H.Pulai Éva : Erdélyi magyar könyvkiadói tervek 2009-re

Nagy Kálmán Kalevala-átdolgozása, Reményik-válogatás, a külföldi szerz?k közül pedig Flann O’Brien és Mihail Sebastian egy-egy m?ve is szerepel az erdélyi magyar könyvm?helyek tervezett kiadásai között.

 

Az Erdélyi Híradó Könyvkiadó leginkább a tehetségkutatásra és a fiatal szerz?kre összpontosít. Orbán János Dénes igazgató szerint az idei év egyik fontos irodalmi eseménye Nagy Kálmán A csodaszampó cím? könyvének megjelenése lesz, amely egy gyerekeknek szóló Kalevala-átdolgozás. Emellett kiadják a többi között Farkas Wellmann Endre válogatott és új verseit, az El?retolt Hely?rség Könyvek sorozatban pedig, ahol már több mint ötven kötet jelent meg fiatal erdélyi magyar írók tollából, Dobai Bálint, Peth? Lorand és Varga Melinda kötetei készülnek – olvasható a kolozsvári Krónika cím? napilap összeállításában.

 

A csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó éves tervezetének összeállításakor els?sorban a szépirodalmat tekinti els?dlegesnek, de nagy hangsúlyt helyez a képz?m?vészeti és turisztikai kiadványokra is – mondta el T?zsér József. A könyvm?hely igazgatója kiemelte: Életjel címmel új sorozatot indítanak, amelyben a hetvenévesnél id?sebb m?vészek életm?vét ismertetik. Az els? kötet Gaál András fest?m?vész munkásságát veszi górcs? alá, majd Kákonyi Csilla és Márton Árpád következik.

 

“2009-ben egy tehetséges induló prózaírót mutatunk be, Máté Angit, akinek a Mamó cím? kisregénye minden bizonnyal az év egyik irodalmi eseménye lesz” – mondta el Visky András, a kolozsvári Koinónia Kiadó igazgatója. A világirodalmi m?vek közül kiemelte Flann O’Brien Úszikkétmadáron cím? regényét és Mihail Sebastian Napló 1935-1944 cím? fantasztikus könyvét.

 

H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója idei tervezett kiadványaik közül a Kelemen Lajos összegy?jtött írásaiból készül? tanulmánykötetet emelte ki, és beszélt arról is, hogy Téka-sorozatukban készül John Paget Magyarországról és Erdélyr?l szóló nagy munkájának b?vített újrakiadása, valamint Szalárdi János krónikájának szemelvényes kiadása is.

 

Dávid Gyula, a Polis Kiadó igazgatója elmondta: terveik között szerepel egy új és minden eddiginél teljesebb és megbízhatóbb Dsida-összes, összeállítottak egy kisebb Reményik-válogatást, és megjelenésre el?készítve áll néhány régebbi kötet is a Remekírók Diákkönyvtárából.

 

A csíkszeredai Pro-Print Könyvkiadó els?dleges céljának a romániai magyar kisebbséggel kapcsolatos kiadványok megjelentetését tekinti. Burus Endre, a Pro-Print Könyvkiadó igazgatója elmondta: a már meglév? sorozatok, a Magyar kisebbség könyvtára, Források a romániai magyarság történetéhez, valamint az Ignácz Róza-életm? b?vítését és több más kiadványt is terveznek idén.

 

Forrás: www.kultura.hu

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:35 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva