H.Pulai Éva : Géniuszok és remekm?vek VII. – Jézus nyomában

Géniuszok és remekm?vek VII.
Jézus nyomában – El Greco Szent Jánosa
(Budapest, Szépm?vészeti Múzeum – december 12. – 2009. február 5.)
Közrem?köd?(k):
El Greco ââ?¬â?? fest?m?vész

 

A spanyol festészet egyik legjelent?sebb mesterének, a krétai származású El Greco m?vészetének gyökereit, a festészetét ért itáliai hatásokat, alkotásainak ihlet?it mutatja be a Szépm?vészeti Múzeum december 12-én nyíló kamara-kiállítása. A Jézus nyomában cím? tárlat középpontjában a madridi Pradóból kölcsönzött Evangélista Szent János cím? festmény áll, melyet a Szépm?vészeti gy?jteményéb?l válogatott több mint 40 alkotással együtt láthat a közönség. A Géniuszok és remekm?vek cím? kamarakiállítás-sorozatba illeszked? tárlat festmények, szobrok és metszetek segítségével ad képet a mester m?vészetének hátterér?l.

A Szépm?vészeti Múzeum még 2006-ban, a centenáriumi évében egy különleges kamarakiálltás-sorozatot indított el, amely keretében a világ legnagyobb és legrangosabb múzeumainak gy?jteményéb?l válogatva mutatott be nálunk eddig még nem látott mesterm?veket. A Géniuszok és remekm?vek kamara-kiállítás sorozat célja, hogy egy-egy jól ismert fest?t más megközelítésb?l ismertessen meg a nagyközönséggel, egy-egy témát pedig rendhagyó módon járjon körbe. A Jézus nyomában cím? kiállítás ennek a nagysiker? sorozatnak a folytatása.

A spanyol festészet egyik legkorábbi jelent?s alakja a görög származású Domenikos Theotokopoulos, akit már itáliai tartózkodása idején csak ?a Görög? néven (Il Greco), majd a kés?bb spanyol nével?vel kiegészítve, El Greco elnevezéssel jegyeztek fel kortársai. Domenikos Theotokopoulos 1541-ben a Kréta szigeti Candiában született, és pályája kezdetén bizánci ikonfestészeti stílusban kezdett festeni. Korai alkotásai közül csupán néhányat ismerünk, de a kréta-bizánci ikonfestészet hatása El Greco festészetében élete végéig jelen volt, néhol témaválasztásban, máskor kompozíciós formák megteremtésében köt?dött a gyökerekhez. A mester 1566-ban települt át Velencébe, ahol néhány évig Tiziano m?helyében tanult. Itt a korábban kisalakos, kisméret? fatáblákra dolgozó ikonfest? a Velencében megszokott, nagyalakos festészeti stílusban kezdett alkotni.

A kiállítás középpontjában lév?, a Pradóból érkez? Evangelista Szent János cím? festmény a Szépm?vészeti Múzeum gy?jteményében lév? Szent Andrást, valamint a Szent Jakabot ábrázoló képpel kiegészítve El Greco apostolábrázolásait mutatja be. A kölcsönzött alkotás ikonográfiája alapján alkalmas arra is, hogy a másik két festménnyel együtt megidézze a mester középs? és kései korszakában festett apostol-sorozatait. El Greco alkotásai mellett a kamaratárlaton olyan nagy itáliai mesterek – Tintoretto, Paolo Veronese, Jacopo Bossano – m?vei szerepelnek, akik er?sen hatottak a krétai születés? fest?re, különös tekintettel a Krisztus követ?it és tanítványait, valamint a szenteket ábrázoló m?vekre. A kiállításon látható, El Greco által festetett B?nbánó Magdolna szintén a velencei tartozódás alatt, Tiziano m?helyében szerzett tapasztalatok nyomait viseli magán. A tárlat elején kiállított néhány 15-16. századi kréta-bizánci alkotás a mestert ért korai hatásokat mutatja be, míg a Michelangelo-i ihletést egy festmény-másolattal, illetve egy márványrelief bemutatásával érzékelteti a tárlat. A kiállításon látható Marcantonio Raimondi neves metsz? Raffaello rajzai alapján készített apostol-sorozata, amelyek az El Greco-i apostol-sorozatok el?képeinek tekinthet?k. A kiállítás, installációs elemként, több El Greco alkotást is felidéz, segítve ezzel azt, hogy az El Grecot ért hatásokról a látogatók a lehet? teljesebb képek kapják.

 

Forrás: port.hu

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:35 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva