H.Pulai Éva : M?vészettörténeti kalandtúra az elveszett középkorban

Az ókereszténységt?l a román korig terjed? korszak lehet hogy ââ?¬Å¾elveszettââ?¬Â, de az biztos, hogy nem a m?vészettörténet számára.

 

Az ókereszténységt?l a román korig terjed? korszak lehet hogy „elveszett”, de az biztos, hogy nem a m?vészettörténet számára, hisz jól megragadhatóak azok a momentumok, melyek az ókori római építészet és díszít?m?vészet fokozatos átalakulását mutatják be be, attól a pillanattól kezdve, hogy 313-ban Constantinus ediktuma lehet?vé tette a keresztények számára a szabad vallásgyakorlatot.

 

A könyv afféle m?vészettörténeti kalandregény, melyben nem a gyilkosságok, és a vérrel rajzolt enigmatikus ábrázolatok a legérdekesebb epizódok. Izgalmas lehet például az a tény, hogy az ókori keresztények a már közismert római épülettípusokat fejlesztették tovább, illetve variálták azokat, kezdetben a f? hangsúlyokat a funkcionalizmusra téve. 

Rómában sokan szenvedtek vértanúságot, és az új vallás hívei nem egy esetben a keresztény veszt?helyeken emelték épületeiket, egyre teljesebbé téve a keresztény kultuszokat. Giulia Marrucchi és Riccardo Belcari könyve az ókeresztény m?vészett?l a román korig terjed?, mintegy 1200 év m?vészetének alakulástörténetét tárja az olvasók elé. Különösen érdekes a korai kereszténység id?szaka, amikor még a vallásos mozaikokon jól megfértek egymás mellett a kanonizált és az apokrif evangéliumok szimbolikái – lásd a negyedik században épült Santa Maria Maggiore-bazilikát, mely az els? Sz?z Máriának szentelt templom volt Rómában. 

A pápák Rómája a régi Róma büszke örökösének tartotta magát, amit olyan, az ókori építészet elemeit bátran felvállaló templomokkal igazolt, mint az ötödik században emelt Santa Sabina –bazilika, mely egyként fejezi ki a Római Birodalom nagyságát és a keresztény civilizáció dics?ségét. 

A két szerz? a könyv elején azt kutatja, miként bontakozott ki a katakombák mélyében a keresztény m?vészet, majd a bizánci kor legjelesebb V–VI. századi emlékeivel ismerkedhetünk meg, majd bepillantást nyerhetünk az egyiptomi keresztény kopt m?vészetbe is. 

A szerz?k természetesen nem hagyták ki a kora középkori udvari és kolostori m?vészetét, külön kiemelve a longobárdok, a merovingok, a vizigótok kultúráját, és az írországi kolostorokban kibontakozó úgynevezett karoling reneszánsz id?szakot. Végezetül megtudhatjuk, miként terjedt el Európában a román stílus és megismerhetjük a XI–XIII. századi itáliai festészet meghatározó alkotásait. 

Bár a könyv nem egy misztikus m?vészettörténeti thriller, grállal és titkos társaságokkal, mégis igazi szellemi kalandot ígér azoknak, akik a hiányzó láncszemeket keresik az ókori Róma és a kereszténység m?vészete között. 

Giulia Marrucchi és Riccardo Belcari
Az ókereszténységt?l a román korig
Corvina
430 oldal 6000 Ft

 

Forrás: kulturpart.hu

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:34 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva