Marthi Anna : Nincs tromf

szempilláid dörzsölöd

rémült szavak kullognak

vissza gondolattá egészen

a feledésig arculcsapássá

növi ki magát minden érzés

elhúzott hajfüggönyöd mögött

dühöngsz óbégatsz hallgatag

hiába csavarnád ki tövest?l

komolyságodat búra tör

és felhánytorgatja a múlt

léha keserveit nincs már

megnyugvás csitítsd szemed

kidörzsölöd könny? véres

álmaid

Legutóbbi módosítás: 2012.05.27. @ 17:29 :: Marthi Anna
Szerző Marthi Anna 1339 Írás
lélekbúvár lennék mint oly sokan "Kinézek a térre, és ott ég a fájdalom, a szerelem kísérteties varázsa. Félbemaradt lángolások mögött jössz, a bőröd is csak árnyék egy sehova-úton; arcod a nézés dadogása, ismeretlen kerülők a személyes veszteségek körül - kezeddel intsz, már nem is nekem, a szubsztanciálisan felfoghatatlannak, annak, amitől egy másik sors mindig másik sors marad. Rámvetülsz, rád vetődöm. S mindenünk odaadjuk ez érintő, kósza integrációért a tér s a szívek nagy zűrzavarán át. Valamikor féltem volna tőled, féltem volna, hogy elhagysz, s egyedül megyek az utcán anyagtalan csillagokkal szívem programjaiban. De most már tudom, ez nem csőd, és nem is bánat. Hanem a szabadság részletei. S fel kell nőnünk bizonyos szépségekhez mindenáron." Pardi Anna: A távollevő és az utak