H.Pulai Éva : Accordia Kiadó pályázatának eredményhírdetése

Az ACCORDIA Kiadó irodalmi pályázatot hirdetetett, önálló kötettel még nem rendelkez? szerz?knek, melynek eredményhirdetése 2008. december 18. (péntek) 17h.
Szívb?l gratulálunk (!) a díjazottak között szerepl? toronylakóknak is, P. Szabó Mária, V?neki Adrienn, Kántás Balázs, Tapody Péter és Rácsai Róbertnek, kiknek munkáit mi is elismeréssel olvassuk.

M E G H Í V Ó

 

Az  A c c o r d i a  Kiadó  és  M ? v e l ? d é s i  K ö r,

valamint  a  L i t t e r a  N o v a  K i a d ó meghívja Önt,

családtagjait, barátait az Accordia Kiadó 2008-ban

országosan és határon túl is meghirdetett irodalmi pályázatának

ünnepélyes eredményhirdetésére,

az oklevél átadására,

valamint a nyertes, önálló kötettel

még nem rendelkez? szerz?k bemutatkozó felolvasására. 

 

H e l y s z í n:

M a g y a r     Í r ó s z ö v e t s é g

   

Budapest, VI. ker., Bajza u. 18.

Megközelítés: a „kis földalatti” (1-es metró)

Bajza utcai megállójától pár perces séta

 

I d ? p o n t:

2008. december 18. (péntek) 17h

 

    P r o g r a m:

                        G y i m e s i    L á s z l ó írószövetségi tag, kiadói szerkeszt? ünnepi

szavait követ?en

B a l á z s    T i b o r (PhD), írószövetségi tag, kiadóigazgató

 bemutatja a két kiadó tehetségkutató munkája révén

létrejött korábbi antológiákat:

                                                                Menedékjog 1995

(versek, Balázs Tibor, Pet?cz András és Takács Zsuzsa zs?rizésében,

Tandori Dezs? ajánló soraival),

 Magánbirodalom 1995

(prózai írások, Balázs Tibor, Bodor Ádám, Gion Nándor

és Márton László zs?rizésében,

Csiki László ajánló soraival)

Sorsfordítók – orvosírók m?vei – 1996

(Balázs Tibor, Gerencsér Zsuzsanna és Gion Nándor zs?rizésében,

Gion Nándor ajánló soraival)

Buboréktündér (gyermekversek, mesék, 1997, Balázs Tibor,

Csukás István és Lázár Ervin zs?rizésében),

          Jel+Ige (lelkészírók antológiája, 1999)   

Létszám feletti angyal (2002, Balázs Tibor, Dobai  Péter,

Gerencsér Zsuzsanna, Szepesi Attila zs?rizésében, Balázs Tibor ajánló soraival)

Menedékid? 2004 (Balázs Tibor, Kosztyó Anett, Gyimesi László zs?rizésében,

Balázs Tibor ajánló soraival)

Szép írások 2007  (Balázs Tibor, Kosztyó Anett, Gyimesi László zs?rizésében,

Balázs Tibor ajánló soraival)

           Az antológiák, valamint a pályázatok nyomán született els? önálló kötetek ismertetése

 után Balázs Tibor  köszönti a legutóbbi pályázat nyerteseit:

 

Balázs Tibor Balázs, Benk? Ágnes, Erd?ssy Gellért, Faragó Ágnes, Horváth Anna,

Juhász Kristóf, Kabdebon János, Kántás Balázs, Kis Tamás, Koblencz Zsuzsanna, Koblicska Péter Örs, Kovács Mikó Edina, Lácai Mihály, Major Gabriella, Ökördy Kornél, P. Szabó Mária, Palágyi Zsuzsanna, Pfeiffer Tamás, Pichlerné Kondra Katalin, Pogány Zoltán, Rácsai Róbert, Schneider Kamilla, Szabó András, Szép Ágnes, Tapody Péter László, V?neki Adrienn

 

Gyimesi László értékeli a 2007-es pályázatot,

majd az oklevelek ünnepélyes átadására kerül sor.

A pályanyertes költ?k, írók, a készül? Szép írások 2008 szerz?i

egy-egy általuk kiválasztott verssel vagy rövidprózával mutatkoznak be.

 

 

Az est végén kötetlen kulturális eszmecsere keretében

a könyvkiadás lehet?ségeir?l is beszélgetünk.

 

Dedikálás, kedvezményes könyvvásár

Az antológiákból, a zs?ritagok m?veib?l, más könyvekb?l.

                                    A belépés díjtalan, rokonoknak, barátoknak is.

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:31 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva