Petz György : A szúnyogháló

Ez a teremtés lényege. Arcpirítón egyszer? munka, miért vártam hát oly sokáig vele.

 

 

Világéletemben kétbalkezes voltam, bár ezt mások már el?bb elfogadták, semmint bizonyítékát adtam volna; így hát, objektív üzenet híján, nem is sejthettem, mire vagyok képes. Napjaim oly megvet? unalommal folytak egymásba, akárha az örökkévalóságban élnék, egyszóval: majdnem kimaradtam bel?lük. Mit sem tudtam én a megfigyelés extázisáról, a káoszra lakatolt rendr?l! Órám egy hete nem járt.

Amint fölálltam, éppen a hokedli közepére, valósággal kezembe került az aprócska konyha mértani középpontja; szinte éreztem a markomba súlyosodó, jelent?ségteli pöttyöt.

Mámoros, királyi pillantást vetettem a négy égtáj felé, tekintetem, miként uralkodó suhint kardjával a hódítás jeleként – de ekkor majdnem legy?zött a szédülés. Meg kellett kapaszkodnom a faliszekrény vágós széliben. De mit sem zavar az éles perem, ha az embert szent cél vezérli, túljutok a megingáson, és lépek följebb. A szabvány méret? konyhaasztal újságpapírral gondosan fedett lapjára. Máris négy emelet, egy asztal, s?t egy újságpapír fölött magasodom! És itt még csupán a talpam van!

El?ttem nincs üveg, se fal, se rács; csupán a betonnyílás, a maga ?seredeti állapotában, benne az üres fakeret. Horror vacui. A genezis feszít? állapota. Tér, ha csupán méterszer fél is; de karom er?s, szívem emelkedett.

Lehajlás. Zöld szín? cs?ért, szúrós fémekért, ha már sár és agyag nincs a Teremt?nek. Széthajlítani a nedves tapintású hengert, élekhez illeszteni, sarkakhoz; emitt óvatosan behajtani, rajzszögekkel rögzíteni, majd ollóval levágni azt, ami fölösleges.

Lehetett volna mindezt szakszer?bben – el?re elkészített, merev keretre, rendes szöggel, kalapáccsal; riglivel rögzített, ki-be tehet? nyári szúnyoghálót.

De ez így, ilyen sz?kös körülmények között, ha az ablakkeret festése el?bb-utóbb föl is pattogzik t?le, mivel a fagy és a nap végez vele – az ily módon lehetséges szúnyoghálók közül – igenis, ez a lehet? legjobb.

Én mögötte. A szúnyog is mögötte. Más-más oldalon.

Ez a teremtés lényege. Arcpirítón egyszer? munka, miért vártam hát oly sokáig vele.

Némi emberi hiúsággal m?vemre nézek. Nem látok semmit, csak zöld m?anyagot. Megsz?nt a túlsó világ, így az enyém lett mindenséggé.

Büszkeségem úgyszólván határtalan: micsoda munka! A sarkok, sarkok! Az élek élek! Gyötr? szárnyas dögök laposkúszásban sem jöhetnek át rajta, meg aztán szárnyasan kiváltképp ne ugráljon a féreg! A szárny arra való, hogy megsokszorozza a felületet, így éppen, ami ilyen magasba röpíti – akadályozza meg az állatot, hogy immár bejöjjön.

Hatalmasnak érzem magam a konyha csúcsain.

Bár, ha belegondolok, mintha már eddig is egyenl?tlen lett volna a küzdelmünk. Hajnalonként a téboly, a döngicsél? hangra felriasztó vadászösztön: – Szúrj, de csöndben, ne mászkálj az agyamba! – hisztériája.

Nem igaz, hogy a vadász örül a gy?zelemnek! A gy?zelem foltot hagy, él?bb emléket, mint egynémely csípés. Randa és bebarnul.

Ez a mostani, ez az igazi gy?zelem! Így, vértelenül.

Ha azonban kissé hátrébb lépek, és nem éppen a hálóra fókuszálok, varázslatosan kinyílik a zöldön túli tér. A másik panelházra. Mintha a mienk tükörbe nézne, de nem. Minden pontos. Elhelyezhet?. Viszonyítható, akár a milliméterpapíron: négy vékonyabb m?anyag szálra egy vastagabb jut, az egész egyetlen hatalmas, valóságos koordináta-rendszert alkot.

Ha részeiben nézi az ember, a nagy egész mozgó, eltér?, létez? darabokra bomlik. Ott… az az elszínez?dés a jobb fels? résznél… az az asszonyos fej, kissé lejjebb… Finoman bemérhet? a mozdulata is. Igen, szétdarabolni azt, ami el?tted van, analizálni, pontosítani, megnevezni. Hány ezer éve is? Az egészet szétszedni, a részekre nevet találni; hiszen ez a tudás!

Hoznám könyvemet, ahogy naplómat hívom, a nagy elkönyvelés kötetét; a bal alsó hatodik ablak foltjában elváltozás!

A változás az élet csupán! A beton nem. Ott nincs elmozdulás. Ott kirakhatják a fejfát. Engem a kirakás mozdulata érdekel. A kitev?. A hatvány. A m?ködés. A vadászat hálón keresztül. A részekre.

Átnézek, majd vissza a hálóra. Vibrálástól pislogok. Oda-vissza, oda-vissza. Bizonytalan minden bemérés. Talán a módszer, talán az eszköz. Nem látom az asszonyos fejet… jé, kutya volt!

Újra a zöld vonzza tekintetem. Ha jobban iparkodom, megmerevedik a szemem. Lázasan vibrál távolba-közelbe, próbál megkapaszkodni a háló rácsszerkezetében, de fárad. Csíp, ég, fáj.

Spontánnak kell lenni! Abszurdum. Nem bírom a részekké roncsolt, szitaköt?k mozaikszemének talán egyértelm? darabkákat.

Az élet más min?ség! Öklömet belevágom életem f? m?vébe. A boldogan kipattogó rajzszögek, akár egy fémes, friss zápor; a zöld, m?anyag koordináta-rendszer máris bután lefeg a negyedik emelet örök szelében.

Alkonyul. A langyos házfalról, miként egy fontos üzenet, bebukik az els? kecses, szipókás állat.

Talán szúnyog.

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2008.09.09. @ 07:03 :: Petz György
Szerző Petz György 1167 Írás
Sose feledd a gyermeket, aki voltál; benne a kulcsa annak, aki ma vagy. Középiskola: biológia-kémia tagozat; novellaírás, versek; kézilabda. Egyetem: 1974-1979 Szeged, magyar-történelem-Latin-Amerika speciális képzés; összehasonlító világirodalom szakkör, versek; kézilabda. Lakás: Békásmegyeren. Családi állapot : nős; három fiú, egy lány (38, 26, 19, 16). Tanítás: szakmunkásképzőtől az egyetemig hét éven keresztül Szegeden, Budapesten; tolmácskodás. Tíz évig szerkesztés, irodalmi vezetés könyvkiadóknál (Gondolat, Babits, Göncöl), majd újra tanítás a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, majd a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban; valamint szerkesztés, könyvírás. Bolha a világ ura (gyerekkönyv), Te is Az vagy (versek), Maga a tettes (krimiparódia és rádiójáték), Murphy-kötetek, Szerelmem, Mexikó (regény), Az ecetfa illata (regény; a Konkrét könyvek pályázatán NKM-különdíjas ), Kérdések és válaszok a görög mitológiából; Kérdések és válaszok a Bibliából újszövetség (ismeretterjesztő könyvek), Irodalom feladatgyűjtemény és Tanári segédkönyv (CD) Madocsai László gimnáziumi tankönyveihez. Üzenet társainak - az Alföld Kulturális Egyesület novellapályázatán II. díj 2006-ban. ****************** 1955-2020 Petz György elhunyt 2020 augusztusban! Részvétünk a családnak.