dr Bige Szabolcs- : Expedíció a TG-8 nevű Naprendszerhez

Jelentés érkezett a Tudományos Tanácshoz, hogy szoláris rendszerünkhöz ismeretlen eredetű mesterséges égitest közeledik *

 

 

 

 

A tanulók nyugtalankodtak. Ilyesmi még soha sem fordult elő, emlékezetük szerint. Késik Szá, a tanáruk. Kozmognómiát tanított, és mindig másodpercre pontosan érkezett. Most pedig késik. A nyugtalanság azután sem szűnt meg, miután rövid idő múlva végül is jelentkezett. Nem kért elnézést, amint illett volna, hanem kezdte közölni a hírt, ami visszatartotta.

        — Jelentés érkezett a Tudományos Tanácshoz, hogy szoláris rendszerünkhöz ismeretlen eredetű mesterséges égitest közeledik. Előzetes felmérések szerint automatavezérlésű az objektum.

        — Lehet tudni, hogy honnan irányították felénk? — tette fel a kérdés Kió, a tanulók szószólója.

        — Helyén való a kérdés — válaszolta Szá. — Amint a fedélzeti műszerek adatait feldolgozzák a technikusok, megtudjuk a választ, és késedelem nélkül közölni fogom. Most pedig foglalkozzunk soron következő ismeretanyaggal.

        A tanulók feszült figyelemmel követték tanáruk értekezését a galaxis eddig kevésé ismert szektorairól.

        A későbbiek folyamán, amint újabb részletek derültek ki az idegen, közelgő tárgyról, a tanulók Szá irányítása mellett az adatokat részletesen kiértékelték. A kutató egységek egyre több adathoz jutottak, ahogy közeledett az objektum. Megállapították, hogy semmilyen élet nincs az űrhajón, mert űrhajnak bizonyult a vizsgálat tárgya. További érdekesség, hogy a műszerek magas technikai fejlettségre utalnak, és hogy a kabinban a levegő összetétele hasonló több lakott bolygó levegőjéhez. És még sincs jele az életnek. Hosszan elvitatkoztak ezeken a megállapításokon. Időről időre ékeztek az újabb adatok, és közben az objektum elérte a bolygó gravitációs körét. A technikusok bolygóköri pályára állították, és megkezdték a részletes letapogatást. Mindenről virtuális másolat készült, és azt a Tudományos Tanács tagjai rendelkezésére bocsátották. Ezeket és a tanácstagok friss véleményét is a tanulók, és tanáruk tudomására hozták késlekedés nélkül.

        Különös dolgokra derült fény. Csak szervetlen anyagokat találtak, úgymint fémeket, első sorban vasat, titánt, krómot, valamint szillíciumot, és ami a legkülönösebb: kalciumot. A burkolat, és az egyelőre ismeretlen rendeltetésű berendezések ebből a három fémből, illetve ezek ötvözetéből állottak. A kalciumból álló alakzatok láthatóan nem tartoztak a berendezéshez, vagy felszerelésekhez. Ezek egy része hosszúkás, téglalap formájú tartályokban voltak, és egy kupac az irányító konzol előtt. Voltak közöttük szabálytalan alakú hosszabb darabol, kisebb darabok, és szabálytalan gömb alakúak is. Belsejük üres, de egy területen kompakt kalcium képződmények sorakoznak félkörívben, egymással szemben. Szerepük egyelőre nincs megfejtve.

        Tönkrement műszerek részei – vélekedtek egyesek. Robotok maradványai – gondolták mások. De igazából senki sem tudta megfejteni a talányt. Közben a kutatók megállapították a fedélzeti műszerek adtainak részletes feldolgozása alapján az űrhajó útját, és kiinduló helyét. Hihetetlennek tűnt, akkora távolságból eljönni, mint amit a fedélzeti adatok mutattak. De mégis így volt. Ellenőrizték minden lehetséges módon.

        Expedíció kell küldenünk abba a szektorba, hogy ellenőrizzük az adatok valódiságát, döntött a Tanács. Különösen azért is, mert felmerült a szoláris rendszer veszélyeztetettsége is. Ha onnan a TG–8 néven ismert távoli Naprendszerből ide eljutott egy űrhajó, még ha halott is, akkor eljuthat egy másik is. És ez nagy veszélyt jelent a civilizációra.

        Sürgős jelzést kapott az expedíció indítása. Az előkészületek hamarosan be is fejeződtek, és a kiválasztottak készen álltak az indulásra. Közöttük volt három tanuló is: Kió és még két másik. A tanáruk, Szá otthon maradt, hogy a kutatás eredményeit majd ismertesse, és magyarázza a többi tanulónak. Szorongó várakozással előzte meg az indulást.

         Három ciklus múlt el, hogy semmilyen hír nem érkezett az expedícióról. Csak az indulás adatai és a szoláris rendszer elhagyásának ténye volt ismert. A negyedik ciklus idején jött az értesítés, hogy a kiküldött űrkülönítmény elérte a TG–8 nevű Naprendszert és bolygókörüli pályára állt a harmadik bolygó körül. Erről a bolygóról indították a riadalmat okozó űrhajót. Ekkor már Szó volt a tanulók oktatója. Szá és akkori tanítványai betöltötték pályájuk szabta utjaikat és átadták az utánuk jövőknek minden tudásukat, tapasztalataikat. Most Szóhoz és tanítványaihoz is eljutottak a friss értesülések.

        Az első értesítés így szólt (rövidített szöveg):

        „A bolygó szatellitjén kívüli orbitális pályára álltunk. Nem lehetett közelebb menni a radioaktív sugárzás miatt. Távolabbról úgy tűnt mintha gyűrű venné körül a bolygót. A szondák tisztázták, hogy a gyűrű mesterséges-hulladékból áll. Nagyrészt fémek, vasötvözetek alkotják. A bolygó felszínét és szerkezetét robotokkal lehet csak kutatni a magas sugárzás miatt. További értesítéseket az eredmények beérkezése után küldünk.”

        Rövid idő múlva érkezett a következő:

        „A bolygón életnek semmi jele. Felszíne tagolt, mély árkok és magas emelkedők váltakoznak, légköre nincs, Víz csak zárvány formában a kéreg alatti rétegekben. A felszín sok helyén, és a kéreg alatt is különös kockaformájú képződmények tömege található, egymáson több szintben. Rendeltetésük ismeretlen. A leggyakrabban előforduló elem a vas és a szilícium. Ebből állnak az említett kockaformák is.”

        A különös megfigyeléseket a Tudományos Tanács, de a tanulók is úgy értelmezték, hogy valamikor élet volt azon a 3-as számú bolygón, de valamilyen katasztrófa elpusztította. Még javában folyt az eszmecsere, hogy vajon kozmikus katasztrófa okozta-e a bolygón az élet pusztulását, vagy valamilyen belső tényező, amikor megkapták az expedíció irányítójának jelentését.

        „Kió vagyok a TG-8 nevű Naprendszerhez küldött expedíció jelenlegi vezetője. Már az út elején társaim eldöntötték, hogy mivel én vagyok a legfiatalabb, én leszek az utolsó irányító. Sorra, menetközben mindenki átadta nekem a tapasztalatait tudását és ’fenntartó protoplazmáját’. Így amikor elmúltak, én tovább gyarapodtam. Mostanra egyedül maradtam. Összegyűjtöttem az összes adatot a harmadik bolygóról, teljes holografikus képet készítettek a kiküldött manipulátorok és automata kutató-egységek. Ezek mind megtalálhatók a fedélzeti számítógép adathordozóján. Ezek között a legkülönösebb az, hogy bolygón számtalan olyan üreges kalciumképződményt találtak, melyek hasonlóak a hozzánk eljutott űrhajón találtakhoz. A több helyen látható kőbe véset jeleket látva, az a hihetetlennek tűnő lehetőség merült fel, hogy ezek a képződmények a bolygót benépesítő lények alkatrészei. Ők indíthatták útjára az űrhajót. Ennek a lehetőségnek az ellenőrzése már a ti feladatok lesz, ha a flotta visszatér. Ne engedjétek túl kettős holdunk pályáján, nehogy sugárzó anyaggal legyen szennyezett. Miután hazai pályára állítom a rendszert, életfunkciómat megszüntetem.”

        Megrendülve vették tudomásul Kió jelentését, és rendre átadták a következő ciklus Tudományos Tanácsának, a tanulónak és tanárainak, hogy ha kiküldött űrflotta visszatér, három-négy ciklus eltelte után, ne legyenek ezek az adatok ismeretlenek számukra.

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2011.02.21. @ 12:18 :: dr Bige Szabolcs-
Szerző dr Bige Szabolcs- 620 Írás
Teljes nevem Bige Szabolcs Csaba. Orvos vagyok, nyugdíjas, Marosvásárhelyen végeztem 1960-ban. Most Olaszországban élek.