen: “hátha még sikerülne megmenteni az Emberséget gyarló-lelkűek hontól”. Több hasonszőrű mondat van, nem másolgatok többet, ha el is olvasod, amit írsz, megtalálod őket.

4. A cselló és a gordonka nem két különböző hangszer, hanem egy hangszer két különböző neve.

5. Kohézió.

6. Kohézió.

7. …

Sokat lendítene a dolgon, ha kommunikálnánk. NHI

Legutóbbi módosítás: 2019.09.10. @ 15:04 :: Tasev Norbert
Szerző Tasev Norbert 68 Írás
1983.11.30-án születtem Budapesten! ELTE-TFK, BTK-n folytattam magyar-történelem szakos tanulmányokat; történelem tanár. Ebookokat szerkesztek! Eddig szerzői könyvkiadás keretében a Publió kiadónál, és a Publishdrive-on jelentettem meg köteteimet!