H.Pulai Éva : Drámapedagógia – lezáratlan jelenetekkel

A szabadság, a feln?tté válás nehézségei, a lázadás a központi témája a Káva Kulturális M?hely Bábok cím? foglalkozásának; a 13-14 éveseknek szóló el?adás alapját Georg Büchner Leonce és Léna cím? m?ve szolgáltatja. Romankovics Edit drámapedagógiai módszere diákok véleményét ütközteti a korról, amelyben élnek.
A kép címe: Fellépés el?tt fotozz.hu

 

Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban tartott háromórás foglalkozáson a bevezet? beszélgetést követ?en egy kis jelenetet láthatott a részt vev? iskolai osztály. Két báb, egy férfi és egy n? állt a színpadon, arcukat egy anyagdarabbal eltakarták, úgy mozogtak mint a robotok; a tánc, mindennapi tevékenységek, fogmosás, sminkelés, fésülködés, öltözködés mozdulatait imitálták, s csupán három szó hagyta el szájukat: lakás, kocsi, gyerek. A pár perces színészi megjelenést követ?en Romankovics Edit programvezet? kérdéseket tett fel a diákoknak: mit csináltak ezek a bábok? Mit?l báb, robot valaki? Mi volt a legrobotosabb a mozgásukban? Automata az ember?

A következ? jelenetben a közönség megismerkedett Leonce gondolataival, stílusával, vágyaival; a herceget Kardos János alakította. Léna hercegn? szerepében Kecskés Karina tárta fel érzelmeit, a szürke ruhás nevel?n?t Romankovics Edit, Valeriót Gyombolai Gábor játszotta. A publikum betekintést nyert az úr és a kisasszony lakosztályába, a szolgákkal való bánásmódba, tanúi lehettek annak, ahogy a fiatalok külön-külön menekülnek a kötelez? házasság el?l. Léna földhöz vágta a menyasszonyi ruháját, hiszen nem ismeri jövend?belijét, Leonce és barátja motorra ültek, a elhagyták az atyai házat, mivel a herceg “nem akar beállni a sorba.”

A természet lágy ölén a könny? kis kalandnak induló légyott komollyá válik, a fiú és a lány, azaz az inkognitóban kiránduló herceg és hercegn? egymásra találnak, s úgy döntenek, összeházasodnak. 

A történet újabb kérdéseket vet fel: a szolga és nevel?n? miért viselkedik robotként? A vak sors vagy a gondviselés keze irányítja életünket? Mit jelképez a menyasszonyi ruha? Boldogít-e a szerelem, boldogít-e a házasság? Érdemes-e lázadni?

A diákok egyre aktívabban vettek részt a foglalkozáson, mind többen kapcsolódtak be a beszélgetésbe; a programvezet? minden egyes választ fontosnak és értékesnek tart, nem bírál, nem dönti el, melyik a helyes vagy helytelen. Romankovics Edit szerint éppen ez a foglalkozás lényege: valós kérdéseket kell föltenni, amelyek mindenkit érdekelnek, s amelyekre nincs egyértelm? válasz. 

– Az eljátszott jeleneteket nem “zárják” le, nyitva hagyják, hogy a gyerekek dönthessék el, mi is történhetett, s mindennek mi az oka. Ha a többi diák is elfogadja a véleményt, az feler?sít bizonyos dolgokat, a gyerek magabiztosabb lesz, ha el tudja fogadtatni a saját gondolatait – magyarázta Romankovics Edit, aki azért tartja fontosnak ennek a témakörnek az elemzését, mert véleménye szerint a 13-14 éves életkor a feln?ttség és a gyerekség határán van, s izgalmas tisztázni a szabadság és a felel?sség fogalmát. 

Minden el?adás más, a színházi részek nem változnak, de a drámapedagógiai foglalkozások mindig másképp alakulnak, hiszen a fiatalok is mindig mások: mást tartanak lényegesnek, mást válaszolnak, mást emelnek ki. 

A színházi el?adáson és beszélgetésen kívül még egy kreatív feladat is vár a diákokra; két-két színész-drámatanár vezetésével két csoportba tömörülnek, s lehetséges megoldást keresnek egy szituációra. A jelenetet megrendezik, instruálják, eljátszatják a színésszel. A Bábok cím? darabban azt mutatták be, hogyan hagyja el otthonát Léna és Leonce, hagynak-e valamilyen jelet, ruhadarabot, plüss játékot, videót, levelet a családnak, ha igen mit, és mi okból. A két csapat megbeszéli egymás munkáját, itt is a miértekre és mikéntekre adott válaszok a hangsúlyosak.

A Káva Kulturális M?hely 1996 óta m?ködik egyesületi formában; Budapest els? Theatre in Education (TIE) együtteseként  olyan komplex színházi nevelési, valamint drámapedagógiai és színházi eszközöket használó foglalkozásokat tartanak, amelyekben a résztvev?kkel közösen általános emberi, társadalmi problémákat vizsgálnak meg cselekvéseken keresztül. 

Jelenleg is futó programjaik között szerepel a 15-16 éveseknek szóló SzentCsalád, amely a családi kapcsolatokat és az id?sek társadalomban elfoglalt helyzetét járja körül. A Digó a 14-15 esztend?s diákokat célozza meg az er?szak és el?ítéletek témakörben. A 9-10 éveseket az Istenek ajándéka cím? foglalkozás várja a barátságról és a társak elfogadásáról, a Hinta a 11-12 évesek figyelmét hívja fel az er?szak és az áldozati lét problémáira.

 

Forrás: prae.hu

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:35 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva