dr Bige Szabolcs- : Szakadék peremén

(Matilda folytatás)

 

Matilda férjének, Gáll-Grecu Aladárnak már nem ment olyan könnyen az elfogadás, Lehel döntése, mint a család többi tagjának. Önbizalmát meglehetősen megtépázták a bekövetkező események. Apja visszavonulását a munkából újabb nagy bunkónak érezte, ami fejbe kólintotta annak utána, hogy már maga a fia pályaválasztása is jól megrázta.

Elképzelhetetlenek tartotta, hogy neki, a baloldali, marxista filozófusnak a fia teológiai tanulmányokra adja a fejét. Ő saját magára titokba úgy gondolt, hogy majd egyszer nagy példaképe, Lukács György nyomdokaiba léphet. Annál is inkább, mert szekrénye alján ott őrizgette a jegyzetei és előadásai kéziratát egy majdani kötet reményében. Már neki is fogott felvázolni kötetet, melynek címe magába foglalta a téma lényegét: „Etika és történelem a dialektikus materializmus szempontja alapján”. És akkor a fia, a papok befolyása alá kerül. „A karmaik közzé kaparintották az egy szál fiamat!” – háborgott. „Elképesztő!”

Légüres térben találta magát egyik napról a másikra. Eddigi sikerei elbizakodottá tették, s most nem tudta hova tegye magát, mit tegyen. Azt a kellemetlen kérdést, ami benne bujkált, CrăciunKarácsony fogalmazta meg.

– Mondja professzor – sziszegte -, hogy nevelte maga a gyermekét, hogy ide jutott?

Elevenébe vágtak ezek a szavak. Előbb megdöbbent, aztán megdühödött. Mi az, hogy a fia idejutott? Nem bűnöző az ő fia, hogy így beszéljenek róla! Még ha nem is érthető a döntése, azért csak az ő fia. „Jó lenne, elbeszélgeti vele.” – gondolta Aladár. „Vajon ő hogy látja ezt a helyzetet?” Csakhogy most annyi sürgős tennivalója van, elsősorban a saját életét, saját ügyeit kell elrendeznie. Ezen gondolkozva bandukolt a folyosókon, míg szinte öntudatlanul az első titkár ajtaja előtt találta magát. A tisztogatások idején Blazsovics elvtársat nevezték ki erre a posztra, s azóta ő a megyei első titkár. Aladár kihallgatást kért tőle, s ő azonnal fogadta.

Érdeklődve hallgatta végig Aladár mondandóját.

– Örömmel veszem tudomásul, hogy őszinte szavakkal fordult hozzám, hogy önkritikai szemmel tekint a történtekre. Kérdés, hogy mit tegyünk? Sto gyeláty? – ahogy a nagy forradalmár Csernisevszkij mondotta volt.

– Ezért jöttem ide…

– Van elképzelése, hogy milyen helyzetbe került? Ugye tisztában van azzal, hogy nem maradhat tovább eddigi helyén?

– Tisztában vagyok vele.

– Keresünk egy tanári állást valahol a városban. Mi is a végzettség szerinti szakterülete?

– Diplomám szerint történelem-filozófia és földrajz.

– Földrajz! Ez az! – kiáltott fel és felkapta a telefont. – Roxana! Sürgősen keresse meg nekem, akár a föld alól is Dumitrescut!

Nem tette le a készüléket úgy várt figyelmesen.

– Nem érdekel, hogy értekezleten van! Várok…

Nem várt sokat, s máris, jelentkezett a keresett személy.

– Nem érdekel a megbeszélés! Add át a levezetést a titkárhelyettesnek. Ott van Vasile, ugye? Azért emeltük ki, hogy dolgozzon. Te pedig gyere ide hozzám. Most!

Blazsovics vendége felé fordulva magyarázta, hogy Dumitrescu a tanügyi főinspektor, s mint ilyen ő az alkalmas ember megoldani Aladár ügyét.

– Ismerem – válaszolta Aladár.

. Gyere, gyere – fogadta a titkár a belépőt -, ismerkedjetek meg. Ő Gáll-Grecu tanár, és egy földrajztanári állásra van szüksége, itt a városban.

– Egy pillanat! Hadd gondolkodjam egy csöppecskét… Hopp, megvan! Az ötös számú Líceumban éppen szükség van egy szaktanárra.

– Intézkedj, hogy holnap már kezdhessen.

– Jöjjön át velem az irodámba, írjuk meg az áthelyezését – mondta a tanügyi inspektor, s indult szaporán kifele, még köszönni is alig maradt ideje Aladárnak.

Ezzel ripsz-ropsz elintéződött az ügy.

Otthon, este elmesélte Matildának az egész hercehurcát, aki csöndben végighallgatta. Tudta, hogy férje ügyködik valamiben és elhatározásra is jutott, de hogy ilyen hamar az ügy végére pontot tett azt nem gondolta. Vagy ez egy újabb fejezet kezdete?

– Nem féltelek Aladár! Biztos vagyok benne, itt is kivágod magad! – összegezte Tilda-Matilda a véleményét.

Aladárnak jól esett a bíztatás. Másnap megnyugodva jelentkezett az 5 számú Líceum igazgatójánál.

– Szervusz! – nyújtotta a kezét az igazgató. – Lucian vagyok.

– Gáll-Grecu Aladár…

– Tudom, ki vagy! Már vártalak, telefonáltak. Fentről! – mosolyodott el halványan az igazgató.

– Akkor?

– Menjünk, mutassalak be a kollégáknak. Frida nem örül majd, hogy elesik a plusz jövedelemtől. Ő tornatanár, talán kicsit több energiával rendelkezik, s mint ilyenre rátestáltuk a földrajzot, amíg kapunk szaktanárt.

Fanyalogva, gyanakodva fogadták a tanáriban. Megvárta, ameddig mind összegyűltek, akkor elmondta nekik, ki fia-botja.

– Nem szeretném, ha a hátam mögött találgatnák, hogy kivagyok, honnan jövök, ki voltam. Elmondom nem titok. Bölcsészkaron végeztem, utána benn maradtam az egyetemen, majd kineveztek a Tanárképző Főiskola rektorának. Onnan jöttem ide – rektori székből tanáriba! Családi okok vezettek idáig. A fiam beiratkozott a teológiára, és ezek után már nem lett volna ildomos ottmaradnom. Kértem az áthelyezésemet feletteseim egyetértésével.

– Tanítottál is, vagy csak igazgattál?

– Dialektikus materializmust adtam le a harmadéven.

– Földrajzot nem tanítottál?

– Nem. Pedig nagy kedvencem már kisgyerekkorom óta. Utazásokkal, kirándulásokkal pótoltam a hiányt, hogy nem taníthattam az események alakulása folytán. Most pedig örülök, hogy taníthatom. Remélem, megszerettethetem a gyerekekkel is.

– Dumálni, azt tudsz! – szúrta oda az örökös kérdező, a biológia tanár.

– Foglalkozási ártalom.

– Meglátjuk, a kölkökkel hogy boldogulsz…

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.10. @ 15:00 :: dr Bige Szabolcs-
Szerző dr Bige Szabolcs- 647 Írás
Teljes nevem Bige Szabolcs Csaba. Orvos vagyok, nyugdíjas, Marosvásárhelyen végeztem 1960-ban. Most Olaszországban élek.