Dr. Vitéz Ferenc : Versantológia Holló László képeihez

A Holló László országos verspályázat eredményeként megszületett antológiát 2011. március 6-án mutatjuk be Debrecenben, a Holló László Emklékmúzeumban.

A Holló László Országos verspályázatra beérkezett mintegy 40 pályázó több mint 80 pályam?vét némi késéssel értékelte a dr. Bakó Endre irodalomtörténész által vezetett zs?ri, amely döntött a f?díjasról, illetve javaslatot tett a megjelenésre alkalmas m?vekre.

Az antológia megjelenése azonban az eredeti tervekhez képest nem késik: napokon belül nyomdába kerül. Az utolsó egyeztetések után tájékoztatásul közöljük a tartalomjegyzéket, melyb?l értesülhetünk a szerz?k kilétér?l és a kötetbe válogatott versekr?l.

Az antológiában szerepl?k a március 6-ai ünnepségen vehetik át a tiszteletpéldányt Debrecenben. A f?díj mellett különdíjakat is adunk ki, melyr?l minden érintett külön tájékoztatást kap.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a kisded kötetben számos Toronylakó m?ve szerepel.

Hamarosan tehát újabb információkat közlünk. A kiiírók, a Holló László Alapítvány és a Néz? Pont cím? folyóiratom nevében szeretettel üdvözlök mindenkit: Vitéz Ferenc         

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:39 :: Dr. Vitéz Ferenc