Kerekes Tamás afterman : Irodalmi addiktológia

anemnézis

  Irodalmi addiktológia

Dr. Kerekes Tamás

Tiszarézvári Alkaloida Addiktológiai és Toxikológiai Osztály Dr. Bodler (Bor és Hasis Szekció) adjunktus Dr.Quincey (Ópiumevés) egyetemi tanársegéd a Pszichotropbarát Társaság tiszteletbeli tagja Anamnesis: Els? alkalommal gyógykezeljük osztályunkon. Familiáris anamnesise lényegében negatív. Egyéni anamnesisében szerepel A lángész és az istenn? és A szép új világ elkövetése. Felvételére beutaló alapján került sor Az észlelés kapui c. m?vének megírása kapcsán (Gönczöl Kiadó, 2002) A beutaló szerint két hete vizionárius-acusticus hallucinációi alakultak ki, melynek hatására vonatkoztatásos doxasmak jelentkeztek. Nagyfokú dekoncentráltság, iritabilitás alakult ki. A felvételkor a környezet ingereit illuzorikusan meghamisítja. A felvételi status rögzítésénél – annak ellenére, hogy az egyén betegségbelátással nem rendelkezett – nevezett Huxley által elmondottakra támaszkodtunk. Az ambulancián elmondva Huxley közölte, hogy egy szép májusi nap bevett egy fél pohár vízben feloldva négytized gramm meszkalint, majd leült és várta az eredményt. Elmondása szerint problémát okozott számára, hogy valaha is el tud-e látogatni olyan világokba, ahol Swedenborg vagy Johann Sebastian Bach otthon voltak, mint az is, hogy sohasem fogja megtudni, milyen érzés Sir John Falstaffnak vagy Joe Louisnak lenni. Beszámolója szerint a drog bevétele után fél órával arany fények lassú táncára lett figyelmes. Kevéssel kés?bb fényes, folytonosan változó, vibráló mintájú energia-csomópontokból pazar, vörösl? felületek kezdtek hömpölyögni és terjeszkedni. A látomások sem antropomorfak, sem ijeszt?ek nem voltak. Elmondása szerint azt látta, amit Ádám látott teremtésének hajnalán, a puszta lét pillanatról pillanatra változó csodáját. Eltekintve attól, hogy mindez egy rózsacsokor láttán bontakozott ki benne (a rózsa, az rózsa, az rózsa /e. Cummings), a páciens beszámolója valahol Heidegger létfelejtése után, de Wittgenstein Filozófiai vizsgálódásának analitikus episztemológiája el?tt helyezkedett el, önmagában alacsony flustratios tolerantiára valamint maniace depressív talajon kifejl?dött megalomán doxasmára utal. Szintén a wittgensteini nyelvfilozófia pszichiátriai kórképeket megel?z? hatására utal a páciens ama kijelentése, hogy els? ízben értette meg nem verbális módon az Üdvözít? Látomást. További abúzusra utal a páciensnek az a közlése, miszerint: látta a könyveket, de térbeli elhelyezkedésük nem érdekelte, amit észrevett, hogy mindegyik él? fénnyel izzott és néhányból a dicsfény jobban sugárzott ,mint a többib?l ,ami alapján dr. Plotinosz (jelenleg nem praktizál) terapeuta kísérlete következtethet? ki. A realitás érzésének elvesztésére utal a páciens következ? megjegyzése is: “Azon jelz?k alapján ítélve, amelyeket Homérosz adott a trójai háború h?seinek szájába, az derül ki , hogy annak idején a színek megkülönböztetése terén alig múlták felül a méheket. Az emberiség fejl?dése – legalábbis ebb?l a szempontból – bámulatos.” – holott Homérosz köztudomásúlag vak volt. Esztétikai abberrációit leginkább a Vermeer-r?l Vermeer munka közben elmondottakkal tudnánk megvilágítani: “Igen, Vermeer. Ez a titokzatos m?vész háromszorosan is tehetséges volt.  Rendelkezett azzal a látásmóddal, amely a kert végében lév? kerítést dharma testként érzékeli, azzal a tehetséggel, hogy annyit adjon át ebb?l a látomásból, amennyit még az emberi korlátok lehet?vé tesznek. Valamint azzal a körültekintéssel, hogy a festményeiben a valóság ábrázolható aspektusaira korlátozza magát, mert bár embereket ábrázolt, mindig is csendéletfest? volt.”, s ezt azzal bizonyítaná, hogy Vermeer soha nem kérte a modellt álló lányokat, hogy úgy nézzenek ki ,mint egy alma.

Kórlefolyás: Osztályunkon per os neurolepticus és polyvitamin therápiában részesült. Fenti therapia hatására pszychomotoros nyugtalansága, vizionárius beállítódása megsz?nt. Adaptátiókat sikeresen absolvált. Mai napon részlegesen kiegyensúlyozottan otthonába emittáljuk. Kezelési javaslat : Szigorú meszkalintilalom! 3X1 tbl. Stazephine Pszychiatriai szempontból potestalható. Ideggondozói controll. dr. Havelock Ellis és Timothy Leary osztályán

 

Legutóbbi módosítás: 2009.01.19. @ 03:46 :: Kerekes Tamás afterman
Szerző Kerekes Tamás afterman 28 Írás
Kis András vagyok. Cegléden élek. Hobbym az olvasás