Dr. Vitéz Ferenc : Meghívó antológiabemutatóra

A Holló László képeihez készült versekb?l válogató antológiát 2011. március 6-án mutatjuk be Debrecenben, a Holló László Emlékmúzeumban. A részletes programot kés?bb közüljük. Alább az Ujváry Zoltán professor emeritus által írt el?szót olvashatjuk, illetve az antológiában szerepl? szerz?ket, verseik címét.

el?szó

 

A Holló László Alapítvány és a Néz? ââ?? Pont folyóirat által meghirdetett országos Holló László-verspályázatra 2010 márciusáig mintegy 40 szerz? küldte el 80-nál több versét. A pályam?veket a Bakó Endre irodalomtörténész vezette zs?ri értékelte. A kiírás szerinti egy f?díjat különdíjakkal toldottuk meg; ezt a több, elismerésre méltó vers indokolta. A kiírók döntöttek arról is, hogy a pályam?vekb?l válogatott antológiát adnak ki. Ezt a feladatot a Közalapítvány Gyomaendr?d Város Közgy?jteményeiért vállalta magára, melyért külön köszönettel tartozunk!

Az antológiában a megjelenésre alkalmas m?vek szerepelnek, a Függelékben a korábban másutt publikált, Holló Lászlónak dedikált vagy m?vei által ihletett költeményekkel. Ilyen versek olvashatók a Bényei József szerkesztette „Holló László életm?ve” cím? 1993-ban megjelent kötetben és a „Dokumentumok Holló László” életéb?l cím? 2009-es könyvben; Vitéz Ferenc Holló László alkotásaira írt versei megjelentek a „Lángból riadó angyal” cím? kötetben; Tar Károly 2009-ben adta ki „A szépség csodája” cím?, Holló László képeir?l írt költeményeit tartalmazó kötetét.

E munkák is gyarapítják a Holló-irodalmat – a fest?i és grafikai életm?vet méltató kötetek, gy?jteményi anyagokat ismertet? kiadványok száma megközelíti a harmincat. Kiemeljük a 120. születésnapi köteteket (Végvári Lajos monográfiájának újrakiadását, 120 Holló-festmény színes albumát, a krematóriumi freskókat és üvegablakokat bemutató kötetet Sz. Kürti Katalintól, a Holló aktgrafikáiról írt monográfiát Vitéz Ferenct?l); továbbá a gyomaendr?di Vidovszky Béla Helytörténeti Gy?jtemény Holló László-kollekcióját 2009-ben bemutató „Ecset és toll” cím? albumot Szonda Istvántól. Reméljük, a 2012. évi, 125. jubileumi Holló-emlékévre újabb m?vek látnak napvilágot – s már e pályázati antológia is az emlékévi kiadványokat vezeti be.

Az országos Holló László-verspályázat díjnyertese lett Tóth-Máthé Miklós író, drámaíró és költ?.

Különdíjban, illetve dicséretben részesült (s ugyancsak Holló László-emlékoklevelet kapott) Erdei Sándor, Mentovics Éva, Kelebi Kiss István és Szilágyi Hajnal.

Gratulálunk a nyerteseknek, az antológiában szerepl? szerz?knek, és minden pályázónak köszönjük a részvételt!

 

Ujváry Zoltán

professor emeritus               

Tartalom

 

El?szó

Tóth-Máthé Miklós: Ady szeme

Erdei Sándor: Emlékeztél a jöv?re; Vihar

Mentovics Éva: Tavaszi fuvallat; Barázdák; Tavaszi zsongás

Kelebi Kiss István: Szögletes ló; Id?kút

Szilágyi Hajni: Bomló tiszta

Kómüves Klára: Apám napja anyák napra

Serf?z? Attila: Tavasz; Rügyfakadás

Zalán György: Vihar el?tt; Kasza

Dudás Sándor: Kaszáló parasztok

Böröczki Mihály: Vihar el?tti csend

Báblics László Fülöp: Fuvar el?tt

Kovács György: Bús magyar ló

Andics Árpád: Ki szól?…

Szulimán Eleonóra: Kiscseléd

Pongrácz Ágnes Találkozás

Janáky Marianna: Jöv?ág

Kerti Károly György: Holló László fest

Koosán Ildikó Tárlatvezetés; Önarckép

Petz György: Holló-világ-fotó; A Láttatóhoz

P. Tóth Irén: Lakodalmasok

Nagy Horváth Ilona: Táj; Tócóskerti táj

Mülléder Mari: Tavalyi gerincesek

Matyikó Sebestyén József: Oda-túlra

Tar Károly: Halápi tanya; Tiszta és mély az a forrás

Juhász László: Kísértések

Videcz Ferenc: Memento HominiEcce Homo; Virágcsendéletek; Magyar töredékek 

 

Függelék

Válogatás a Holló Lászlónak dedikált és emlékére született korábbi költeményekb?l

 

Bényei József: Holló László

Buda Ferenc: Ostor, törött ág

Falu Tibor: Tócóskerti nyírfák

Gencso Hrisztozov: Holló László fest?m?vészhez

Kiss Tamás: Holló László: Önarckép

Tar Károly: Angelus

Tóth Endre: Vers Holló Lászlóról

Weöres Sándor: Kedves Holló Laci bátyám

Vitéz Ferenc: Szép volt magyarnak

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:39 :: Dr. Vitéz Ferenc