H.Pulai Éva : Bécsi szecesszió a Szépm?vészeti múzeumban

Nuda Veritas – Gustav Klimt és a bécsi szecesszió kezdetei 1895ââ?¬â??1905
(2010. szeptember 24. – 2011. január 9.)

 

Megérkeztek a m?tárgyak a Szépm?vészeti Múzeum szeptember 24-én nyíló, Nuda Veritas – Gustav Klimt és a bécsi szecesszió kezdetei 1895-1905 cím? tárlatra, amely az intézmény utolsó nagy kiállítása a várhatóan januárban kezd?d? átépítés el?tt. Gustav Klimt egyik f?m?vét, a Nuda Veritast a sajtó jelenlétében csomagolták ki szerda délel?tt.

 

Baán László, a Szépm?vészeti Múzeum f?igazgatója elmondta: a 202 m?alkotást felvonultató tárlat a bécsi Secession m?vészegyesület Gustav Klimt nevével fémjelzett korai szakaszát mutatja be. A 2011. január 9-éig látható kiállításon körülbelül hetven m?vész alkotását csodálhatják meg a látogatók, Gustav Klimtt?l 57 m?vet mutatnak be.

 

A f?igazgató hangsúlyozta: a kiállítás nagyrészt a rajzokra és a sokszorosított grafikákra koncentrál, ezeket néhány kiemelked? festménnyel egészítettek ki, köztük a leghíresebbel, a Nuda Veritas – a meztelen igazság cím? képpel és további hat Klimt-festménnyel.

 

A tárlat törzsanyagát a bécsi Albertina adta, de érkeztek m?vek osztrák, svájci, amerikai és japán köz- és magángy?jteményekb?l is.

 

A bécsi Secession kezdeti éveit minden bizonnyal az osztrák m?vészettörténet legleny?göz?bb és hatásában leggazdagabb id?szakának tekinthetjük. Ezt a rövid, de rendkívül intenzív periódust pontos dátumok határolják: kezdete az Ausztria Képz?m?vészeinek Egyesülete (Vereinigung bildender Künstler Österreich), közismert nevén Secession 1897. április 3-i megalakulása, vége pedig a Klimt-csoport kilépése az egyesületb?l, 1905. június 14-én. E néhány év alatt, 1898 márciusától, a tagok összesen huszonhárom kiállítást rendeztek, melyek a Secession korai történetének f?bb állomásai, és amelyeket archív fotók és korabeli leírások alapján tudunk rekonstruálni. A „h?skort” a m?vészet több területét átfogó ihletett és intenzív m?ködés jellemezte, melyr?l h? képet ad az egyesület tevékenységének információkban gazdag és m?vészileg igényes kísér?je, a Ver Sacrum (Szent tavasz) cím? folyóirat 1903-ig megjelent hat évfolyama. Mindezek mellett a kiállítási plakátok és az egyedileg tervezett katalógusok is a Secession történetének egyedülállóan értékes dokumentumai.

A kezdeti évek legszembet?n?bb vonása az egyes m?vészek – f?ként Klimt – és az egyesület egészének fejl?dését is alapvet?en jellemz? radikalizmus. Ennek a jelenségnek a tünetei nagyon sokrét?ek: a stílus, az ízlés és a nemzetközi m?vészethez való viszony változásától a programszer? önábrázolásig és az oktató jelleg? szövegekig terjednek; mindeközben a gyakorta „harcostárs”-nak titulált m?kritikusok szókincse és a megítélés szempontjai is folyamatosan változtak.

 

Ver Sacrum (Szent tavasz cím? folyóirat)

 

A tíz évet mintegy bevezetik azok a m?vek, amelyek az egyesület megalapításában f?szerepet játszó m?vészek (Gustav Klimt, Josef Engelhart, Maximilian Lenz, Alfred Roller, Kolo Moser), és m?vészcsoportok (Hagen-kör, Hetek Klubja) 1897 el?tti id?szakában születtek. A bemutatott id?szak, amely lényegében a modern m?vészet születését jelenti Bécsben, további részekre tagolódik. A Secession nyitányának, az egyesület legaktívabb 1898-as évnek külön fejezetet szentel a tárlat, csakúgy, mint a Ver Sacrum folyóirat köré szervez?d? illusztrációs tevékenységnek. Kiemelt szerepet kap az egyesület szellemi vezére és els? elnöke, Gustav Klimt. Jelent?s festményei, mint pl. a kiállítás címében is szerepl? Nuda Veritas – a „meztelen Igazság” mellett rajzainak egy csoportja felidézi a m?vészetének meghatározó állomását jelent?, de megsemmisült alkotását, a bécsi egyetem fakultásait szimbolizáló három mennyezetképet. Számos nagyszer? vázlat segítségével követhetjük nyomon az 1902-es Beethoven-fríz el?készületeit, és érzékeny rajzok engednek betekintést Klimt portrém?vészetébe. Tabukat dönget? erotikus rajzainak csoportja a Vízikígyók II festmény el?készít? munkálatainak során született. A kiállítás külön egységet szentel a korszak összm?vészeti törekvéseit betet?z? 1902-es Beethoven-kiállításnak. A tárlat külön része foglakozik azzal, hogy a fametszet hirtelen „divatba hozatala” e technika modernkori újjászületésének fontos állomásává tette a Secessiont, többek között Ferdinand Andri, Carl Moll, Kolo Moser és Emil Orlik alkotásai révén. 

 

Klimt: Vízikígyók II

 

 

A tárlat egyik kuriózuma a Japánból érkez? Arany lovas – Az élet harc cím? kép. Ezért még Bécsb?l is érdemes idelátogatni. Ugyanakkor a f?igazgató hozzátette: ez a m?alkotás csupán hét hétig lesz látható.

 

A jöv? csütörtökön nyíló kiállítást eredetileg 2008-ban szerették volna megvalósítani a Ferdinand Hodler-tárlattal egy id?ben, de a Nuda Veritast akkor m?tárgyvédelmi okokból nem engedték külföldre az osztrák hatóságok. A f?m? nélkül pedig nem akarták megrendezi a tárlatot.

 

Baán László kiemelte: a kép kerete is remekm?, amelyet a fest? testvére, az aranym?ves Georg Klimt készített.

 

Gonda Zsuzsa, a tárlat társkurátora ismertette a kiállítás szerkezetét. Mint elmondta: történetiségében mutatják be a bécsi szecesszió kezdetét, így láthatók lesznek az egyesület megalapításában részt vev? m?vészek korai munkái is. Külön fejezetet szenteltek az 1902-es Beethoven-kiállításnak, amely szerinte a korszak összm?vészeti törekvéseit tet?zte be. A tárlaton kiemelt szerepet kap az egyesült els? elnöke, Gustav Klimt.

 

A nemzetközi kontextus megteremtése érdekében a tárlaton láthatóak lesznek például Cézanne, Degas, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Munch vagy Hodler munkái is – ezeket a képeket a kurátorok a Szépm?vészeti és az Albertina grafikai gy?jteményéb?l válogatták. A tárlaton a hazai m?vészetet egyetlen alkotó képviseli, Kövesházi Kalmár Elza két kisebb szobra.

 

A kiállítás mintegy száz millió forintból valósul meg, a Nuda Veritas biztosítási értéke 25 millió euró, azaz mintegy 7 milliárd forint, az egész tárlatot 35 milliárd forintra biztosították.

 

 

MTI

szepmuveszeti.hu

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:39 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva