H.Pulai Éva : Leégett a Globe színház

London, 1613. június29. – Leégett William Shakespeare híres színháza.

A VIII. Henrik darabban eldördül? ágyúlövésnek köszönhet?en a tet?szerkezet kigyulladt. Az épület a náddal bevont tet? miatt pillanatok alatt a t?z martalékává vált.

 

A Shakespeare színésztársulat tagjai a Temze folyó déli partján, a Bankside városrészben építették meg saját színházukat, melyet Globe névre kereszteltek. Az 1599-ben elkészült épület egyedül?álló volt a maga nemében, hiszen köralakú néz?terével, amely körbefogta a színpadot, teljesen új élményvilágot nyújtott a néz?knek. A harminc méter átmér?j?, 3 emeletes körcsarnokot a „Lord Chamberlain’s Men” elnevezés? színészgárda építette, amelynek William Shakespeare is a tagja volt. Ez volt Angliában az els? színház, melyet színészek építettek színészek számára.

 

Az egy pennys belép?díjjal m?köd? színház 3000 néz? befogadására volt alkalmas. Míg a gazdagabbak az emeleteken foglaltak helyet, addig a szegények általában a bels? udvarban, közvetlenül a színpad el?tt ültek le. Shakespeare drámái, vígjátékai, valamint Richard Burbage alakításai hatalmas elismerést és anyagi sikert hoztak a színház számára.

A Globe színház 1599 ?szén nyílt meg, a Julius Caesar-ral az els?nek bemutatott darabok között. Shakespeare legtöbb és legnagyobb színdarabját a Globe számára írta. Ezek közé tartoztak: Hamlet, Othello és a Lear király.

A színházat 1614-ben újraépítették és 1642-ig újra m?ködött. A helyreállítási munkák során a tet? nád helyett már cseréptet? borítást kapott. Ezt követ?en a színház 28 éven át m?ködött. 1642-ben a puritán kormányzat elrendelte a bezárását, majd két évvel kés?bb a lebontását. A színház helyére lakóházakat építettek, és az épület helye és jelent?sége a feledés homályába merült.

 

Csak 1989-ben, egy építkezés során találtak rá a Globe maradványaira. Egy amerikai színész, Wanamaker a régészeti feltárást követ?en a Globe rekonstrukciója mellett döntött. Így építették meg újra eredeti helyéhez közel a Temze partján. 1997-ben nyitotta meg újra kapuit a „Shakespeare’ s Globe”, ahol máig is eredeti Shakespeare darabok kerülnek bemutatásra.

A VIII. Henriket ma is játsszák. Az els? felvonás 4. jelenetében ugyancsak tüzijátékkal és ágyúdörgéssel köszöntik a király bevonulását, ám a színház szigorú t?zvédelmi el?írásai miatt a 1613-as baleset – állítólag – nem ismétl?dhet meg

 

A színház felépítése és hatása a dramaturgiára

 

 1. Az épület kör vagy nyolcszög alakú. A földszinten voltak az állóhelyek a köznép számára. A falak mentén, három szinten erkély húzódott. Itt voltak az ül?helyek az arisztokraták, a módosabb polgárok számára. A néz?k összetétele tehát rendkívül heterogén volt.
  Dramaturgiai következménye:
  Olyan drámát kellett írni, mely a közönség minden rétegét kielégíti. A Hamlet esetében a bosszúdráma, a kísértettragédia keveredik, alkot szerves egységet a filozófiai drámával. Shakespeare az utolsó a drámatörténetben, aki megteremti akció és dikció egységét, aki magas m?vészi szinten teremt összhangot a drámatörténet arisztokratikus és populáris vonulata között.
 2. A színpadfelépítés:
  Egy néz?térre benyúló kötény- vagy el?színpad; a tényleges nagyszínpad, mindkett? a szabadtéri jelenetek számára. A színpad hátulján függönnyel elválasztható rész, az ún. szobabels? jelenetek számára. E fölött erkély, az erkély- vagy bástyajelenetek számára.
  Dramaturgiai következménye:
  Lehet?séget teremt a szimultán jelenetekre, a le- és kihallgatásokra.
 3. Az épületek fedetlenek, az el?adásokat általában délután három órától sötétedésig tartják. Díszlet nincs, illetve csak jelzés szer?.
  Dramaturgiai következménye:
  Bár a néz?k elfogadják a színpad felépítéséb?l következ? konvenciókat, a drámai szövegnek akár direkten, akár metaforikusan rendkívül információgazdagnak kell lennie (pontosítani a helyszínt, id?pontot, stb.)
 4. Az el?adást szünet nélkül, egyhuzamban játsszák, függöny nincs. A Shakespeare-drámák felvonásokra tagolása csak a XVIII. század második felében történik meg. A jelenetek határát a szerepl?k ki és bevonulása jelzi.
  Dramaturgiai következménye:
  Meg kell oldani a halottak kivitelét. Be kell építeni olyan jelenetet vagy utasítást, mely révén ez megoldható.
 5. A színtársulat 12–16 f?b?l áll, állandó szerepköre csak a tragikus h?snek és a komikus színésznek (=clown) van. A n?i szerepeket kamaszfiúk játsszák.
  Dramaturgiai következménye:
  Több a szerep, mint a színész; így bizonyos szerepeknek összevonhatóaknak kell lenniük.
 6. A színészi játék:
  A harsánytól jut el fokozatosan a bels? átélésig (lásd: Hamlet utasításai a színészkirálynak, illetve Szentivánéji álom mesterember-jelenet és az azokra tett megjegyzések).

 

 

A shakespeare-i dráma jellemz?i

 

Nem követi az arisztotelészi drámaelméletet és az ezen alapuló színjátszást, nem a görög hagyomány szerves folytatója. De rendkívül sokféle hagyományból merít, s felhasználja kortársai drámatechnikai és dramaturgiai újításait:

 1. Senecatól veszi át a nagymonológokra való építkezést; a halállal szembenéz? ember sztoikus nyugalmát.
 2. A középkori drámából veszi át tér és id? szabad kezelését, a hangulati ellentételezést és a hangnemek kevertségét (Shakespeare-nél a m?fajt mindig tragikum és komikum egymáshoz való viszonya és aránya dönti el).
 3. Kortársai közül Kyd: Spanyol tragédia cím? m?ve, mint bosszúdráma a Hamlet el?képének tekinthet?. Marlowe-tól veszi át a nagyformátumú h?sökre való építkezést és a verselést, a blank verse-t.

 

 

Forrás

Hír24

Kun Enik? – geographic.hu

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:39 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva