Nem tudom

 

nem tudom,

merre, hol vagy,

kiszakítottál,
kiszakítottalak magunkból,
egy ég, egy föld ropja táncát
gazdátlanná rongyolt televényen,
s labodák semmire nem jó kórói,
vérbő levelei verik föl a voltat…
mivégre van, mivégre volt
izzás, kiáltás, kapaszkodás
terméketlennek bizonyult holdhamuban,
minek a gyökerek olyannyira makacs,
mégiscsak ürbe szakadó jaja, veszte,
ha, mint rögzött,vesztes tombolás,
önmagát szomjazta keresztre?
nem tudom, merre, hol vagy,
hógolyók s napkorongok sikítanak,
mosolyok s összevont szemöldű szavak rögein
didergő magvacskák vagyunk
meddő holdbéli tájon…
Szerző Derzsi Pál 0 írás
Most éppen senki sem vagyok. Majd...talán...

7 Komment

      • Köszönöm. 🙂 Nekem megvan a Czuczor-Fogarasi, előbb is utánanézhettem volna. Beidézem a teljes szócikket:
        SZEMÖLDÖK, (szém-öl-d-ök) fn. tt. szemöldök­öt, harm. szr. —e. Ivet képező szőrözet a szem fölött. Fekete, fehér, vörös szemöldök. Sűrű, vastag, ritka, vékony szemöldök. Átv. az ajtó vágy ablak fölött ki­álló pártázat. Ajtó szemöldöke. Vagy öszvetett szó, melynek első alkatrésze szem, második öldök, ennek gyöke pedig a kerekhaj-lást jelentő öl (sinus, ulna), melyből ölel származott; az öl gyökből lett az elavult ige öld, azaz ölel, kerít, körülfog, s ebből öldék, öldök; vagy pedig maga az egész dök képző tekinthető összetettnek. Mindenik esetben jelentése : ami a szemet mintegy öleli. Ha­sonló képeztetésü szók : szurdék szurdok, szándék szándok, köldök stb. Ezen elemzésnél fogva a rövidí­tett szemöld-re hasonszerű (analóg) példa nem igen létezik, mert nem mondjuk : szúrd, szánd, köld; azonban a rövidség ajánlatossá teszi, s kivált az iro­dalomban általán el van fogadva. A szemnek, ille­tőleg testnek több részeit szintén ily öszvetett szók jelelik , u. m. szemhéj, szempilla, szemszőr, szemgolyó, agyvelő, szájpadlás, orrczimpa, lábfej, lábikra stb.

Hagyj üzenetet