Pozsa Ágnes : Amálka (3)

Meg kell n?ni!

Attól a perct?l fogva, hogy a padláson megszületett a felismerés, Amálka pontosan tudta, hogy nincs mit tenni.
   Megsütötte az utolsó négy mézeskalácsot, kevéske ruháját egy batyuba kötötte, leült a kályha melletti kisszékre, és várta, hogy hazatérjen a családja.
   A gyerekek, ahogy beléptek az ajtón, megérezték a bajt. Nem szóltak egy szót sem, csak némán anyjuk köré ültek.
   Nem sokkal utánuk megérkezett a Favágó is, nem szólt egy szót sem, beállította a sarokba a baltáját, és csatlakozott a többiekhez.
   – No, mi történt? – kérdezte vidáman.
   – Az történt, hogy összementem – állt fel Amálka, a kisszékr?l. – Összementem, és ti észre sem vettétek.
   A gyerekek b?nbánóan tekingettek egymásra.
   – Nekem nem t?nt fel – tréfálkozott a Favágó.
   – Neeem? – emelte fel a hangját kétségbeesve Amálka. – Hiszen már az asztal tetejéig sem érek!
   – No, jól van – ölelte át a Favágó -, ez nem a világ vége.
   Hanem ezúttal olyan történt, ami addig soha.
   Amálka eltolta magától a Favágót és csendesen bejelentette:
   – Elmegyek.
   A gyerekek, mintha csak erre vártak volna, egymás nyakába borultak és hangosan zokogni kezdtek.
   – Ugyan hova mennél? – ámuldozott a Favágó.
   – El. El innen.
   Amálka benyúlt a köténye zsebébe, el?vette az utolsó négy mézeskalácsot, szétosztotta a gyerekei között, majd magához ölelte ?ket.
   – Nem hagylak el benneteket, de most el kell mennem – mondta, és kifújta az orrát egy Pille Pannás papírzsebkend?be. 
   – Tudjuk… tudjuk… – bólogattak sírva a gyerekek, és ?k is kifújták az orrukat egy-egy Pille Pannás papírzsebkend?be.
   – Ígérem, ha szükségetek lesz rám, mindig ott leszek mellettetek.
   – Tudjuk, tudjuk – szavalták kórusban, mert Amálka sosem ígért nekik olyat, amit ne tartott volna be.
   Mivel már nem volt mit tenni, Amálka fogta a kis batyuját és elindult az ismeretlenbe.
   A gyerekek körülállták a Favágót és hosszan nézték az ajtót, amit becsukódott Amálka mögött.

*

Használjon ön is Pille Pannás papírzsebkend?t! A tündéri, nyomott mintás figurák feledtetik a bánatot! Egy csomag, melyben tizenkét különböz? mintájú zsebkend?t talál, most akciósan, mindössze tizennégyezerötszázhuszonkét forint!

*
Amálka csak ment, mendegélt az ismeretlenbe, a könnyeit?l nem látott tovább az orránál. Legszívesebben azonnal visszafordult volna, mikor a mézeskalács kerítés utánakiáltott:
   – Gyere vissza!
   A mézeskalács házikó is bánatosan feljajdult:
   – Gyere vissza!
   De nem volt mit tenni! Amálka már elindult és lábai makacsul vitték el?re. Szeretett volna félni, de olyan nagy volt a szomorúsága, hogy nem fért el benne a félelem. Várta ?t a zajos világ, az embertömeg, és a posztmodern társadalom.
   Mikor az utolsó Pille Pannás papírzsebkend?t el?vette a köténye zsebéb?l, Amálka leült az erd? szélén, hogy utoljára kisírja magát.
   – Nem hiába dolgozott éjjel-nappal a Favágó! – szipogta. – Most Pille Pannás papírzsebkend?be fújhatom az orrom. Micsoda bolond vagyok én! Micsoda istenverte bolond! Hiszen megvolt mindenem: négy gyönyör? gyerek, dolgos férj, mézeskalács házikó! Mit akarok még?
   Amálka észre sem vette, hogy ott áll el?tte egy kislány, és nagy, okos szemeivel ?t figyeli.

– Azért jöttél el, mert kicsi vagy – csacsogta ártatlanul. – A feln?ttek pedig nagyok. Meg kell n?nöd!
   Amálka letörölte az utolsó könnycseppet is az arcáról és a kislányra mosolygott.
   – Látod, már el is felejtettem – gy?rögette a zsebkend?jét zavartan Amálka. – Elfelejtettem, hogy feln?tt vagyok és hogy mennyire összezsugorodtam. Igazad van. A gyerekeknek mindig igazuk van. Meg kell n?ni… Újra és újra – tette hozzá elgondolkodva, majd megsimogatta a kislány fejét, és elindult a város felé.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2008.12.14. @ 11:00 :: Pozsa Ágnes
Szerző Pozsa Ágnes 52 Írás
"Az élet ízét csak a bolondok ismerik" Ajar