Smelka Sándor : AZ IFI-TÁBOR

Egy napló töredék arról, hogy milyen is egy igazi, keresztény ifjúsági tábor.

 

AZ IFI-TÁBOR

 

-Részletek Nyíri Marcell Naplójából-

 

 

2006. augusztus 15. kedd

 

     Újra ifi-tábor van!!! Egy faházba kerültem Karajjal és Sirállyal. Két öreg cimbora mindkett?, nagyon megörültünk egymásnak. El is határoztuk, hogy emlékezetessé tesszük az ifi-tábort és alakítunk egy férfi-kórust. (Miért csak a lányok énekelhetnek?!) A kórus neve: Kegyelem-trió. Azért választottuk ezt a nevet, mert azt szeretnénk, hogy az énekeinken keresztül az emberek lássák és érezzék Isten hatalmas kegyelmét. A rosszmájúak szerint pedig azért ez a nevünk, mert az énekléseink alatt a gyülekezet egy emberként így fog majd felkiáltani: KEGYELEM!!!!!

 

 

2006. augusztus 16. szerda

 

     A délel?tti szolgálaton énekelhettünk is. Az elején még jó jelnek vettük azt, hogy pár érzékenyebb lány sírni kezdett, de annak már egyáltalán nem örültünk, hogy az ifjúsági vezet?ség férfi tagjai is elsírták magukat.

     Délután egy közeli tóhoz indultunk, de nem oda értünk. Ez úgy történt, hogy Mózes bácsi – így hívjuk az ifi-vezet?nket a háta mögött, mert kicsit konzervatív az öreg, és ha esetleg ma is meglennének a törvénytáblák, biztos, hogy Mózes bácsi már rég széttörte volna a fejünkön azokat – szóval Mózes bácsi megtervezte a konvojt: ? megy el?l, aztán jönnek a többiek, végül a sort Karaj zárja. Azért Karaj, mert ? ismeri az utat. A nagyapjának a munkatársának a fia már járt ott egyszer… álmában.

     Az els? körforgalomig minden jól ment, aztán kezd?dött a bonyodalom. Mózes bácsi elnézte a kijáratot és ment még egy kört. Ez pedig azzal járt, hogy mi Karajjal bekerültünk eléje. Ekkor a kedves ifi-vezet?nk észrevett egy matricát Karaj kocsijának a hátulján. Ez egy félmeztelen n?t ábrázolt, a kép mellett még kis bet?kkel öt sor angol szöveg is volt olvasható.

     Mózes Bácsi erre ránk tapadt, hogy közelebb szemügyre vegye a matricát. Egyáltalán nem tör?dött vele, hogy ki kéne hajtani valahol, csak a szövegre koncentrált. Követett minket, mi követtük a többieket, és a többiek követték Mózes bácsit.

     Csupáncsak tizenhat kört mentünk így a körforgalomban. Aztán Feri, aki közvetlen Mózes bácsi után következett, egyszer csak kihajtott valahol. Egy autó után ment, amit összetévesztett az ifi-vezet? autójával. A két járm? kísértetiesen hasonlított egymásra, ugyanis mindkett?nek négy kereke volt.

     Tehát mentünk Feri után. Három óra múlva elértük Záhonyt. Sajnos nem tudtunk tovább menni, mert nem volt egyikünknél se útlevél. Mózes bácsi még ekkor se vett észre semmit, mert egész id? alatt vérben forogtak a szemei.

     Kicsit kétségbe estünk, hogy most mitév?k legyünk, de szerencsére a határ?rök megengedték nekünk, hogy a vámépület melletti mez?n röpizzünk, azzal a kikötéssel, hogy ha valaki átlövi a labdát Ukrajnába, azt ?rizetbe fogják venni.

 

 

2006. augusztus 17. csütörtök

 

     Ma ebéd után mi hárman mosogattunk. Nagyon lassan ment a munka, mert Karaj egész id? alatt csajozott, Sirály pedig azt videózta, hogy én buborékokat fújok a mosogatószer flakonjából.

     Négy órakor végeztünk. Addigra már a többiek kint voltak Esztergomban. Mi is autóba vágtuk magunkat és elindultunk… Kecskemétre. Eltévesztettük. A két hely olyan közel van egymáshoz, és olyan hasonló a hangzásuk, hogy egyszer?en összetévesztettük.

     Kecskeméten persze nem találtunk senkit, de ennek ellenére igen jól szórakoztunk. Leültünk egy belvárosi park gyepére és ott heverésztünk. Ezt a délutánt Karaj élvezte a legjobban, mert végre ki tudta ereszteni a hasát, amit már napok óta behúzva tartott a lányok miatt.

     Este, amikor fürödni akartunk, észrevettük, hogy a fürd?szobánkat kinevezték n?i fürd?nek. Nagyon felháborodtunk, úgy ahogy voltunk büdösen visszamentünk a faházunkba, és nekiálltunk petíciót írni, amiben követeltük a n?nem? egyének azonnali kivonását a fürd?szobánkból, a Kegyelem-trió rehabilitációját, (mert id?közben Mózes bácsi feloszlatott minket) és azt, hogy vasárnap menjünk el Budapestre, a t?zijátékra.

     A petícióval a kezünkben leültünk az ifi-vezet?nk faházának ajtaja elé. Elhatároztuk, hogy ül?sztrájkot folytatunk éjfélig, majd bedörömbölünk az ajtón és az asztalt csapdosva, felolvassuk a petíciót.

 

 

2006. augusztus 18. péntek

 

     Ma reggel arra ébredtem, hogy Mózes bácsi mit sem sejtve kilépett az ajtón, és elbotlott bennem. Az ifi-vezet?nk lebucskázott a lépcs?n és elterült a sárban. Mi elfutottunk volna, de mégsem tettük. Nem akartuk cserbenhagyni, meg arra is kíváncsiak voltunk persze, hogy káromkodik-e. De nem.

     Azonmód, ott a sárban fekve, ünnepélyes keretek között megáldott minket. Egyébként a petíciót nem tudtuk éjfélkor átadni, mert mindannyian elaludtunk.

     Délután szabad foglalkozás. Zene, társasjáték, beszélgetés, fogócska, bújócska, piros pacsi undszóvájter…

     Mi vidám vetélked?kben vettünk részt. Mivel aktivity-t játszani lusták voltunk, ezért passzivityztünk. A passzivity abból áll, hogy mindenki lefekszik a földre, és az nyer, aki legtovább ott marad. Sirály tartja ebben az abszolút rekordot. ?az egyik húsvéti kirándulás alkalmából elterült egy mez?n, és addig hevert ott, amíg ?sszel be nem szántotta a zetor.

     Este botrány! A faházunkat kiadták a ma érkezett portugál lányoknak. Mi magunk kaptunk egy sátrat a kert legvégén. Éjszaka folytathattuk az ül?sztrájkot, mert véletlenül kétszemélyes sátort adtak, így nem tudtunk benne mindhárman elfeküdni.

 

 

2006. augusztus 19. szombat

 

     Reggel úgy volt megbeszélve, hogy ha nem esik az es?, akkor hét órakor indulunk a Balatonra. Ha esik, akkor kilenckor reggeli. Hétkor hallottuk az es? hangját, ahogy veri a sátrunk tetejét. Visszaaludtunk. Kilenckor aztán kiderült, hogy hétágra süt a nap, reggel csak az automata öntöz?berendezés áztatta a sátrunkat.

     Mire odaértünk a Balatonra, addigra valóban esni kezdett az es?, és a többiek kétórai szuperfürd?zés után a nyaraló hatalmas ebédl?jében ültek.

     Duma-parti volt. Olyan egyszer? kérdéseket feszegettek, hogy Istent ki teremtette? Mi lesz az örökkévalóság után? Mi volt el?tte? És valóban helytálló-e Darwin elmélete a Relativitás-elmélet tükrében??

     Sirály mindjárt ki is akart fordulni az ajtón, mert azt hitte, hogy összetévesztettük a házszámot, hiszen nyilvánvaló hogy, ami itt zajlik, az a Mindentudás Egyetemének a nyilvános tévéfelvétele. Karajnak csak egy hozzáf?zni valója volt. Épp az id?r?l beszéltek, mint fizikai fogalomról és annak különböz? – az örökkévalóságban várható metamorfózisairól, amikor megszólalt:

     – Ö… err?l jut eszembe: holnap vajon milyen id? lesz?…

 

 

2006. augusztus 20. vasárnap

 

     Délután Mózes bácsi bejelentette, hogy tekintettel jó magaviseletünkre az ifi-tábor lezárásaként este belátogatunk Budapestre, a t?zijátékra…

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.07.16. @ 10:28 :: Adminguru
Szerző Smelka Sándor 33 Írás
A nevem Smelka Sándor, de gondolom, ezt már mindenki észrevette. Egy harmincéves, Németországba szakadt hazámfia vagyok. Egy idősotthonban dolgozom, a Feketeerdőben. (egyelőre mint ápolóÀ¦) Érettségi után szociális gondozó és szervező szakmát tanultam, s két évig dolgoztam egy pécsi alapítványnál sérültek között. (eztán indult a német karrierÀ¦) Fontos számomra a humor és a szórakoztatás À“ a ÀžhugyosjózsisÀ? rádiókabarén nőttem fel. Többször érte már barátaimat az a szerencsétlenség, hogy esküvőjükön vagy egyéb bulijukon felolvastam valamit, amit én firkáltamÀ¦ ÁÃ?rok. Mert írni néha muszáj! Vagy nem?À¦ Akárhogy is van ez, egy firkálmány À“ ha nem is mindenható À“ de remek elsősegély, az írónak és az olvasónak egyaránt. Én hiszem ezt! (És hiszek Jézusban is À“ s de nehéz sokszor ezt a két hitet egy fenékkel megülniÀ¦)