H.Pulai Éva : A Reneszánsz Év méltó lezárása: szobrot kapott Bonfini

Tegnap véget ért a Reneszánsz Év-2008, az Oktatási és Kulturális Minisztérium országos kulturális programsorozata, pályázatokkal, fejlesztésekkel. A 300 helyszínen zajló mintegy 1000 program, és az évad eseményeit figyelemmel követ? több mint 3 millió látogató bebizonyította, hogy a kultúra eleven, lüktet? közeg, mindenki számára elérhet?, átélhet? és megismerhet?.

 

Az évad örök élmény marad mind a 34 kiállítás, 29 színházi bemutató, 30 konferencia és 95 fesztivál résztvev?i számára. Megmarad az a 150 felújított faluház, m?vel?dési központ, közösségi tér is, amely a vidék kulturális reneszánszát ösztönz? pályázati forrásokból szépülhetett meg.

 

Kiemelked? eredménye az évadnak, hogy 64 év után ismét szobrot kapott a Budavári Palota területén Antonio Bonfini, a nagy humanista tudós, Mátyás király történetírója. A középkori kultúrát megújítani szándékozó humanista, a történetírás itáliai mestere a XV. század hiteles krónikása volt. Munkája a reneszánsz ember gondolkodását és világlátását öntötte formába. Kortörténeti hagyatéka pótolhatatlan érték. Életm?vében a magyar történelem korszer? feldolgozásán fáradozott. A korabeli intézmények, városok, családok antik el?zményeit kereste, miközben a Hunyadiak politikai céljait és a középnemesi értelmiség szempontjait szolgálta.

A felavatott emlékk?, Seres János szobrászm?vész alkotása

 

 A szobor helye az Oroszlános udvarba vezet? kapu mellett, a János-hegy fel?li területen kapott méltó helyet. A szobrot Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Horváth Csaba f?polgármester-helyettes, valamint Dott. Andrea Maria Antonini, Bonfini szül?városa, Ascoli kultúráért felel?s polgármester-helyettese, és Dott. Fabio Zeppilli, Ascoli polgármesteri hivatalának kulturális igazgatója avatta fel a Reneszánsz Év zárónapján, január 21-én.

A Reneszánsz Év-2008 túlmutatott az emlékezetes programokon, számos pályázatot, maradandó fejlesztést is magába foglalt. A vidék kulturális reneszánszát el?segíteni hivatott Közkincs és Tengertánc programok sikere minden várakozást felülmúlt. Segítségükkel elérhet? közelségbe került a kultúra az egész országban. A Közkincsben 320 millió Ft, a Tengertáncban pedig 210 millió Ft várt és talált gazdára.

A Reneszánsz Évben el?ször meghirdetett pályázatok közé tartozik a Fókuszban a közm?vel?dés program, amelyben 144 projekt valósult meg, 100 millió Ft támogatásból. Szintén új kezdeményezés volt a Megújuló gy?jtemények program, amelynek keretében 41 egyházi könyvtárat, 35 egyházi múzeumot és 24 egyházi levéltárat újítanak fel, szintén 100 millió Ft-ból. A Magyar Digitális Képkönyvtár program a magyar képi örökség digitalizálására irányul, 220 millió forintot fordíthatnak rá idén. A projekt célja a lehet? legszélesebb körben, a legkorszer?bb eszközökkel hozzáférhet?vé tenni a digitalizált magyar kulturális képörökséget. Számos védett, muzeális példány válik így bárki számára, bármikor hozzáférhet?vé, megismerhet?vé.

Hatalmas siker lett a Reneszánsz Túrák pályázat, amely révén országszerte 500 iskola 45 ezer diákja kelt útra, hogy felkeresse Magyarország reneszánsz emlékhelyeit. A Reneszánsz Túrák támogatási kerete 200 millió Ft volt, amelyb?l számos olyan hátrányos helyzet? gyermek is eljuthatott a rendhagyó kirándulások egyikére, akik iskolás éveik alatt még soha nem voltak osztálykiránduláson, sokan közülük el?ször hagyták el falujuk határát.

A Magyar Nemzeti Galériában január 21-én megtartott ünnepélyes záróesemény alkalmából az Oktatási és Kulturális Minisztérium két kés? reneszánsz festményt ajándékozott a Galériának: Kakas István erdélyi nemes és felesége, Römer Zsuzsanna portréit, amelyek ismeretlen tiroli fest? alkotásai. A m?vek megvételével a Magyar Nemzeti Galéria méltón zárta le a 2008-as év Mátyáshoz és a magyarországi reneszánszhoz kapcsolódó kiállítási és megemlékez? rendezvénysorát.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter záróbeszédében kiemelte: a Reneszánsz Év -2008 a naptárban befejez?dik ugyan, de a szellemiség, amit képviselt és a hatás, amelyet keltett, távolról sem ér véget. A sokszín?ség, a m?vészetszeretet és az innováció olyan világos üzenetek, amelyek 2009-ben, 2010-ben éppúgy aktuálisak, mint 2008-ban, a Reneszánsz évében voltak.

 

Forrás: prae.hu 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:32 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva