Bárányi Ildikó : Akiket a XX. század ittfelejtett: Salló Ervin

Dr. Matekovits György által megírt nekrológgal tiszteleghetek csak emléke el?tt. A tervezett riport közbejött betegsége miatt elmaradt.Pedig adósának érzem magam is, két gyermekemet vezette be a természettudományok rejtelmeibe, tanórákon kívül, csupa szórakozásból – és ingyen- mert neki elvei voltak.

 

Párás szem? reflexiók az élet ürügyén.

“Ti fiatalok csak csináljátok tovább”

(Apáthy István)

 

         A XX. század nagyformátumú tanúja távozott körünkb?l: PROF. DR. SALLÓ ERVIN (1929 – 2009). A temesvári tudományosság, az erdélyi szellemi elit Hungarikuma voltál és maradsz emlékeinkben drága Professzor Úr!

         A középkor alkimistáinak és a modern vegytannak általad viselt virtuális köpenyegéb?l a mai sikeres európai értelmiségiek egész hada került ki. ?k fényesen hirdetik, hogy tudásuk alapjait, erkölcsi csiráit t?led kapták.

         Volt tanítványaid ma sem tudják, hogyan csináltad?!

         Az volt a módszered, hogy nem volt módszered!

         Hol túrabakanccsal a lábaidon, az elmaradhatatlan kulaccsal öveden, hátizsákkal és a szöges mászóbotoddal jártad a Temes partját, ahol minden füvet, virágot, n?vényt ismerve lelkesen meséltél, ha kellett napokon át, hol gyógynövényt, gombát szedtél-szárítottál, és mindenr?l tudtad mi micsoda,

és felmérhetetlen tudásodat megosztottad mindenkivel az égvilágán.

         Máskor atom modelleket készítettél, hogy a diákok megértsék az élet alapporcikáinak titkait, hol több ezer éves csigazárványokat varázsoltál el? zsebedb?l, és rajtuk keresztül ismertetted az ?svilág korszakait a teremtést?l napjainkig.

         Akik jól ismertünk, tudtuk, hogy mindez kett?s elhivatottságodból ered.

Vegyészi indíttatásból a szakma legfels?bb régióiba vitt szorgalmad, kitartásod és égt?l áldott tehetséged. Nincs olyan európai szakfolyóirat vagy könyv, ahol a szakbarbárok ne bukkannánk nevedre a bibliográfia rovatban.

         Emellett er?s volt benned a tudáshalmozó képesség. Dr. K?nig Frigyessel tandemben, talán ti ketten voltatok Temesvár utolsó uomo universale-jai, akik a természettudományok bármelyik ágából mindent tudtatok, a kisujjatokban volt a jelenségek bölcs és logikus magyarázata.

         Te soha nem unatkoztál! Ha volt egy szabad perced – mondjuk a fogorvosi váróban – kismillió zsebed egyikéb?l el?került egy könyv – ceruza és máris jegyzeteltél, találtál valamit a tudás végtelen rónáján. Mindezek az információ – pollenek megmaradtak zseniális memóriájú agytekervényeid k?tábláin.

         A tudományos ismeretterjesztést nem magas katedráról, hanem a bázosi arborétum harmatos füvének piedesztáljáról tudtátok szívvel – lélekkel m?velni. Karizmatikus egyéniséggel megáldva, bölcsek kövével a tarsolyotokban, akadémiai székfoglalót celebráltatok kócsagról, bibicr?l, szitaköt?r?l, hangyáról, csillámról, andezit k?r?l, sáfrányról, páfrányról, tinóruról és gyilkos galócáról.

 

         Szíved csücske volt, az 1970-es évek második felében általad szervezet és vezetett Kisenciklopédia, majd a kés?bbi Ormós Zsigmond Közm?vel?dési Társaság. Vezéregyéniségeként a temesvári magyar feln?ttoktatás patinás hagyományainak ápolója és fáklyaviv?je voltál.

         Állítom, hogy minden egyes el?adásod a mai Mindentudás Egyeteme sorozat színvonalával vetekedett.

         Kedves, barátságos, mindenkir?l csak jót feltételez? személyiséged szinte vonzotta maga köré a barátokat, tisztel?ket, tanítványokat, mit tagadjuk:

a temesvári magyarok mindenikét.

         Széchenyi István szavaival szólva – és ezt te a tudomány szerény eszközeivel éreztetted – hogy „Jó  magyarnak lenni igen nehéz, de nem lehetetlen”.

         Komputerozoikumban is a tudomány arról szól, hogy tapasztalatok vannak benne, állítások, vélemények hangzanak el, és észrevételek ütköznek.

         Ha mindezek átadása, gyakorlása, kutatása és továbbvitele azon a nyelven történik, amely örök jussunk, akkor a tudós legy?zte a nehéz lehetetlent!

         Veretes szép magyar beszédeddel, a szakszavak pontos magyar megfelel?jének figyelmes alkalmazásával, nyomdakész b?vített mondataiddal hihetetlen szolgálatot vállaltál és végeztél. Köszönjük Drága Ervin!

         Gombóccal torkomban (spasmus gloticus mondanád) búcsúzok – búcsúzúnk T?led Id?sebb Testvér.

         Fájó szívvel, tisztelettel, szeretettel és hálával mindazért az okos jóért, szépért, amit önzetlenül nekünk ajándékoztál az életedb?l.

 

Prof. Dr. Matekovits György

 

 

 **********

Kedves Ildikó, feltettem a saját naplómba…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2009.09.14. @ 22:10 :: Bárányi Ildikó
Szerző Bárányi Ildikó 0 Írás
Nyugdíjas orvos vagyok, benne a hetedik évtizedben. Jelenleg a Máltai Segélyszolgálat temesvári vezetőjeként szeretetszolgálati és karitativ tevékenységet folytatok.1960 óta jelennek meg írásaim. A Román Írószövetség tagja vagyok 1989 óta. Voltam már a Torony tagja, ahonnan egy időre eltávoztam, személyes érzékenység miatt. De a céljaitok tisztelete visszahozott ebbe az alkotó közösségbe.Köszönet a felajált lehetőségért!