Végh Szimonetta : Elhagyva önmagam

ââ?¬Å?ââ?¬Â¦ És ott állt el?ttem az, amit félve oly lázasan kerestemââ?¬Â¦Ã¢â?¬?

 

 

Egy éjszaka az erd?ben jártam. Sötét volt még a csillagokat sem láttam a fák koronájától. Úgy magasodtak fölém, mintha nem akarták volna, hogy lássam utamat. Nem is láttam. Valami mégis vezetett.

Éji madarak szóltak felém, az ágak törtek talpam alatt és a bogarak járták a fatörzseket. Az erd? nappal utáni létét hallgattam.

Éreztem a mozgását minden apró él?lénynek. Az illatát minden elbújt virágnak. Zajosan haladtam tovább, felverve e kis társadalom békés életét.

Hirtelen minden elhallgatott körülöttem, és valami azt súgta, ne menjek tovább, mert elveszítem azt a békét, amit akkor kezdtem el érezni mikor beléptem az erd? világába.

Nem figyeltem az érzésre és tovább mentem. Egyre hidegebb lett és kezdett elt?nni bel?lem a nyugodtság. Eszembe jutott, amit nagyon régóta keresek. Jártam föld alatt és az égben, a sivatagban és a sarki jégen, de sehol nem leltem rá.

Környezetem megváltozott. Sírok vettek körül más illatot éreztem. A lét megfagyott illatát. Féltem. Mint mindig mikor rá gondoltam.

Eddig nem érdekelt, de most elkezdtem gondolkodni, hol is vagyok.

Sírok- temet?. Megfagyott lét-halál. Igen, az Örök Télbe borult sírkertben jártam. A csend, az illat, a hideg még nagyobb félelmet ébresztett bennem. De jól éreztem magam.

Egy templomféle épület emelkedett el?ttem a magasba, talán egy kisebb kastély. Lenyomtam a kilincset, beléptem.

Hatalmas el?térben találtam magam, a falon festmények voltak, jobb oldalon Van-Gogh gyönyör? festményei a baloldalon pedig Picasso absztrakt képeit fedeztem fel. Alatta frissen vágott rózsák, vörösek.

A képek pillanatnyi összehasolítása alapján az ellentétek számomra egyértelm? jelentéssel bírtak. A padló különböz? jelekkel volt tele vésve, nem értettem ?ket. Talán egyet-kett?t, de azt is biztos rosszul.

A festmények bizonyára a ház tulajdonosának jellemére tettek utalásokat, a jelek, talán valami féle titkos útmutatók lehettek. Hogy a kastélyon belül-e, azt nem tudom.

Felébredtem gondolataimból és tovább indultam egyenesen a teremben. Nesztelenül jártam, mégis úgy éreztem lépteimnek akkora visszhangja, van, hogy a képek leesnek a falról és olyan súlya, hogy a k?lapok megsüllyednek lábam alatt.

Nézel?dtem körbe-körbe és észrevettem, hogy lassan elfogynak a festmények, a virágok és a jelek is.

Jobbra az el?térb?l egy szobát láttam, nem volt ajtaja csak egy boltív, ami vörös bársonyfüggönnyel volt díszítve. Nem mentem be kintr?l figyeltem meg mi van a szobában. Egy kisebb asztal, ami mellett két fotel volt. Az asztalon szivardobozt, egy üveg bort és egy poharat láttam. Volt ott még egy zongora és a falon könyvekkel teli polcok. Sok-sok könyv majdnem mind díszkötésben, amit az oldalukról ítéltem meg. Semmi különös nem volt a szobán és benne. Máskor, valószín?leg gondolkodás nélkül bementem volna, de most arra késztetett egy érzés, hogy el?bb kívülr?l nézzem meg.

Mivel nem találtam semmi kivetnivalót rajta a szoba felé vettem az irányt. Beléptem. És amit nem láttam azok a gyertyák voltak a szoba négy sarkában. Az átlagnál sokkal nagyobb gyertyák. Biztos saját részre készíttette a tulajdonos. Lámpa helyett biztosították a fényt és egy kis misztikumot, adtak a szobának.

Meglep?désemb?l kijózanodva a könyvekhez sétáltam. Volt ott mindenféle. Francia, Magyar és Angol irodalom, csodálkozva bámultam fel rá, úgy, mint egy szavakból, mondatokból álló istenségre. Shakespeare drámák, sok verses kötet, állatokat és növényeket ismertet? és mindenféle m?vészeteket bemutató könyvek. Festészet, szobrászat és nem utolsó sorban zongoram?vészekr?l szóló kisebb irományok. Észrevételeim alapján, Chopin volt a kedvelt m?vésze az úrnak, esetleg hölgynek, aki eddig még nem mutatkozott el?ttem. Biztos voltam benne, hogy itt van valahol. Ez az érzés teljesen kiölte bel?lem nyugodtságomat.

Végignéztem a polcokat és egy könyv hiányzott, biztos azt olvassa az ismeretlen ember, ha ember egyáltalán. Megfordultam és a falon, a bejárat mellet, mindkét oldalon egy-egy kép volt. Az egyik Brom a másik Valeio festménye. Ismét csodálkozásba formálódták át érzéseim, mert két kit?n? fest?r?l van szó. Én is kedvelem a képeiket.

Ismét magamhoz tértem és úgy döntöttem fogok egy könyvet, leülök az egyik fotelba, töltök bort és várok. Várok, talán megjelenik a láthatatlan, a kastély úrn?je vagy ura.

Visszaléptem a könyvekhez, válogattam. Sokat olvastam, de verseket többször is szoktam, ezért Baudelaire válogatott versei mellett döntöttem.

Meg akartam fordulni, de nem voltam egyedül. Ledermedtem, nem bírtam mozdulni egy pillanatra. Kíváncsi voltam ki van a hátam mögött, de féltem attól, amit esetleg láthatok.

Egy hirtelen mozdulattal már háttal is álltam a könyveknek. Elhagytam ?ket, mint egy hitehagyott.

És a látvány, ami elémtárult, egyszerre volt szép, megnyugtató, csúnya és zavart, hatalmas z?rzavart kelt?.

Ott állt el?ttem az, amit félve, oly lázasan kerestem önmagamban. Sajátmagamat néztem, a képzeletbeli énemet, amint egy könyvet tart a kezében azt, ami a polcról hiányzott.

Ellentétben velem nyugodt volt, szemében nem láttam megvetést, szomorúságot sem csalódást.

        Baudelaire kiesett kezemb?l és nem tettem mást csak futottam magam el?l. Kés?n döbbentem rá, hogy újra elvesztettem önmagam.

 

Még most is emlékszem a lényre, aki velem szemben állt és nyugodtsága, betöltötte a képzeletbeli szobát.

Legutóbbi módosítás: 2008.09.01. @ 11:15 :: Végh Szimonetta
Szerző Végh Szimonetta 114 Írás
"A lélek nem ismer sem születést sem halált.Ha már létezett,többé meg nem született,örökkévaló,mindig létezik,halhatatlan és ősi,s ha a testet meg is ölik,ő meg nem ölhető.."/Bhagavad-gita/