H.Pulai Éva : Kitüntetések március 15. alkalmából

Az 1848-49-es történésekben, az el?zményekben és következményekben az a nagyszer?, ahogy egy nemzetet összekötött, er?t adott és ad, s ahogy példát mutat a magyaroknak – mondta Hiller István oktatási és kulturális miniszter a f?városban a nemzeti ünnep alkalmából szombaton rendezett ünnepségen és díjátadón.

 

MTI) – Március 15. egy nemzet ünnepe – fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva: ezt a napot az anyaországon belül és kívül a magyarok együtt ünneplik. Magyarok számára, Pet?fi és Kossuth, Deák és Széchenyi, s a többiek emléke összeköt. ?k valami olyasmit tettek, ami egy nemzet egészét hozta önmagához közelebb – fejtette ki a tárca vezet?je.

 

Az ünnepet a XX. században a legkülönböz?bb politikai er?k saját szájuk íze szerint próbálták meg beállítani – mondta. “Tévedés volt. Az, amit 1848. március 15 adott a nemzetnek, pontosan érzi és tudja az ország és a nemzet” – fogalmazott. Hiller István kifejtette: bár vita volt Széchenyi és Kossuth között, Deák pedig mindenkivel vitatkozott, de ennek ellenére a nemzet érdekében képesek voltak összefogni, együttm?ködni és nagyszer? tetteket végrehajtani. “Ha van tapasztalat, hát ez az” – mondta. Hiller hozzátette: nem a viták, nem a sokszín?ség az, ami széthúz. Az érdemi vitáktól nem kell tartani, azok el?re visznek.

 

A XXI. század elején másfajta feladatok, kihívások vannak, de nem kisebbek, mint akkor. Az, amit megtanulni t?lük érdemes, a gondolatok sokszín?sége, az összefogás képessége, a megvalósítás akarata. Ez a XXI. század elején is érvényes – mondta. A politikának nem az a feladata, és nem szabad, hogy célja legyen, hogy nagyszer?, valóban a nemzet egészét átfogó  eseményekb?l napi következtetéseket vonjon le, hogy azt gondolja a történelem olyan, mint a szakácskönyv – közölte. A történelem nem ilyen, van egy sajátos kiegyenlít? szerepe, amely el?bb-utóbb érvényesül – hangoztatta.

 

A miniszter azt mondta, hogy elkötelezett és mélyen hisz abban, hogy Magyarországnak és a magyarságnak, az oktatásban, a tudományban, az innovációban és kultúrában van a közeljöv?je és jöv?je. Aki úgy gondolja, hogy ezek nem “termel?ágazatok”, semmit nem ért a modern korból – fogalmazott.

 

Gera Mihály újságíró a Táncsics Mihály-díjat veszi át Schneider Márta szakállamtitkártól és Hiller István minisztert?l

 

Hiller István a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából március 15-e alkalmából, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adta át:

 

Dr. Almási Tibornak, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezet? egyetemi docensének,

Básti Julinak, a Nemzeti Színház Kossuth-díjas színm?vészének,

Bede Fazekas Csabának, a Gy?ri Nemzeti Színház magánénekesének, Érdemes M?vésznek,

Dr. Fazekas Károlynak, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet igazgatójának,

Gál Ivánnak, a Honvéd Együttes M?vészeti Nonprofit Kft. Honvéd Táncszínház vezet?jének,

Gellér B. István Munkácsy Mihály-díjas képz?m?vésznek,

Gyulai Gaál János Erkel Ferenc-díjas zeneszerz?nek (posztumusz),

Kelemen Károly fest?- és szobrászm?vésznek,

Kocsis Imre Munkácsy Mihály-díjas grafikusm?vésznek, a Magyar Képz?m?vészeti Egyetem tanszékvezet? egyetemi tanárának,

Dr. Kovács Tibornak, a Nemzeti Múzeum f?igazgatójának,

Dr. Losonczy Anna kulturális antropológusnak, a Sorbonne V. – École Pratique des Hautes Études Vallástudományi Tanszék kutatóprofesszorának,

Dr. Monok Istvánnak, az Országos Széchenyi Könyvtár f?igazgatójának,

N. Mészáros Júlia Németh Lajos-díjas m?vészettörténésznek, muzeológusnak, a Gy?ri Városi M?vészeti Múzeum igazgatójának,

Dr. Rudas Imrének, a Budapesti M?szak F?iskola rektorának, egyetemi tanárnak,

S. Nagy István dalszövegírónak,

Dr. Szabó Gábor akadémikusnak, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának,

Szirtes János Munkácsy Mihály-díjas képz?m?vésznek, a Moholy-Nagy M?vészeti Egyetem egyetemi tanárának,

Dr. Varga Lászlónak, az ELTE professor emeritusának,

Winkler Mártának, a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium, Kincskeres? Tagiskola pedagógiai vezet?jének;

 

Hiller István a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából március 15-e alkalmából, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át:

 

Árok Antalnak, a Pedagógusok Lapja f?szerkeszt?jének,

Bartl József Munkácsy Mihály-díjas fest?m?vésznek,

Bencze Péter Barnabásnénak a Pénzügyminisztérium Önkormányzati-Területfejlesztési- és Agrárgazdálkodási F?osztály szakmai f?tanácsadójának,

Dr. Csapó Ben?nek, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezet? egyetemi tanárának,

Dr. Csiba Lászlónak, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának, a Neurológiai Klinika igazgatójának,

Csizmadia Tibor Jászai Mari-díjas színm?vésznek, az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatójának,

Déry Attila Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek,

Détár Enik?nek, a Madách Színház Déryné-díjas színm?vészének,

Dohos László Liszt Ferenc-díjas karnagynak, nyugalmazott f?karmesternek, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökének, egyetemi tanárnak ,

Friedrich Károly jazzmuzsikusnak, zeneszerz?nek, a Liszt Ferenc Zenem?vészeti Egyetem Jazz Tanszék egyetemi docensének,

Galgóczy Árpád József Attila-díjas költ?nek, m?fordítónak,

Garaczi László József Attila-díjas írónak,

Dr. Gy?ri Istvánnak, a Pannon Egyetem tanszékvezet? egyetemi tanárának,

Dr. Hajós Lászlónak, a Szent István Egyetem dékán-helyettes egyetemi tanárának, intézetigazgatónak,

Dr. Havas Lászlónak, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának,

Horgas Eszter fuvolam?vésznek, a Weiner Leó Zenem?vészeti Szakközépiskola Fafúvós Tanszak vezet?jének,

Dr. Horváth Attilának, a College International f?igazgatójának,

Dr. Lannert Juditnak, a TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. vezérigazgatójának.

Dr. Kertesi Gábornak, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete tudományos f?munkatársának,

Dr. Klukovits Lajosnak, a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézete igazgatójának,

Dr. Koncsos Ferencnek, az Eszterházy Károly F?iskola f?titkárának, f?iskolai docensnek,

Dr. Kozma Lászlónak, az ELTE Informatikai Kar dékánjának, egyetemi docensnek,

Dr. Kukai Tibornak, a Pécsi Tudományegyetem f?iskolai docensének,

Dr. Márkus Bélának, a Nyugat-magyarországi Egyetem intézetigazgató egyetemi tanárának,

Dr. Mártonffy Bélának, a Fruit Veb, Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezet? igazgatójának,

Dr. Módis Lászlónak, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának,

Dr. Mózes Mihálynak, az Eszterházy Károly F?iskola dékánjának, tanszékvezet? egyetemi tanárának,

Dr. Nagy Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusának,

Nyertes Zsuzsának, a Centrál Színpad színm?vészének,

Dr. Ormos Jen?nek, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusának,

Dr. Petercsák Tivadarnak, a Heves Megyei Múzeumi Szervezet nyugalmazott igazgatójának, az Eszterházy Károly F?iskola címzetes f?iskolai tanárának,

Dr. Radics Lászlónak, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezet? egyetemi tanárának,

Sebestény Katalinnak, Magyar Táncm?vészeti F?iskola f?iskolai tanárának, Liszt Ferenc-díjas balettm?vésznek, Érdemes M?vésznek,

Dr. Speier Gábornak, a Pannon Egyetem egyetemi tanárának,

Dr. Stukovszky Zsoltnak, a Budapesti M?szaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos munkatársának,

Dr. Sükösd Csabának, a Budapesti és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezet? egyetemi docensének,

Sz. Bíró Zoltánnak, az MTA Történettudományi Intézet tudományos f?munkatársának,

Dr. Szabó Katalinnak, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának,

Dr. Szabó Lászlónak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága nyugalmazott osztályvezet?jének, nyugalmazott egyetemi tanárnak,

Szabó Zsoltnénak, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Könyvtára f?igazgatójának,

Szakály Györgynek, a Magyar Állami Operaház Kossuth-díjas balettm?vészének, a Magyar Táncm?vészeti F?iskola intézetigazgatójának, Kiváló M?vésznek,

Dr. Szilágyi András m?vészettörténésznek, az Iparm?vészeti Múzeum f?tanácsosának,

Dr. Takács Péternek, az ELTE egyetemi tanárának,

Dr. Tarján Tamás József Attila-díjas irodalomtörténésznek, az ELTE egyetemi docensének,

Tóth Bálint József Attila-díjas írónak, költ?nek, m?fordítónak,

Dr. Trencsényi Lászlónak, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezet? elnökének, az ELTE tanszékvezet? egyetemi docensének,

Vajda Mártának a Magyar Színházi Társaság ügyvezet? titkárának,

Varga Júliának, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensének,

Dr. Veress Mártonnak a Nyugat-magyarországi Egyetem dékánjának, Intézetigazgató egyetemi tanárnak;

 

Az oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából, március 15-e alkalmából kimagasló színvonalú munkájáért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át:

 

BABOSA ANTALNAK, a Pataky István F?városi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola igazgatójának,

BAKRÓ LÁSZLÓNÉNAK, a XX. kerületi Baross Gábor Általános Iskola és Szakiskola igazgatójának,

DR. BALOGHNÉ ÁBRÁNYI HEDVIGNEK, a Magyar Numizmatikai Társaság irodavezet?jének, könyvtárvezet?nek,

BÉKÁSSYNÉ DR. MOLNÁR ERIKÁNAK, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának,

BOKOR JÁNOS el?adóm?vésznek,

CSÖRGÖL ISTVÁNNÉNAK, a XIII: kerületi Szlovák Tanítási Nyelv? Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon igazgatójának,

DEÁK ERIKÁNAK, a siófoki Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó igazgatójának,

EGRI JÁNOS jazz el?adóm?vésznek,

JAKAB GEDEONNAK, a soroksári Galambos János Alapfokú M?vészetoktatási Intézmény igazgatójának,

KAISER OTTÓ fotóm?vésznek,

KAPY JEN? Ybl Miklós-díjas építészmérnök, a Szent István Egyetem f?iskolai tanárának,

KOKAS FERENCNEK, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatójának,

MÉSZÁROS ANDRÁSNAK, a tatai Eötvös József Gimnázium címzetes igazgatójának,

Dr. NAGY MÁRTA keramikusm?vésznek, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárának,

PANKOTAI FERENCNEK, a Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola nyugalmazott igazgatójának,

DR. RÁCZ LAJOSNAK, az ELTE tanszékvezet? egyetemi docensének,

RADICS FERENC heged?m?vésznek, a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttes zenekarvezet? prímásának,

SCHENK RÓBERTNÉNEK, az ösküi Tasner Antal Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának,

SIVARÁMA SVÁMINAK, a Magyarországi Krisna-tudatú Hív?k Közössége vezet? lelkészének,

SZABÓNÉ DR. GONDOS PIROSKÁNAK, a Kaposvári Egyetem tanszékvezet? f?iskolai docensének,

TÖR? ISTVÁN írónak, költ?nek, újságírónak,

DR. VASTAG SÁNDORNAK, a Pannon Egyetem egyetemi docensének,

ZAKAR ÁGNESNEK, a Játékszín Kht. rendez?asszisztensének,

 

Az oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából 2009. március 15-e alkalmából, kimagasló színvonalú munkájáért a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

 

AGÁRDI LÁSZLÓ el?adóm?vésznek,

BALOGH GÁBORNÉNAK, a XX. kerületi Kossuth Lajos Gimnázium gazdasági vezet?jének,

CSILLAGNÉ VIRÁGH ZSUZSANNÁNAK, a M?vészetek Palotája Kft. szervezési igazgatójának,

GELLÉRT JÁNOSNÉNAK, a X. kerületi Szent László Gimnázium és Szakközépiskola tanárának,

GY?RY JÁNOSNAK, a jánoshalmi Mez?gazdasági Szakképz? Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatójának,

HALÁSZ JÁNOSNÉNAK, a szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola igazgatóhelyettesének,

HORVÁTH JÓZSEFNÉNAK, a XVIII. kerületi Dohnányi Ern? Zeneiskola tanárának,

KÁLMÁN FERENC táncm?vésznek,

KÁLMÁN JÓZSEFNEK, a k?szegi Állami Nevel?otthon nyugalmazott igazgatójának,

KARDOS GYULÁNAK, az Artisjus nyugalmazott gazdasági igazgatójának,

KOVÁCS GÁBORNÉNAK, a szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola igazgató-helyettesének,

KOVÁCS SZILÁRDNÉNAK, az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola gazdasági igazgatójának,

KOVÁCSNÉ DELY KATALINNAK, a Katona József Színház gazdasági igazgatójának,

DR. LÁSZLÓ GYULÁNAK, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárának,

NÉMETH MIKLÓSNÉNAK, a rácalmási Jankovics Miklós Általános Iskola és Alapfokú M?vészetoktatási Intézmény igazgatójának,

ORMÁNDY JOLÁNNAK, a XIII. kerületi Modell Divatiskola, Iparm?vészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola gazdasági igazgatóhelyettesének,

POBORI ÁGNESNEK, a F?városi Szabó Ervin Könyvtár Észak-pesti Régiója igazgatójának,

IFJ. RÁCZ LÁSZLÓ cimbalomm?vésznek, az Új Generáció Zenekar karmesterének,

SÁMSON LÁSZLÓNAK, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum beruházási igazgatójának,

DR. SÁNDOR ILDIKÓ néprajzkutatónak, a Hagyományok Háza osztályvezet?jének,

SZABÓ ZOLTÁNNÉNAK, a kaposvári Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola igazgatójának,

DR. SZENTJÓBI SZABÓ TIBOR nyugalmazott bajai iskolaigazgatónak,

TABA ISTVÁNNAK, a VIII. kerületi Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanárának,

TAMÁSINÉ SÁROSPATAKI RITÁNAK, a VIII. kerületi Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejleszt? Speciális Szakiskola gyógypedagógusának,

VÁRALJAI NÁNDORNÉNAK, a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal M?vel?dési, Ifjúsági és Sport Osztály vezet?-f?tanácsosának;

 

Az oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából 2009. március 15-e alkalmából, kimagasló színvonalú munkájáért a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést adta át:

 

CRISAN GITTÁNAK, a Magyar Táncm?vészeti F?iskola bérszámfejt?jének,

CSOBÁNCZI JÓZSEF ISTVÁNNÉNAK, a dunaújvárosi Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményi gondnokának,

CZOBOR MARGITNAK, a Vígszínház m?vészeti titkárának,

DUDÁS ZOLTÁNNÉNAK, a Radnóti Miklós Színház jelmezfelel?sének,

LACZKÓ ALBERTNEK, a Nemzeti Táncszínház Kht. f?világosítójának,

MIHÁLKOVICS TIVADARNAK, a Magyar Állami Operaház f?titkárának,

OLASZ SÁNDORNÉNAK, a tiszaújvárosi Vásárhelyi Pál Általános M?vel?dési Központ nyugalmazott tanárának,

VARGA PÉTER táncm?vésznek, a Hagyományok Háza- Magyar Állami Népi együttes tánckari asszisztensének

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter BALASSA PÉTER-DÍJAT adományozott a m?vészet területén elért esszé- és tanulmányírói teljesítményéért:

 

TAKÁTS JÓZSEF, irodalom- és eszmetörténésznek.

 

Ifjabb Kollányi Ágoston filmrendez? Balázs Béla-díjat vesz át 

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter BALÁZS BÉLA-DÍJAT adományozott a mozgókép területén kifejtett kiemelked? alkotói, valamint m?vészi és tudományos tevékenységéért:

 

BABICZKY LÁSZLÓ KÁROLY filmrendez?nek,

BALÁZS GÁBOR hangmérnöknek,

ERDÉLYI JÁNOS filmrendez?nek,

FORGÁCH ANDRÁS forgatókönyvírónak, dramaturgnak,

GARAS DÁNIEL operat?rnek,

HEGEDÃ?°S 2 LÁSZLÓ animációs filmrendez?nek,

HERENDI GÁBOR filmrendez?nek,

HRANITZKY ÁGNES vágónak,

Ifj. KOLLÁNYI ÁGOSTON filmrendez?nek,

MISKOLCZI PÉTER producernek.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter BALOGH RUDOLF-DÍJAT adományozott a kiemelked? fotóm?vészeti tevékenységéért:

 

GÁTI GYÖRGY fotóm?vésznek,

KATKÓ TAMÁS fotóm?vésznek,

LÁBADY ISTVÁN fotóm?vésznek.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter BÁNFFY MIKLÓS-DÍJAT adományozott a kultúra és a közm?vel?dés érdekében hosszabb id?n át kiemelked? munkát végz? minisztériumi, intézményi és egyéb dolgozók részére:

 

EGERSZEGI EDITNEK, a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatósága kulturális f?munkatársának,

FULLÉR GYÖRGYINEK, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gazdasági igazgatójának,

MEGYERI LÁSZLÓNAK, a Thália Színház volt igazgatójának,

DR. MERÉNYI JUDITNAK, az Óbudai Társaskör nyugalmazott igazgatójának,

PAPP MIHÁLYNÉNAK, a Hagyományok Háza gondnokának.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter BLATTNER GÉZA-DÍJAT adományozott a kiemelked? bábm?vészeti tevékenységéért:

 

VERES ANDRÁS bábrendez?nek és megosztva

PILÁRI GÁBORNAK és VAJDA ZSUZSANNÁNAK, a MárkusZínház bábm?vészeinek

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter ERKEL FERENC-DÍJAT adományozott kiemelked? zeneszerz?i, zenei rendez?i tevékenységéért:

 

KÁROLYI PÁL zeneszerz?nek,

KOVÁCS ZOLTÁN zeneszerz?nek,

LERCH ISTVÁN zeneszerz?nek.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter FERENCZY NOÉMI-DÍJAT adományozott kiemelked? iparm?vészeti, ipari tervez?m?vészeti tevékenységéért:

 

BALANYI KÁROLY zománcm?vésznek,

BÁNFALVI ANDRÁS ötvösm?vésznek,

GÁLÓCSY EDIT keramikusm?vésznek,

GÁSPÁR GYÖRGY üvegm?vésznek,

JERMAKOV KATALIN ötvösm?vésznek,

KARATTUR KATALIN textilm?vésznek,

KOVÁCS PETRONELLA fa és bútor restaurátor m?vésznek,

KOVÁCS ZOLTÁN bels?építésznek,

MÁTRAI ISTVÁN tervez?-grafikusm?vésznek,

PEREDY ZOLTÁN formatervez? iparm?vésznek,

RAINER PÉTER bels?építésznek,

REMSEY FLÓRA textilm?vésznek.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter HARANGOZÓ GYULA-DÍJAT adományozott a táncm?vészet területén folytatott alkotói, el?adói tudományos és pedagógiai tevékenységéért:

 

BONIFERT KATALINNAK, a Duna M?vészegyüttes tánckarvezet?jének, táncos szólistájának,

DUDA ÉVA koreográfusnak,

GERGYE KRISZTIÁNNAK, a Nemzeti Színház és a Gergye Krisztián Társulat koreográfusának, táncm?vészének,

KÖKÉNY RICHÁRDNAK, a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttes tánckarvezet?jének, táncm?vészének,

RADINA DACE balettm?vésznek, a Magyar Állami Operaház magántáncosának,

SEBESTYÉN BÁLINTNAK, a Gy?ri Balett magántáncosának,

SZIGETI OKTÁVIA táncm?vésznek, a Magyar Táncm?vészeti F?iskola f?iskolai adjunktusának.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter HORTOBÁGYI KÁROLY-DÍJAT adományozott kiemelked? artistam?vészeti tevékenységéért:

 

LOSONCZI GYÖRGY artista el?adóm?vésznek.

 

Scherer Péter színm?vész gyermekével veszi át a Jászai Mari-díjat 

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter JÁSZAI MARI-DÍJAT adományozott kiemelked? színm?vészeti és színháztudományi tevékenységéért:

 

ÁGH MÁRTON díszlettervez?nek,

BALÁZSOVITS EDIT színm?vésznek,

BESENCZI ÁRPÁDNAK, a József Attila Színház színm?vészének,

HAÁS VANDER PÉTERNEK, a Budapesti Kamaraszínház Kht. színm?vészének,

HORVÁTH LÁSZLÓ ATTILÁNAK, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színm?vészének,

KARCZAG FERENCNEK, a szolnoki Szigligeti Színház színm?vészének,

KISS ERN?NEK, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színm?vészének,

REZES JUDITNAK, a Katona József Színház színm?vészének,

SCHERER PÉTER színm?vésznek,

SZIRTES GÁBORNAK, a Miskolci Nemzeti Színház színm?vészének,

VÁTA LORÁND MIHÁLYNAK, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház színm?vészének,

VERESS ANNA dramaturgnak,

URBÁN ANDRÁSNAK, a szabadkai Kosztolányi Színház igazgató-rendez?jének.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter JÓZSEF ATTILA-DÍJAT adományozott a kiemelked? irodalmi tevékenységéért:

 

BÁN ZOLTÁN ANDRÁS kritikusnak, szerkeszt?nek, prózaírónak,

CSEHY ZOLTÁN költ?, m?fordítónak,

EGRESSY ZOLTÁN drámaírónak,

KADA JÚLIA m?fordítónak,

KISS OTTÓ gyermek- és prózaírónak,

KULIN FERENC irodalomtörténésznek,

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ költ?nek,

RADICS VIKTÓRIA m?fordítónak, írónak, kritikusnak,

SOLYMOSI BÁLINT prózaírónak,

TÁBOR ÁDÁM költ?nek és esszéírónak,

VASS TIBOR költ?nek,

VISKY ANDRÁS költ?nek, dráma- és esszéírónak,

ZSÁVOLYA ZOLTÁN költ?nek és prózaírónak.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter LISZT FERENC-DÍJAT adományozott kiemelked? zenei és el?adó- m?vészeti tevékenység elismeréséért:

 

FALUDI JUDIT gordonkam?vésznek,

FARKAS RÓZSA cimbalomm?vésznek,

FEKETE-KOVÁCS KORNÉL trombitam?vésznek,

JOBBÁGY VALÉR karnagynak,

NEUMAYER KÁROLY fúvószenekari karnagynak,

RÁCZ ISTVÁNNAK, a Magyar Állami Operaház magánénekesének,

TÖRÖK GÉZÁNAK, a Magyar Állami Operaház karmesterének,

ZEMPLÉNI TAMÁSNAK a Nemzeti Filharmonikus Zenekar kürtm?vészének.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter MUNKÁCSY MIHÁLY-DÍJAT adományozott kiemelked? képz?m?vészeti tevékenységéért:

 

CSÁJI ATTILA képz?m?vésznek,

ERDÉLYI GÁBOR fest?m?vésznek,

GÁBOR IMRE grafikusm?vésznek,

GERENDY JEN? tervez?-grafikusm?vésznek,

HADIK GYULA szobrászm?vésznek,

HALÁSZ ANDRÁS fest?m?vésznek,

MADÁCSY ISTVÁN grafikusm?vésznek,

NAGY ÁRPÁD fest?m?vésznek,

NYÁRI ISTVÁN fest?m?vésznek,

RADOVICS KRISZTINA faszobrász-restaurátorm?vésznek,

SZABÓ ÁDÁM szobrászm?vésznek,

SZABÓ DEZS? képz?m?vésznek,

ÜT? GUSZTÁV képz?m?vésznek.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter NÁDASDY KÁLMÁN-DÍJAT adományozott kiemelked? zenés színházi rendez?i, színháztudományi, dramaturgi és m?fordítói tevékenységéért:

 

ÁCS JÁNOS rendez?nek,

BALÁZS ZOLTÁN rendez?nek.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter NÉMETH LAJOS-DÍJAT adományozott a képz?m?vészet, az iparm?vészet és a fotóm?vészet, illetve ezek határterületein végzett kiemelked? m?vészettörténészi, m?vészetírói, m?elméleti vagy m?kritikusi tevékenységéért:

 

ANGEL JUDIT m?vészettörténésznek,

HORÁNYI ATTILA m?kritikusnak, esztétának,

MÉLYI JÓZSEF m?vészettörténésznek, m?kritikusnak.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter SZABOLCSI BENCE-DÍJAT adományozott kiemelked? zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjeszt? tevékenységéért:

 

CSENGERY KRISTÓF zenetörténésznek, zenekritikusnak, a Muzsika cím? folyóirat f?szerkeszt?jének,

DR. E?SZE LÁSZLÓ Erkel-díjas zenetörténésznek.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJAT adományozott kiemelked? újságírói tevékenységéért:

 

DR. ÁRPÁSI ZOLTÁNNAK, a Somogyi Hírlap f?szerkeszt?jének,

BODOR PÁL újságírónak,

GERA MIHÁLY újságírónak, szerkeszt?nek, fotótörténésznek,

MÉLYKUTI ILONÁNAK, a Klub Rádió szerkeszt?-riporterének,

SZERDAHELYI CSONGOR újságírónak, szerkeszt?nek,

TAKÁCS ISTVÁN újságírónak.

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter MINISZTERI ELISMER? OKLEVÉL kitüntetést adományozott az el?adóm?vészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény el?készítésében és kidolgozásában tanúsított kiemelked? szakmai munkájuk elismeréseként:

 

NAGYNÉ VARGA MELINDÁNAK, az Oktatási és Kulturális Minisztérium M?vészeti F?osztálya f?osztályvezet?jének, és

DR. VÁRADI-BOR JUDIT f?osztályvezet?-helyettesnek,

 

Az Oktatási és Kulturális Miniszter MINISZTERI ELISMER? OKLEVÉL kitüntetést adományozott K?szeg város kulturális életében 20 éven át végzett kiemelked? tevékenységéért:

 

PÓCZA ZOLTÁNNAK, a k?szegi Jurisics-vár M?vel?dési Központ és Várszínház igazgatójának.

 

Fotó: mti

 

Forrás: kultura.hu

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:34 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva