H.Pulai Éva : Mesél az V. Debreceni Könyvszemle

Fél évtizedes jubileumához érkezett idén a Debreceni Könyvszemle. A kelet-magyarországi régió egyik legnagyobb ilyen jelleg? szakmai rendezvényét december 4. és 6. között rendezik meg.

Az idei évben fontos változás, hogy az V. Debreceni Könyvszemlének immár a Kölcsey Központ ad otthont, és idén a Debreceni Irodalmi Napokkal közösen tartják. A központi téma a mese lesz, s a m?faj apropóján a vendégek között köszöntik a szervez?k Kányádi Sándort, Csukás Istvánt, valamint Jankovics Marcellt.

 

A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképz? F?iskola Anyanyelvi és Irodalmi Tanszékével együtt megyei mesemondó és meseíró versenyt rendeznek általános iskolások részére, rendhagyó irodalom- és történelemórákat tartanak középiskolások számára, bemutatkozik Debrecen lengyel testvérvárosa, Lublin, valamint megemlékeznek az idei évfordulókról, a Biblia Évér?l és a 100 esztend?s Nyugatról.

 

A meghívott vendégek között lesz Kepes András, Heller Ágnes, Buzánszky Jen?, Bartók Eszter, Váczi Eszter és természetesen nem maradnak el a szokásos nyelvi programok, könyvbemutatók, el?adások, dedikálások, filmvetítések sem.

 

www.kultura.hu

 

1917. október 5-én született Debrecenben Szabó Magda. Felmen?i közül többen is írogattak. Apja jogász volt, városi tanácsnok. Tanulmányait szül?városában végezte a Dóczi Leánynevel? Intézetben. 

 

Szül?városának, a kálvinista Debrecennek hagyományai meghatározóak voltak személyisége alakulásában. A szül?k alakja – az apáé, aki m?veltsége miatt köztiszteletben állt, és az anyáé, aki maga is írótehetség volt – gyakran t?nik fel m?veiben. Sokoldalú m?vész. Költ?, m?fordító, regény- és drámaíró, jelent?s tanulmányok, esszékötetek szerz?je. Elbeszél?m?vészetével a lélektani regény nagy hagyományait folytatja és újítja meg. M?vei középpontjában legtöbbször értelmiségi n?k állnak. A lélek mélyén lejátszódó folyamatokat jeleníti meg, amelyek mögött a magyar társadalom korszakváltásait is megismerhetjük a maga reményeivel, bels? válságaival, tragédiáival, az emberi kapcsolatok átrendez?désével. Regényei a világ számos országában arattak sikert. Szabó Magda a legtöbbet fordított magyar író. Életének 91. esztendejében hunyt el Budapesten.

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:31 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva