Petz György : Mellékesen

Valójában a vécé lírája és filozófiája.

 

 

Fölállt drámai er?vel, majd visszanézett.

 

Monolit tömböt hagyott maga mögött. De nem. Amenhotep fáraó szobrát vélte kirajzolódni.

Minden id? elszökött. A múlt és az imént között talán az emberi alapfunkciók adják a valódi összeköt? kapcsot. Meg a m?vészet. Szobrász barátn?je mesélte, hogy annak idején, már hasonló helyzetben is – alkotott. Ügyelt a formára, élvezte az anyag és a szín harmóniáját, ami a kívülrekedtek számára a legkevésbé bírt többletjelentéssel. A m? megkoronázásaként még apró zászlócskával is ellátta olykor az alkotást. Mily fölöslegesek lennénk a m?vészet nélkül, és mily halandók! Sokkal halandóbbak mint így, jóllehet, magát a m?vészetet a halandóság tudata hívta létre.                 

Talán, ahol nagyobb a halandóság, ott nagyobb a m?vészet. Errefelé egyre nagyobb. De hiszen mindenütt százszázalékos, leszámítva egy-egy mítosz egy-egy visszatér? lényét. Százszázalékos? Mindig az a százszázalékos, ami az egyén fel?l tekintve az.

 

            Fölállok drámai er?vel, majd visszanézek.

Velem történik az egész, mint olyan, s általam teljes. Ha ezt észreveszem, ha ennek nyelvet, képet adok, az a m?vészet. Sok függ attól is, hogy miféle anyagból formáz valaki, hiszen az anyagválasztás utal a teremt? kvalitásaira, önismeretére. Ha jégb?l – elolvad. Ha gránitból faragom – dacol az id?vel. De végülis, mindez küls?dlegesség. Amit a bens?mb?l adok, az a legfontosabb. Akad, akib?l csak úgy jön. Észre sem veszi, csupán éli öntudatlan, ösztön-állat lényével. Mások, ha valami balvégzet miatt kénytelenek öntudatra ébredni, s újra találkozni öntudatlan tettük m?vével – object trouvénak tartják, legszívesebben kikerülnék vagy másra kennék; á, ugyan, éppen ?k? képtelenek lennének még a gondolatra is! De a tények makacs dolgok, még ha m?vészetiek is. Semmi baj, végül a helyére kerül minden a világban, akár mi is.

 

            Föl fogok állni drámai er?vel, majd vissza fogok nézni. Múlt, jelen és jöv? egészséges biztonságában, mintegy az örökös visszatérés id?leges h?seként. Lefuttatom magamban a nagy közösségi érzés, a minden ember lényegében egy-örök programját, miközben nem tévesztem össze a b?zt, ami bennem leli magyarázatát, az éteribb összefüggésekkel, amelyekb?l magyarázni szeretném helyzetemet, hic et nunc a mellékhelyiségben.

 

            Fölállás, drámai er?, nézés. Alkotás.

 

Legutóbbi módosítás: 2008.09.10. @ 07:20 :: Petz György
Szerző Petz György 1167 Írás
Sose feledd a gyermeket, aki voltál; benne a kulcsa annak, aki ma vagy. Középiskola: biológia-kémia tagozat; novellaírás, versek; kézilabda. Egyetem: 1974-1979 Szeged, magyar-történelem-Latin-Amerika speciális képzés; összehasonlító világirodalom szakkör, versek; kézilabda. Lakás: Békásmegyeren. Családi állapot : nős; három fiú, egy lány (38, 26, 19, 16). Tanítás: szakmunkásképzőtől az egyetemig hét éven keresztül Szegeden, Budapesten; tolmácskodás. Tíz évig szerkesztés, irodalmi vezetés könyvkiadóknál (Gondolat, Babits, Göncöl), majd újra tanítás a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, majd a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban; valamint szerkesztés, könyvírás. Bolha a világ ura (gyerekkönyv), Te is Az vagy (versek), Maga a tettes (krimiparódia és rádiójáték), Murphy-kötetek, Szerelmem, Mexikó (regény), Az ecetfa illata (regény; a Konkrét könyvek pályázatán NKM-különdíjas ), Kérdések és válaszok a görög mitológiából; Kérdések és válaszok a Bibliából újszövetség (ismeretterjesztő könyvek), Irodalom feladatgyűjtemény és Tanári segédkönyv (CD) Madocsai László gimnáziumi tankönyveihez. Üzenet társainak - az Alföld Kulturális Egyesület novellapályázatán II. díj 2006-ban. ****************** 1955-2020 Petz György elhunyt 2020 augusztusban! Részvétünk a családnak.