Kallo Imola : Madarak

Álltunk a buszmegállóban, a csend és én. Szürke, fagyott reggel volt. A szemközti híd karfáján apró jégkristályok ültek meg szúrósan és barátságtalanul. Egy csatorna teteje fölött nagy gomolyagot alkotott a mélyb?l feltör? pára, és lassan emelkedett fel az acélkék ég felé. Fájdalmasan jajdult fel a malomárok vizét fed? vastag jégréteg. Vagy a lelkemb?l szakadt fel a sóhaj? Nem tudtam megállapítani. Ahogy álltunk, és vártuk a 26-ost, egy varjúcsapat t?nt fel a messzeségb?l. Nagy, lomha madarak voltak, a hideg lelassította minden mozdulatukat. Feketeségükben talán a végzetet hordozták magukban. Minden szárnycsapással apró légörvényeket keltettek a fagyott leveg?ben. Egyre csak közeledtek, majd hangos károgással letelepedtek a mögöttem terebélyesed? fa ágaira. Szomorú csontváz volt ez a fa, halvány emléke egykori dics? önmagának. A varjak leszálltak ágaira és kényelmesen elhelyezkedve néha-néha belekárogtak a dermedt világba.

Épp a varjakat figyeltem, mikor hatalmába kerített a csend. Eleinte félénken és óvatosan közeledett felém, majd megbátorodott, és olyan szoros ölelésben fonódtunk össze, hogy éreztem, elgyengülök. Átadtam magam teljesen. ?pedig áthatolt b?röm pórusain, végigszáguldott ereimen és behatolt a szívembe. A szívem n?ni kezdett, majd széthasította mellkasom. Egyetlen hatalmas dobbanással szétküldte tartalmát és az eljutott a testem legapróbb sejtjéig is. Éreztem, amint könny?vé, légnem?vé válok. Egy pillanat múlva fent ültem a varjak mellett a nagy fa ágain. A varjak nem zavartatták magukat. Tollászkodtak egy kicsit, majd nyakukat behúzva gubbasztottak a hidegben.

Kés?bb, mintha vezényszóra, egyszerre tárták szét szárnyaikat és emelkedtek fel a magasba. Én is velük tartottam. Nagy városok felett szálltunk el, magas épületek között suhantunk át. Utolért minket a szél, és hátára felkapva széles szántóföldek felé irányított. Itt leereszkedtünk megpihenni. A fagyott föld alól ?sszel elvetett magokat és apró rovarokat kapirgáltunk. Ismét magasba emelkedve apró, elrejtett falvak felett jártunk, melyek békésen szunyókáltak a vastag hótakaró alatt. Végül egy kis ház tetejére telepedtünk le. Jó meleg áradt a házacskából, jól esett átfagyott testünknek.

Amint ott üldögéltünk, egy anyóka lépett ki a házból. Töpörödött anyóka volt hatalmas vállkend?vel, melyet a hideg ellen terített magára. Súlyos bakancsaival hátracsoszogott az udvarba és enni adott a tyúkjainak. Amint sietett vissza a házba, felpillantott a tet?re, és meglátott minket. Egy percre megállt, elmerengett.

– Nesztek, egyetek ti is. Ti is Isten teremtményei vagytok s ebben a fagyban biztos nem találtatok semmit. – szólt, és egy nagy marék kukoricaszemet szórt a földre. A varjak éhesen csaptak le a szemekre, és mi tagadás, nekem is jól esett. Az anyóka nézett egy darabig, aztán bólintott, majd visszacsoszogott a házba.

Ahogy elfogyott a kukorica, a varjakkal újra útnak keltünk a város felé ahonnan jöttünk. A távolból megpillantottam a fát. Ahogy odaértünk, a varjak nagy lármát csaptak. Kíváncsian néztem körül, a hangoskodás okát keresve, mikor zuhanni kezdtem. Irdatlan sebességgel közeledtem a föld felé. Sötét félelem markolta meg a szívem. Úgy t?nt egy pillanatra, hogy a csend ajándéka teljesen elvész. Ekkor hirtelen felocsúdtam, és ismét a buszmegállóban találtam magam. Meleg hála töltött el. Felnéztem a fára, hogy intsek a varjaknak, de azok már nem voltak sehol.

Hatalmas, puha pelyhekben hullni kezdett a hó.

 

Legutóbbi módosítás: 2008.11.14. @ 11:52 :: Kallo Imola
Szerző Kallo Imola 16 Írás
Dr. Kalló Imola vagyok, Németországban élek. Lelkem mélyéről kiserkenő forrás apró cseppjeit próbálom átadni. Van, hogy jobban sikerül, van, hogy kevésbé. De mindenképpen próbálkozom.