Kavyamitra Maróti György : Állampolgári kérelem

Az új tanév kezdetének alkalmából egy még kicsiny, de szárba szökken?, virágba boruló és minden más pártnál jobbik párt, mely jöv?re bizonyosan a Parlamentbe kerül, felszólította a Magyar Tudományos Akadémia vezet?ségét és érintett intézeti tagságát, az egyetemek, f?iskolák, közép- és általános iskolák tanárait, valamint a magyar tudományos élet további szerepl?it, így a kulturális tárca illetékeseit és a tankönyvek megrendel?it a magyarság finnugor származáselméletének régóta esedékes tudományos bírálatára, és az ehhez szükséges vitasorozat megszervezésére, valamint – ezzel párhuzamosan – a magyar kollektív emlékezetben meg?rzött, több ezer éves származástudat: a Hunor-Magor örökség visszahelyezésére az ?t megillet? helyre, kezdve els?sorban a tankönyvekkel.
Teljes szívvel állok e felszólítás mellé, de szeretnék tovább lépni!
Én ugyan nem kívánok fölszólítani demokratikusan szervez?d? szervezeteket, hisz az bizonyos államszocialista gesztusokat idézne („Fölszólítjuk az Írókat, hogy írjanak remekm?veket!”), de kérem a Magyar Tudományos Akadémia vezet?ségét és érintett intézeti tagságát, az egyetemek, f?iskolák, közép- és általános iskolák tanárait, valamint a magyar tudományos élet további szerepl?it, így a kulturális tárca illetékeseit és a tankönyvek megrendel?it, hogy foglalkozzanak más tudományokkal is!
Kérem tehát, hogy a magyarság származástörténetét terjesszék ki a sumér-magyar rokonságra is, továbbá arra a vitathatatlan, tudományos tényre, hogy Ádám és Éva magyarul beszélt az Édenkertben. (Tán nem? Tessék beleolvasni a Genezis cím? remekm?be, Szent Biblia, Mózes els? könyve. Hát nem magyarul beszélnek?)

Ajánlom még a tudományok körébe az alábbi témák fölvételét:
A szaharai törzsek tömeglélektana;

Nomád népek urbanisztikája;
Az antarktiszi mez?gazdaság története;
Mai etruszk irodalom;
Parmenidészi dinamika;

Hérakleitoszi statika;
Rendhagyó esetek grammatikája.

 

Köszönettel egy igaz magyar állampolgár

 

Legutóbbi módosítás: 2009.09.02. @ 05:03 :: Kavyamitra Maróti György
Szerző Kavyamitra Maróti György 400 Írás
1951-ben Boldog Sarlósasszony napján születtem. A keresztségben kapott nevemen kívül még az ÃÂrja Majtreja Mandala buddhista rendben kapott nevemet használom előtagként, melynek jelentése: a Költészet Barátja. Voltam segédmunkás, szerszámkészítő szakmunkás, tanár. Jelenleg semmi vagyok: sok-sok érműtétem után leszázalékoltak, igazi semmit-tevő lettem. Ezért írok. Hej,ha csak még egyszer tanterembe léphetnék... Dehogy írnék én ilyen-olyan írásokat: elmondanám a teremben, és az jó lenne. Lettem hát (a drága Arannyal ellentétben) énektanárból éneklő. Elvált vagyok, két nagy gyermek apja, és nagyapja egy gyönyörűségnek, Kamillának, Millának.