Torjay Attila : Újabb szabály és rendelettervezetek a gyermekszavazattal összefüggésben

*

 

 

Mint ismeretes a kormány gyermekszavazat kiterjesztési elképzelése igen nagy lelkesedést és szimpátiát váltott ki mondhatnánk az egész világban. Ezért a kormány kapcsolódó szervei további módosításokat terveznek egyelőre ismertetési szinten.

Talán sokaknak úttörő gondolatként, mintegy a szavazásmenet forradalmi megújításaként hat mindez, ám gondoljuk bele mennyi minden így hatott, ami ma már szervesen illeszkedik egy demokratikus állam gondolkodási kultúrájába. És ha azonnal nem is valósul meg minden, később nagyon is hasznos lehet az emberiség előrehaladásához.

Gondoljunk csak példaként a forradalmi elgondolásra, ami a mozdony kerekeit a jármű tetejére helyezné. Igen, ma még ez kicsit szokatlan, de holnap? Ha mondjuk, megjelennek a felülre helyezett sínek?

 

 

Rendelet tervezetek

  

214/2011

 

Minden gyermek után egy plusz szavazat járjon a családnak. A fiúgyermek szavazata az apát, a lányé az anyát illeti, amennyiben a gyermekek másként nem rendelkeznek. A rendelkezés közjegyző előtt történjen. Az árva gyerekek szavazatát szintén közjegyző előtt kell kisorsolni jelentkező családok között.

Gyermektelen házaspárok esetében javasolnánk 1 voks megvonást, ezzel is ösztönözve a gyermekvállalást.

A hatodik héttől kilenc hónapig tartó terhesség fél szavazatot jelenthetne, igazolt ikerterhesség egy szavazat.

Az olyan szexuális együttlét, ami igazoltan csak az örömszerzést szolgálja, nem számítana a szavazás szempontjából, de bizonyítottan gyermeknemzésre irányultan végezve 0,1 szavazatot jelentsen, hetente maximum két alkalommal. Ez esetben viszont hatóságilag ellenőrzendő, hogy a felek biztosan nem használnak óvszert. És így öthetenként egy szavazat az iparkodás honoráriuma.

Orális, és anális közösülés még akkor sem számít voksolási szempontból, ha a felek egybehangzóan állítják: az igenis gyermeknemzés céljából történt.

 

  

214/2011/c/147

 

Az olyan gyermekek szavazatától, akik egyértelműen kifejezik, hogy nem kívánnak szavazni, illetve a szavazati jogot átengedni. 

Amennyiben az ilyen gyermek képes beszélni, tehát nem csak mutogatással fejezi ki a véleményét, két tanú előtt még egyszer nyilatkoznia kell. Amennyiben nyilatkozata újra nemleges, szavazati joga testvérére száll. Ha azonban a nevezett kistestvér sem óhajtja szavazatának választáson történő felhasználását, úgy mindkettőjük joga sorsolással lesz átruházandó valamely családtagjára.

 

  

214/2011/2/b

 

Választható-e a kiskorú, szavazásra jogosult állampolgár? 

 

A tervezett jogszabály szerint csakis az általános iskola felső tagozatának diákjait lehet jelentkezésük esetén a jelöltek listájára felvenni.

 

  

214/2011/2/c

 

A parlamenti büfére vonatkozó tervezett szabályzat. 

 

Mivel a jövőben kiskorú jelölt is választható, fel kell készülni a gyermekkorú honatyák kiszolgálására is. Ezért a kormány Fiatalkorúak Népjóléti és Humánétkeztetési Főosztályának Tejbepapi Főrészleg 1689/2011 számú utasítása szerint a büfé a továbbiakban mindenképpen tartson választékán fruttit, kindercsokoládét, iskolatejet.

 

 

214/2011/3

 

A gyermekházasságokra vonatkozó tervezett jogszabályok. 

 

Az előzőekre hivatkozva házasságra jogosult az a magyar, legalább egy évet betöltött fiú, illetve leánygyermek, aki szavazati joggal rendelkezik. Őket egybehangzó igen, illetve böbö, gögö, tyetye kijelentés alapján lehet házastársaknak tekinteni.

Mint legális házastársaknak természetesen a gyermekszavazati kiterjesztés rájuk is alkalmazandó, ám speciális helyzetük miatt a pisiszex-et is figyelembe kell venni a töredékszavazatok elbírálásánál.

 

  

214/2011/3/d-175/1

 

A Magyar Szavazásvizsgáló és Ésszerűsítést Kereső Főosztály Népnemzeti Osztály Fütyinagyság Vizsgáló Csoportjának javaslata töredékszavazatok ügyében.

 

Mint ismeretes a magyar férfiak különféle hímtag nagysággal rendelkeznek. Ha nem csak ékesítés szempontból, hanem szigorúan praktikus szempontból vizsgáljuk a dolgot, meg kell állapítanunk, hogy a méretesebb hímtaggal nagy valószínűséggel könnyebb elérni az áhított terhességet. Általában.

Így megállapíthatjuk, hogy a magyar szavazótábor férfitagjai nem azonos eséllyel indulnak az utódnemzés elérése iránt.

Azt javasolnánk tehát, hogy a férfinépesség katalogizálása történjen meg méretelemzés szempontjából, és a kisebb nemzőszervvel rendelkező, ezért a gyermekszavazatok iránt esélytelenebb férfiak részére 0,2 plusz szavazat kiutalása történjen.

 

  

214/20011/4

 

A szavazás idejében elhunyt választópolgárok szavazataira vonatkozó tervezet.

 

Elhunytnak nevezhető az a magyar szavazópolgár, akinek lélegzése illetve szívverése legalább egy órán át nem észlelhető, legalább ugyanennyi ideig nem káromkodott, és nem szidta a kormányt.

Amennyiben a szavazási időszakon belül történt az elhalálozás, joggal vetődik fel, hogy szavazata ne menjen veszendőbe, hiszen egészen biztos, hogy szavazott volna, ha nincs akadályoztatva.

Az elhunytat közjegyző jelenlétében meg kell kérdezni, kire adta volna szavazatát? Ha nincsen válasz, akkor az özvegyre száll a szavazati joga.

Amennyiben ő is özvegy lett volna, úgy a legközelebbi hozzátartozójára száll. Ezen szavazási kiegészítő záradék csakis egy alkalomra, és a szavazási időszakra érvényes. Utólagos felszólalást nem lehet figyelembe venni.

 

  

214/2011/5

 

Rendelet tervezet testi fogyatékosságra vonatkozóan.

 

Sokakban esetleg felvetődhet, hogy teljes szavazatot jelent-e mondjuk egy féllábú ember voksa? A jogalkotó természetesen elutasítja még a gondolatát is ilyen felvetésnek, kisebb testi hiba természetesen nem csorbíthatja a választási jogot.

Ám extrém esetben mégis mérlegelési lehetőséget teremt a választási bizottságoknak, abban az esetben például, ha valakinek vállból van amputálva a lába.

 

  

214/2011/6

 

Kettős személyiségű, illetve tudathasadásos választópolgárok voksolási szabályairól.

 

A tudathasadásos választópolgár általában kettő, ritkábban három-négy stb. állampolgárként éli meg a választási időszakot. Felmerül a kérdés, hogy ez esetben mennyi lehet a jogos és szabályszerű voksok száma?

Nos, a szabályalkotó gondolt erre is, bizonyítottan kettős /hármas, négyes/ személyiségű választópolgárok annyi szavazatot adhatnak le, amennyi az igazolt személyiségzavarból értelemszerűen adódik.

Itt gondol a szabályalkotó a népnyelv szerint „félcédulásnak” nevezett szavazópolgárokra. Természetesen szó sincs arról, hogy az ilyen választópolgár 50%-os, azaz fél választócédulát kapna, természetszerűleg megilletik mindazok a jogok, amik az ország egyéb, legalább középsúlyosan szellemi fogyatékos honpolgárát is.

 

  

214/2011/7

 

A hivatalosan nem létező, de nemzeti szempontból nagyon jelentős személyek szavazati jogáról.

 

A szabály szerint az ilyen személyek 100%-os szavazati jogot nyernek /Dobó István, Toldi Miklós, János vitéz, Mikulás, Vörös Rébék, Rézfülű Bagoly stb./, azonban a szavazati jogosultság elbírálása előzetesen a Köztársasági Elnököt illeti.

 

  

214/2011/8

 

A bizonyíthatóan magyar származású kísértetek szavazati jogáról.

 

A kérdés jelenleg még nem eldöntött, a kormányzati Paranormális Szavazópolgárok Voksolását és Ingatlankiutalását Szervező, Tervező, és Jogi Háttértámogatását Biztosító Főosztály hatáskörébe utalva. Döntési határidő: 2011. V. 1.

 

  

214/2011/9

 

Katolikus egyházi személy által állítólagosan nemződött gyermek szavazati joga.

 

Ez a kérdés természetesen csakis elvi szinten vetődhet fel, azonban a szabályalkotó még ilyen esetben is felvértezi a szavazási rendeletet a szóban forgó mibenlét, esetleges fennforgás, de jura szemlélet szerinti miheztartás mivégettségével. Tehát az ilyen csakis de jura fennforgás esetlegességű nem létező esetek elbírálása szerint az ilyen gyermek az árva gyermekek szerinti szabály szerint hagyományozhatják csakis nőnemű szülőjükre a szavazati jogukat.

  

 

214/2011/10/c

 

Az igen súlyos szavazópolgárok választási jogállásáról.

 

Országunk táplálkozási szokásai megengedik, támogatják a jelentős túlsúlyt, felmerül a kérdés, hogy aki termetével akár két embert is kitesz, annak hogy alakul a választási lehetősége.

Nos az általánosan elfogadott tömegindex az irányadó, az ettől eltérő túlsúlyt osztjuk a tömegindex értékével, osztjuk 100-al, így kapjuk meg a szavazati többlet értéket %-ban.

 

  

214/2011/11/virtus/2/c

 

Speciális rendelet a NET-es oldalak soknevű felhasználói részére a szavazati jogok tisztázására.

 

Néhol alkalmazott gyakorlat szerint egyes NET-es oldalra regisztrált felhasználónak sok, olykor 30-40 ún. “kriplinickje” van. Ezek szavazási szempontból csak az esetben jöhetnek szóba, ha tulajdonosuk nyilvánosan elismeri őket. Ez esetben minden ilyen nick 0,01 szavazatot ér. Természetesen, ha egy többnevű felhasználó szavazópolgár halmazatilag intellektuálisan korlátozott is, akkor mindez megfeleződik, és a szavazatok értéke ilyen esetekben: 0,005.

 

  

214/2011/12

 

Az űrhajósok választására vonatkozóan.

 

Készült a Magyar Űrhajósokat Nyilvántartó és Választási Szempontból Ésszerűsített Módozatokat Ajánló Kormányzati Főosztály megbízása alapján /fizetve/.

Űrhajósnak nevezzük azt a magyar választópolgárt, aki legalább egy napot eltölt a súlytalanság állapotában.

Az ilyen személy, amennyiben a választás napján űrhajózik, sajnálatos módon akadályoztatva van szavazási szempontból. Ezért a következőket rendeljük el. A magyar űrhajósok indulás előtt egy hitelesített szavazóurnát vételeznek a lakóhelyük szerinti Választási Bizottságnál. Ebbe kell majd elhelyezniük az előzőleg szintén felvételezett választási cédulát, amit a földet érés után összesítenek a Választási Bizottság szakemberei.

 

  

214/2011/12-2

 

Kiegészító rendelet az űrhajósok szavazásához.

 

Mivel általánosan bebizonyosodott, hogy az impotencia legfőbb kiváltó oka a gravitáció, és ilyen szempontból a magyar űrhajósok kedvezményezett helyzetben vannak a gyermekszavazatok megszerzése végett, a nevezett választópolgároknak egy plusz szavazatot utal ki a Szavazatkiutaló és Kapaélező Kormányzati Főosztály.

 

Legutóbbi módosítás: 2011.02.18. @ 11:00 :: Torjay Attila