dudás sándor : BEPILLANTÁS

 

 

Szoba.

Milyen szoba ez?

Szállodai szoba.

A szoba közepér?l kinézve, az ablak alatti rész sokat takar, széles folyó. Piszkos-sárga felszínén látni: lustán hömpölyög. Hol van már a vadsodrású tavaszi zöldár! Közelebb lépve láthatjuk az innens? folyópartot, a k?-mellvéddel szegélyezett gátat. Még közelebbr?l, már nem ki, hanem lenézve, naperny?s asztalok, székekkel, a falak közül friss leveg?re tágult presszó.

A szálloda említett szobájában ketten tartózkodnak, egy férfi és egy n?. Fiatalok. A férfi nem több huszonöt évesnél. A n? még ennyi sincs. Az ágy mellett tétováznak, szokják az új környezetet. Csaknem meztelenek, a n? szexi bugyiban, feszes mellekkel, a férfi alsóban.  Nemrég jöttek, épp csak kipakoltak a b?röndökb?l, néhány ruhadarab még keresi a helyét.

György és Gyöngyvér birtokba vették a kétszemélyes ágyat, valószín?leg nászutasok. Megszabadulva ruhadarabjaiktól, György szexuális fronton nyomul, hogy átélje a gyönyör csillagát. Gyöngyvér arcán az önkívület közelg? jelei, szemén röpke aggály felh?je: mi lesz a kéjen túl? A viszonyukkal. A kihordással.

Mi lesz velük?

Esetleg Györgyön túl.

Hátukon fekszenek, ernyedten.

Kopognak az ajtón.

Gyöngyvér gyorsan torkig magára rántja a pihekönny? paplant.

György kiszól:

– Rögtön!

Lelép az ágyról, pizsamába bújik.

Az ajtóban fehér kabátos pincér.

– Parancsoljanak! A pezsg?.

 György bólint.

– Egy pillanat!

A szekrényhez megy, nadrágzsebéb?l pénztárcát, abból aprópénzt vesz ki.

A pincér enyhe meghajlás.

– Fogyasszák egészséggel!

Ajtó csukódik, zár kattan.

A szerelmesek egymást nézik. Hallgatnak.

Gyöngyvérben játszi gondolat: milyen lenne, ha itt és most azzal a fiúval…?

György hátára vetül tekintete, aki az ablak felé tart. Nyugtalanságot érez.

György az ablaknál. Messze néz, és tervezni próbál. Mit csináljanak holnap? Nem könny? megvalósítani magunkat, úgy, hogy a másik is…

Néz a folyó túlpartjára. Zöld vonulat: fák lombhullámai. Tekintetét lejjebb veszi, horgászokat fedez fel. Guggoló apróságok, mintha békák lennének. Elmosolyodik. „Ez jó. Horgászó békák.”

Megfordul, kijelenti:

– Estefelé átsétálunk.  – S fejével arra int, amerre az el?bb nézel?dött.

Gyöngyvér leny?göz?-kedvesen mosolyog.

Gyönyörködik Györgyben.

Nem tudja, nem is akarja titkolni.

Most már kétségtelen: nászutasok.

György újra az ágyon. Gyöngyvérhez hajlik, különböz? helyeken csókolgatja. Kezei mellére tapadnak.

Gyöngyvér odaadóan helyezkedik, könnyed gondolat érinti: mi a szerelem? Háború az igazi közösért… Ezzel az érzéssel soha nem lesz másé! Minden kapcsolat egyedi érzés, lelki hozzáállás, hangolódás. Megismételhetetlen.

György lendülete törve, Gyöngyvér sóhajt – kéjszolidaritás. Most úgysem vele tör?dik György, és nem is láthat bele.

Sem bele, sem az életébe.

Szoba.

Milyen szoba ez?

Szállodai szoba.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2010.07.31. @ 16:21 :: dudás sándor
Szerző dudás sándor 773 Írás
1949-ben születtem Tápiógyörgyén, a mai Újszilváson. Szakmám könyvkötő. Nyugdíjas vagyok. 13 éves koromtól társam a versírás, az irodalom. Több önálló kötetem, s általam szerkesztett antológiám, s más antológiai szerepléseim vannak.