H.Pulai Éva : Mátyás király Szerbiában is

Telt ház el?tt mutatták be Jung Károly néprajztudós Mátyás király a délszláv népköltészetben cím? kötetét a belgrádi magyar nagykövetségen. A Fórum újvidéki kiadó jelentette meg a kötetet a budapesti Balassi Intézet támogatásával. Az esemény a magyarországi Reneszánsz évhez kapcsolódott.

 

Sokan mentek el a belgrádi tudományegyetem magyar tanszékének hallgatói közül is az estre, ketten fölváltva olvastak föl a kötetb?l, a Mátyás királlyal összefügg? népi elbeszélésekb?l, mondásokból – mondta Németh Ferenc, a Fórum újvidéki magyar könyvkiadó igazgatója. Megjegyezte, hogy sok szerb hallgatója is van a belgrádi magyar tanszéknek, és a bemutatón többen is ott voltak közülük.

 

A könyvbemutatón a szerz?, Jung Károly, az újvidéki egyetem tanára Mátyás kora és a reneszánsz címmel tartott szerb és magyar nyelven rövid el?adást.

 

Ahogy a kiadó igazgatója elmondta, a kötet két részb?l áll: az els? részben az összehasonlító néprajzi kutatások eredményeit teszi közzé a szerz?. Mátyás alakja a délszláv néphagyományban, így a szlovén, a horvát és a szerb népi mondásokban is benne van, s ez a kutatási eredmény a szerbeket is meglepte. Ez azt is bizonyítja, hogy a térségben nincs elszigetelt néphagyomány, átjárható a népi örökség.

 

A könyv második részében válogatott szöveggy?jteményt és dokumentumokat talál az olvasó Mátyás alakjáról, s nemcsak magyar, hanem szerb gy?jtést is. “Jung Károly könyve kuriózum, mert ilyen jelleg? munka nem jelent meg még délszláv környezetben” – hangsúlyozta Németh Ferenc.

 

Forrás: www.kultura.hu

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:34 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva